Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

Ledende logistikkpartner (LLP) 

Driv frem konkurransefortrinnet ditt med DHL Supply Chain, som tar seg av verdikjeden din


Som verdens mest tiltrodde logistikkorganisasjon med over 2000 LLP-eksperter støtter vi din forretningstransformasjon og reduserer kostnader for virksomheten din. La oss muliggjøre vekst og skape et konkurransemessig fortrinn ved å bruke kunnskap og digitale verktøy for å utforme og organisere den globale verdikjeden din.

Vi jobber tett med teamet ditt for å skreddersy en integrert løsning som skaper en reell forskjell og tilfører ny verdi til virksomheten din. Med logistikkinnsikt, effektivitet og tilpassede forretningsløsninger kan et DHL Ledende logistikkpartner-samarbeid hjelpe deg med å utforme, styre, drive, kontinuerlig forbedre og transformere verdikjeden din.

Synlighet, åpenhet og dataintegritet

Få start-til-slutt-kontroll gjennom forbedret datakvalitet og tjenestenivåer og finn «skjulte kostnader» knyttet til for stor eller overflødig kapasitet.

Konkurransefordel

Bruk en nøytral anskaffelsesleverandør med storskala kjøpekraft og ledende logistikkekspertise for å få best mulig verdi.

 

 

Kontinuerlig tjeneste

Jobb med en verdiskapende leder for å identifisere ytterligere fordeler, som gjør det mulig for verdikjeden din å bli kontinuerlig optimalisert.

 

On-Time-In-Full (OTIF)

En transformert verdikjede som er bedre forberedt til å møte dine stadig endrende forretningsbehov uten å forstyrre produksjonen, og fremdeles levere fullstendig og til rett tid (On-Time-In-Full/OTIF) til kunder.

Spesifikke tjenester og egenskaper

Design

Vi utformer en optimalisert verdikjede ved hjelp av design som fungerer – basert på vår ledende logistikk- og driftsekspertise, ikke klasseromsteori.

  • Forbedre materialflyt og optimaliser verdikjedenettverket ditt
  • Analyseverktøy for å endre verdikjedeprosesser, systemer og nettverk
Management Services

Som din ledende logistikkpartner finner og styrer vi dine andre logistikkleverandører.

  • Vi administrerer alle interessentene i verdikjeden din
  • Verdiøkende administrasjonstjenester som er tilpasset dine behov, som for eksempel tollklarering, lagerstyring samt administrasjon, tjenester og fraktbrev og kontroll
  • Verdiskapende tjenester med fokus på å fremme effektivitet, forbedre prosesser og oppnå besparelser
Drift

Vi foreslår ikke bare den beste løsningen – vi sørger for at den iverksettes. 

  • Daglig styring av  verdikjeden din
  • Kontinuerlig forbedring og optimalisering 
  • Kontrolltårn-operasjoner synkroniserer materialflyt, minimerer tjenestefeil og gir nøyaktig informasjon
Kontinuerlig forbedring

Gjennom total kostnadsstyring for logistikk (Total Logistics Cost Management/TLCM) får du fullstendig synlighet over alle verdikjedekostnadene dine.

  • Skaper åpenhet og forbedrer budsjettplanleggingen din
  • Effektivt instrumentbord med nøye utvalgte ytelsesindikatorer for å overvåke fremgang og skape handlingsbar innsikt

Ta en titt på våre ledende logistikkpartner-egenskaper


Hva kunder sier


Ta et dypdykk i ledende logistikkpartnerskap


Fra start-til-slutt-synlighet for verdikjeder til dataintegritet – vår Kunnskapshub for ledende logistikkpartner kombinerer videoer, case-studier og artikler om de nyeste og mest relevante emnene for LLP, inkludert:

La oss opprette kontakt

Har du spørsmål til en ledende logistikkekspert?


Fortell oss litt mer om organisasjonen din for å komme i gang.