Navigasjon og innhold

Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

Du er i  Norge
eller Velg et annet sted

VÅR FAGKUNNSKAP OM BIOVITENSKAP OG HELSE

Løser bransjeutfordringer

Vår historie og hengivne bransjeeksperter gir DHL høy kompetanse på tvers av biovitenskap- og helseindustriene, og hjelper oss med å levere spesialiserte høykvalitetsløsninger, uansett hva som er din bransje.

 • Å holde tritt med det stadig skiftende globale lovgivningsmiljøet er en konstant utfordring, ettersom nasjonale og regionale krav stadig endrer seg. Vår Global Quality Assurance-gruppe bestående av over 100 eksperter skaper forutsigbar drift og ledelse, gjør at vi alltid er oppdatert på de siste endringene i lokale og internasjonale reguleringer. Vårt globale nettverk leverer nøye kontrollerte miljøer hvor vi kan sørge for fullstendig GxP (god praksis) overholdelse fra start til slutt.

 • Vi forstår at det å bytte selv bare en eske med kritiske høyverdiprodukter ikke er noen enkel oppgave, og det er derfor vi har utviklet disiplinerte prosedyrer for temperaturkontroll for å beskytte disse verdifulle gjenstandene. Vi lagrer og transporterer medisinsk og farmasøytisk utstyr ved temperaturer som inkluderer dypfryst, avkjølt og romtemperatur. I tillegg har vi plassert områder for forberedelse for pakking og forsendelse innenfor kontrollerte omgivelser og vi kan bruke innovative pakkematerialer for å påse at temperaturen blir ivaretatt gjennom hele verdikjeden.

 • Vi hjelper deg med å oppnå høye standarder for helse, trygghet og sikkerhet gjennom omfattende opplæring og overvåkning. Vi tilbyr rådgiving om globale sikkerhetsreguleringer og gjennomfører regelmessige inspeksjoner og revisjoner ved alle lokasjonene våre.

Logistikk for klinisk testing

Femten år med erfaring med å håndtere den logistikken som er avgjørende for å gjennomføre klinisk testing.

 • Nøkkelen til en vellykket test er å påse at alle produkter ankommer akkurat i tide i riktig tilstand, for å fremme sikkerhet og virkning for pasienten. Vi forstår at dette er førsteprioritet for deg, og derfor har vi har integrert sikkerhetsløsningene våre med sporingsmulighet for at pasientene dine skal motta riktig produkt, når de trenger det.

 • For å bidra med å forbedre avgjørelser, redusere kostnader og sikre at studiene ikke blir påvirket av mangel på tilgjengelighet eller sporbarhet av produktet, tilbyr DHL full synlighet over lagerbeholdningen og aktivitetene gjennom hele forsyningskjede.

 • Nå som brorparten av all testing foregår på verdensbasis, kan vår verdensomspennende nettverksløsning med 20 depoter møte behovene dine både på globalt og regionalt nivå. For å hjelpe til med å legge til rette for hele prosessen, kan vi håndtere den utgående distribusjonen av klinisk utstyr og den inngående flyten av retur, inkludert nettverksutforming, testadministrasjon og administrert transport.

Sykehuslogistikk

Vi støtter helsetjenester og sykehus i den strategiske utformingen av forsyningskjeden ved å levere forbedringer.

 • Sykehus burde fokusere på pasientenes behov, og ikke på den økte plassmangelen på grunn av mange produktleveringer i løpet av dagen. Konsolideringssentrene våre utenfor området reduserer både sykehustrafikk og antallet inngående leveringer, og legger også til rette for leveringer rett til avdelinger eller operasjonsrom. Tilleggsfordeler kan oppnås ved å konsolidere innkjøp, og legge til rette for større bestillinger og standardisering av produkter.

 • De ansatte må holde fokus på sin hovedoppgave, pasientbehandling. DHL kan bidra til å gjøre dem mer effektive ved å levere en rekke tjenester på stedet, inkludert utforming og håndtering av lager på sykehus, og intern distribusjon av medisinsk utstyr og instrumenter.

 • Å optimalisere lagerbeholdningen er en endeløs utfordring. Våre verktøy for administrasjon av lagerbeholdning kan gi deg forståelsen som er nødvendig for effektivt å kunne håndtere lageret med medisinsk utstyr, farmasøytiske produkter og forbruksvarer. Innledende datainnsamling identifiserer fokusområder og legger til rette for sømløs implementering av spesialiserte programvarer og innsamlingsmetoder som får ned lagerbeholdningen, gamle produkter og produkttap. Vi identifiserer også passende lagerplasseringer for å forbedre synlighet og kontroll og minimere potensialet for skade.

Legemidler

Vi har solid erfaring med produkter som er krevende å distribuere, som for eksempel vaksiner og biologiske legemidler, og er i stand til å møte utfordringene med sesongbasert leveranse, pandemiplanlegging og temperaturovervåking over hele kloden.

 • Forfalskede produkter er et økende problem, som blir enda større på grunn av veksten i netthandel. Behovet for å sikre et trygt og ekte produkt har ført til at en rekke selskaper revurderer forsyningskjeden for å sikre den for e-handel. DHL kan hjelpe ved å levere direkte til apoteker eller ved å legge fram ekstra etiketter, for å overholde nasjonalt lovverk om serienummer.

 • Den farmasøytiske industrien fortsetter å se en økning i sammenslåinger og oppkjøp etterhvert som selskaper forsøker å bedre produktserier, anskaffe sårt tiltrengt fagkunnskap i områder som bioteknologi, og få tilgang til nye inntjeningskanaler som f.eks. generiske legemidler. Vi kan hjelpe selskaper på vei opp med å integrere tilnærmingen til verdikjeder på den mest effektive og minst forstyrrende måten, så kostnader og besparelser kan realiseres.

 • Produsenter av farmasøytiske produkter krever fleksible og kostnadseffektive løsninger for lagring og distribusjon. Ved å ha både egne lager og lager for flere brukere som er best i klassen, ved viktige geografiske områder i hele verden, kan DHL tilby den fleksibiliteten du behøver for å møte den endrede etterspørselen.

Medisinske apparater

Vi forstår og støtter logistikkbehovene til en rekke forskjellige produkter, fra implantater til diagnostisk utstyr.

 • Kunderespons kan bidra til å gi økt lagerrotasjon, spore bruk og gjøre tidlig fakturering mulig. For å støtte denne prosessen, tilbyr DHL håndtering av kommisjonslagerbeholdning, basert på team i felten som besøker lokasjoner for å spore varebeholdning. Vi har også systemer og prosjekter på plass for å forsikre at du overholder de regulatoriske kravene, ved hjelp av et unikt identifikasjonsnummer og synlighetsverktøy for pakkesporing.

 • Ikke alt medisinsk utstyr burde gå gjennom den samme forsyningskjeden. Forbruksvarer og kapitalintensive produkter, som for eksempel MRI-maskiner, må behandles annerledes. Vi arbeider for å skape et perfekt nettverk- og servicedesign, som leverer etter dine nåværende og fremtidige behov og møter dine spesifikke produktkrav.

 • Produsenter må svare raskt på produktkrav fra kunder og land. For å hjelpe med å øke denne hastigheten, driver DHL et verdensomspennende nettverk av GMP-anlegg som leverer en lang rekke merverditjenester. Disse inkluderer pakketjenester og sampakking som ikke bare påser at produktene har de riktige spesifikasjonene for markedet, men også tillater utsettelse eller sen tilpassing. I tillegg foretar vi serieregistrering og merking, så vel som montering av medisinske utstyrssett.

Insights - biovitenskap og helse

Hold deg oppdatert om artikler om thought leadership og innovativ tenkning

  Ta kontakt og hold deg oppdatert

  For mer informasjon om løsningene våre, eller for å abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev «Supply Chain Insights»: