Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

Ekspertise på teknologi

DHL Supply Chain oppfyller kravene til det svært dynamiske markedslandskapet


Vår ekspertise innen innovative verdikjedeløsninger maksimerer muligheter og minimerer risiko på tvers av flere underbransjer, inkludert PC og Notebooks, databehandling i bedrifter, bildebehandling og trykking, EMS og ODM, halvledere, nettverk og forbrukerelektronikk. Med over 300 ledende teknologikunder sørger våre eksperter på IT-bransjen for at vi forstår kostnadsbesparelsespresset og prosessoptimaliseringen som er nødvendig for suksessen til våre IT-kunder

Markedstrender
 • Økende salg av forbrukerelektronikk fører til et hurtig voksende strukturelt behov for brikker og komponenter
 • Økt ibruktakelse av Tingenes Internett, intelligent automatisering og kunstig intelligens
 • Økt press for å redusere miljøpåvirkningen
Innvirkning på verdikjeden for teknologi
 • Et behov for å diversifisere og bygge motstandsdyktighet for å forbedre kapasitet og redusere innkjøp som er geografisk betinget
 • Økt vekt på robust tilnærming til cybersikkerhet og planer for forretningskontinuitet
 • Støtte for nye produksjons- og forbruksmodeller – deling, leasing og resirkulering
Verdikjedeinnovasjon for hurtig teknologi
 • Sørg for fart og synlighet, driv frem kontinuerlig optimalisering og skap et bærekraftig konkurransefortrinn
 • Distribuer et bredt utvalg av løsninger for å håndtere de mest komplekse og presserende driftsmessige behovene
 • Reduser miljøpåvirkning gjennom mål for karboneffektivitet, overhaling av produkter og resirkuleringsløsninger

Inngående ekspertise på teknologi


Sluttbrukerenheter

Våre logistikkløsninger støtter bransjens hurtige innovasjonssykluser, høye nivå av utkontraktering og krav til en sofistikert verdikjede for distribusjon og ettermarked. 

Teknologiekspertise inkluderer:
 • Forbrukerelektronikk, inkludert telefoner, PC-er og bærbare datamaskiner, mobile enheter og wearables, spilling, kameraer og droner
 • Små og store husholdningsvarer (hvitevarer)

Verdikjedetjenester

Vårt globale fotavtrykk muliggjør fleksibiliteten til å tilby tjenester utover produksjon og takle prosjektdrevne forsyningsutfordringer.

Teknologiekspertise inkluderer:
 • Utforming og produksjon av elektroniske produkter (EMS/ODM)
 • Mellomliggende enheter i distribusjonskanalen
 • Telekommunikasjon med klargjøring av maskinvare

Infrastrukturutstyr

Vår teknologikunnskap gir riktig løsning for høyst spesialiserte håndteringskrav, inkludert multikanals- og teknisks distribusjon, sammenslåing under transitt og håndtering av retur.

Teknologiekspertise inkluderer:
 • Bedriftsdataløsninger, inkludert server- og lagringssystemer
 • Nettverksinfrastruktur for bedrifter og mobile løsninger
 • Bildebehandling og trykking

Produksjonskomponenter

Våre løsninger leverer konkurransefortrinn for svært komplekse verdikjedekrav – fra innkjøp av materiale til silikonskive-fabrikasjon, til montering og deretter testing, før endelig distribusjon til sluttkunder.

Teknologiekspertise inkluderer:
 • Komponenter til halvledere og kapitalutstyr
 • Aktive, passive og elektromekaniske komponenter

Utforsk våre løsninger 


Våre egenskaper og driftsstandarder


Suksess fra start til slutt

Vi fjerner problemene og kompleksiteten knyttet til teknologilogistikk og utvikler integrerte verdiøkende verdikjedeløsninger som maksimerer muligheter og minimerer risiko. Konsolider produksjon, distribusjon, lager, levering i siste ledd og ettermarkedslogistikk og få full kontroll og synlighet over verdikjeden din – noe som reduserer lagerbeholdning, skader og produktforeldelse.

 

Fremragende drift

Som eksperter på teknologibransjen jobber vi tett med deg for å utvikle fleksible, effektive måter å håndtere teknologibransjens korte produktlivssykluser, endrende kundebehov, nye salgskanaler og globale distribusjonsutfordringer. Vi forbedrer kontinuerlig våre drifts- og sikkerhetsstandarder og fokuserer på helse- og sikkerhetskunnskapen til teamet vårt av logistikkeksperter for å levere ekte og vedvarende konkurransefortrinn.

Fart og motstandsdyktighet

Vi tilbyr deg den uovertrufne ekspertisen og fotavtrykket til en global logistikkpartner. Planlegg, kontroller og finjuster produksjon kjapt med strømlinjeformet støtte for På vei til produksjon som er best i klassen Utkontrakter ikke-sentrale prosesser og drift. Bruk frakt, distribusjon og storskala-økonomi over hele verden for å skape pålitelige, motstandsdyktige og samsvarende verdikjeder for teknologi.

Digitalt kapabel

Vi utnytter nye teknologier for å skape mer effektive verdikjeder. Våre innovasjonsteam bringer sammen teknologieksperter for å utvikle fremskritt som har inkludert DHL Smart Sensors for nøyaktig geo-sporing, bruken av RFID i teknologi-verdikjeden, automatisering og roboter, forsterket virkelighet og løsninger for stordataanalyse analyse som gir sanntids synlighet fra start til slutt av verdikjeden.

La oss opprette kontakt

Har du spørsmål til en ekspert på teknologibransjen?


Fortell oss litt mer om organisasjonen din for å komme i gang.