Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Generelt

 • Hvis du sender en bedriftsforsendelse med en salgsverdi, men fraktkostnaden dekkes av noen andre enn avsenderen eller mottakeren, kalles det tredjepartsfakturering.

 • CMR-konvensjonen (konvensjon om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på vei) er en FN-konvensjon som omhandler ulike juridiske forhold ved frakt av gods på vei.

  International Road Transport Union (IRU) utviklet et standard fraktbrev basert på CMR.

  Et CMR-fraktbrev er skrevet på tre språk. Ved kontroll av tollvesen og politi må man fremvise et fraktdokument når forsendelsen transporteres.

 • Dette er når gods fraktes fra et opprinnelsessted til et bestemmelsessted uten å være innom landet der avsenderen er registrert.

 • Klikk her for informasjon om dagens tilleggsavgift for drivstoff.

Forsikring

 • For å slippe bekymringer.

  Speditører og befraktere har begrenset ansvar under internasjonale konvensjoner for tap og skade på kundens gods. Ved ulykker beregnes kompensasjonen normalt mot en "standard" ansvarsfrihetsklausul. DHL Cargo Insurance dekker gapet mellom vårt "standard" ansvar og godsets reelle verdi.

 • Vi håndterer alle forsendelser med stor forsiktighet, men hendelser utenfor vår kontroll kan forekomme. Naturkatastrofer som oversvømmelser kan også ramme forsendelsen. DHL Cargo Insurance er et kostnadseffektivt alternativ for å beskytte godset ditt, slik at du slipper bekymringer. De fleste har aldri opplevd en brann i hjemmet, men likevel forsikrer de seg mot risikoen for brann.

 • I likhet med mange i bransjen vår er vi et aksjeselskap. Ansvaret vårt er fastsatt av internasjonale transportkonvensjoner som CMR eller lokale lover, og vil vanligvis bare tilsvare en brøkdel av verdien på godset, siden det er basert på vekt. Det er også et krav at vi skal ha vært skjødesløse i vår håndtering av forsendelsen.

 • Med forsikringen vår får du:

  • Våre egne fraktforsikringsspesialister over hele verden for å gi deg den beste servicen
  • Bredere dekning enn de fleste forsikringspoliser
  • Ingen egenandeler
  • Konkurransedyktige priser, spesielt hvis du kjøper årsforsikring
  • Ingen saksadministrasjon – vi håndterer alt papirarbeidet for deg
  • Krav gjøres opp innen 30 dager som gjennomsnitt
 • Størrelsen på virksomheten vår betyr at vi kan kombinere tusenvis av forsikringssaker, slik at vi kan tilby forsikring til virksomhet med høy risikoprofil. Vår landsspesifikke kompetanse og bransjekompetanse betyr også at vi kan hjelpe deg med å redusere risikoen.

 • Bare kontakt din lokale DHL Freight-representant, som vil gi deg veiledning gjennom erstatningsprosessen og hjelpe deg med å samle inn all nødvendig informasjon.

 • Du finner informasjonen som kreves for å opprette et krav på denne lenken

 • Ja, følg lenken for å finne ut mer om DHL Cargo Insurance

Før transport

Under transport

Etter transport

Bærekraft

Ta kontakt

Kundeserviceteamet vårt er klart til å hjelpe deg

Freight Connections

Oppdag de nyeste historiene om DHLs biltransport og tolleksperter.