Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

BIOVITENSKAP OG HELSE

Endrer bransjen, endrer liv

Biovitenskap- og helsebransjen er inne i en periode med store endringer. Produsenter, forskningsinstitusjoner, sykehus og helsepersonell står overfor økende kostnadspress, kompleksitet og risiko.

Du må være utstyrt med fleksible, fremtidsrettede løsninger og evne til å løse en rekke utfordringer, som inkluderer temperaturkontroll, kostnadseffektivitet, vekst i nye markeder og kommende nye reguleringer.

Tradisjonelle verdikjedemodeller er ikke lenger effektive og overlevelse er avhengig av synlighet drevet av behovet for å kontrollere og optimalisere prosesser og fleksibilitet i forsyningskjeden.

Bransjekunnskap innen biovitenskap og helse

Lær mer om Legemidler

Større kontroll av temperatursikring og regulatoriske krav har hatt en stor innvirkning på forsyningskjeden for legemidler. Sikkerhetsutfordringer, e-kvalitet og fare for falske medisiner gir ytterligere utfordringer.

DHL har dybdekunnskap om markedsdynamikk, standarder og reguleringer. Vi har utviklet spesifikke løsninger for den farmasøytiske industrien, inkludert temperaturkontroll, spesialbehandling av vaksiner og biologisk materiale, tilpassing, pakking og direktelevering til pasienter og kunder.

Lær mer om Medisinske apparater

Kompleksiteten i å levere en lang rekke medisinske apparater, fra implantater til kapitalutstyr og fra konsumvarer til diagnostikk, krever en helt annen type forsyningskjede. Tilnærmingen vår er å arbeide sammen med deg, for å påse at alt blir hensyntatt når man utvikler den beste løsningen.

For å møte utfordrende krav, har vi utviklet en rekke tjenester som gir merverdi, inkludert tilpassing sent i prosessen, montering av instrumentsett, levering direkte til pasient og lagerhåndtering.

Lær mer om Klinisk testing

Strenge krav til de forskjellige delene av klinisk testing bidrar til å skape en ekstremt komplisert forsyningskjede. Omstendighetene krever streng overholdelse av reguleringene, nøyaktig temperaturkontroll og pålitelig, rask levering. Som en ledende leverandør av 3PL-løsninger, tilbyr DHL høy standard av kvalitet, synlighet og sikkerhet. Med effektiv logistikk, oppbevaring og verktøy for synlighet, blir kostnadene redusert og beslutningsprosessen bedre.

Lær mer om Sykehus og helsetjenester

Veksten i private helseforetak, spesielt i vekstmarkeder, kombinert med et større trykk på kostnader i helsetjenesten, har gitt et større fokus på kostnader knyttet til pasientbehandling. DHL kan bidra til å forbedre effektiviteten og gi et solid bidrag til den totale ytelsen til et sykehus eller en gruppe. Tjenestene inkluderer anskaffelser, lagersporing og pasienttransport.

Våre biovitenskap- og helseløsninger

Velg din løsning
Transportløsninger
Lagerløsninger
Management Services
Integrerte løsninger
Tilleggstjenester
Velg en transportløsning
DHL Managed Transport & Brokerage Håndtering av innenlands distribusjon
DHL Inbound Transport Operations Håndtering og implementering av inngående transport
DHL Outbound Transport Operations Håndtering og implementering av utgående distribusjon
Velg en lagerløsning
DHL Warehousing Delt eller dedikert lager og varedistribusjon
DHL Real Estate Solutions Tilpasset design, konstruksjon og administrering av logistikkfasiliteter
Velg en løsning for Management Services
DHL Logistics Consulting Strategisk rådgiving om hvordan optimalisere verdikjedens design og utnyttelse
DHL Procurement Services Tilførsel og styring av produkt og leverandører
DHL Recall Services Håndterer alle aspekter ved tilbakekalling av produkter
DHL Business Support Center Kundeservice før og etter salg
Velg en integrert løsning
DHL Lead Logistics Partner Oversikt over hele forsyningskjeden og dens drift
DHL Inbound to Manufacturing Kontrollerer flyten av inngående materiell og optimaliserer produksjon og lager
DHL Service Logistics Flytting og håndtering av deler og materiell til ettermarkedet
DHL Indirect Materials Management (MRO) Håndtering av vedlikehold, reparasjon og drift av forsyningskjeden
DHL Envirosolutions Gjør driften din mer bærekraftig
DHL HealthConnect Leverer medisinske produkter direkte til kundene
DHL Clinical Trials Logistics Administrerer det viktige i logistikken for å lykkes med klinisk testing
DHL Fulfillment Ordreopprettelse, lager og levering til kunder
Velg en tilleggstjeneste
DHL Packaging Services Tjenester for å pakke, forberede og tilpasse produkter
DHL In-plant Logistics Logistikktjenester internt i fabrikken
DHL Pre-sales Services Montering og tilpasning av produkter før lansering og salg

DHL Managed Transport & Brokerage

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Inbound Transport Operations

Kollegaene våre i DHL Supply Chain  vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Outbound Transport Operations

Kollegaene våre i DHL Supply Chain  vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Warehousing

Kollegaene våre i DHL Supply Chain  vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Real Estate Solutions

Kollegaene våre i DHL Supply Chain  vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Logistics Consulting

Kollegaene våre i DHL Supply Chain  vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Procurement Services

Kollegaene våre i DHL Supply Chain  vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Recall Services

Kollegaene våre i DHL Supply Chain  vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Lead Logistics Partner

Kollegaene våre i DHL Supply Chain  vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Inbound to Manufacturing

Kollegaene våre i  DHL Supply Chain  vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Service Logistics

Kollegaene våre i DHL Supply Chain  vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Indirect Materials Management (MRO)

Kollegaene våre i DHL Supply Chain  vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Envirosolutions

Kollegaene våre i DHL Supply Chain  vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Packaging Services

Kollegaene våre i  DHL Supply Chain  vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL In-plant Logistics

Kollegaene våre i  DHL Supply Chain  vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Pre-sales Services

Kollegaene våre i DHL Supply Chain  vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL HealthConnect

Kollegaene våre i  DHL Supply Chain  vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Clinical Trials Logistics

Kollegaene våre i  DHL Supply Chain  vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Fulfillment

Kollegaene våre i DHL Supply Chain vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Business Support Center

Kollegaene våre i DHL Supply Chain  vil ta kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.


DHL i biovitenskap: Hurtigfakta

  • Globalt nettverk
  • 150 anlegg i over 40 land
  • 2 millioner m² med lagerplass
  • 4000 egne helseansatte
  • 250 lagerfarmasøyter

Insights - biovitenskap og helse

Hold deg oppdatert om artikler om thought leadership og innovativ tenkning

Ta kontakt og hold deg oppdatert

For mer informasjon om løsningene våre, eller for å abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev «Supply Chain Insights»: