Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

Ofte stilte spørsmål for europeiske forsendere av landfrakt


Her er noen kjappe svar på de fremste spørsmålene dine, enten du allerede er kunde eller ønsker å begynne å sende med oss.

Generelt


Hva betyr tredjepartsfakturering?

Hvis du sender en bedriftsforsendelse med en salgsverdi, men fraktkostnaden dekkes av noen andre enn avsenderen eller mottakeren, kalles det tredjepartsfakturering.

Hva er CRM?

CMR-konvensjonen (konvensjon om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på vei) er en FN-konvensjon som omhandler ulike juridiske forhold ved frakt av gods på vei.

 International Road Transport Union (IRU)  utviklet et standard fraktbrev basert på CMR.

Et CMR-fraktbrev er skrevet på tre språk. Ved toll- eller politikontroll må man fremvise et fraktdokument når forsendelsen transporteres.

Hva er cross trade?

Dette er når gods fraktes fra et opprinnelsessted til et bestemmelsessted uten å være innom landet der avsenderen er registrert.

Hva er dagens tilleggsavgift for drivstoff?

For informasjon om gjeldende drivstofftillegg, besøk vår tilleggsside.

Forsikring


Hvorfor må jeg forsikre forsendelsen?

Speditører og befraktere har begrenset ansvar under internasjonale konvensjoner for tap og skade på kundens gods. Ved ulykker beregnes kompensasjonen normalt mot en "standard" ansvarsfrihetsklausul. DHL Cargo Insurance dekker gapet mellom vårt "standard" ansvar og godsets reelle verdi.

Hvorfor burde jeg betale for forsikring nå?

Vi håndterer alle forsendelser med stor forsiktighet, men hendelser utenfor vår kontroll kan forekomme. Naturkatastrofer som oversvømmelser kan også ramme forsendelsen. DHL Cargo Insurance er et kostnadseffektivt alternativ for å beskytte godset ditt, slik at du slipper bekymringer. De fleste har aldri opplevd en brann i hjemmet, men likevel forsikrer de seg mot risikoen for brann.

Når noe går galt, er ikke DHL Freight ansvarlig uansett?

I likhet med mange i bransjen vår er vi et aksjeselskap. Ansvaret vårt er fastsatt av internasjonale transportkonvensjoner som CMR eller lokale lover, og vil vanligvis bare tilsvare en brøkdel av verdien på godset, siden det er basert på vekt. Det er også et krav at vi skal ha vært skjødesløse i vår håndtering av forsendelsen.

Jeg har allerede forsikring, så hvorfor bør jeg vurdere DHL Cargo Insurance?

Med forsikringen vår får du:

  • Våre egne fraktforsikringsspesialister over hele verden for å gi deg den beste servicen
  • Bredere dekning enn de fleste forsikringspoliser
  • Ingen egenandeler
  • Konkurransedyktige priser, spesielt hvis du kjøper årsforsikring
  • Ingen saksadministrasjon – vi håndterer alt papirarbeidet for deg
  • Krav gjøres opp innen 30 dager som gjennomsnitt

Jeg sender råvarer med høy risiko – kan DHL Freight dekke slikt?

Størrelsen på virksomheten vår betyr at vi kan kombinere tusenvis av forsikringssaker, slik at vi kan tilby forsikring til virksomhet med høy risikoprofil. Vår landsspesifikke kompetanse og bransjekunnskap betyr også at vi kan hjelpe deg med å redusere risikoen.

Hva må jeg gjøre hvis godset mitt blir tapt eller skadet?

Kontakt din lokale DHL Freight-representant, som vil gi deg veiledning gjennom erstatningsprosessen og hjelpe deg med å samle inn all nødvendig informasjon.

Hvordan oppretter jeg et krav?

Se gjennom opplysningene på vår  Slik oppretter du et krav -instruksjonsside.

Er det mulig å kjøpe fraktforsikring?

Før transport


Tilbyr DHL Freight tjenester til privatkunder?

DHL Freight er for bedriftskunder.

Privatpersoner og privatkunder kan finne ut mer om DHLs leveringsekspertise ved å besøke sitt lokale kontor.

Frakter DHL Freight farlig gods?

DHL Freight frakter farlig gods i henhold til nasjonale og internasjonale ADR-bestemmelser. Vær oppmerksom på at transportplaner for farlig gods må planlegges separat, så  kontakt oss direkte  for å raskt få en løsning tilpasset dine behov.

Gå til vår side for farlig gods og forbudte artikler  for mer informasjon om dette emnet.

Hvordan får jeg en pris for forsendelsen min?

Hvis selskapet ditt ikke har en kontrakt hos DHL Freight, kan du kontakte oss  for å få et tilbud.

Hva koster frakten?

Det avhenger av fraktkravene, avstanden, størrelsen og vekten på godset, forsikring og tilleggsgebyrene i landet ditt.  Kontakt oss for å få et tilbud

 

Hvor lang tid tar landtransporten?

Transittider kan beregnes på nett med vårt transittidverktøy. Oppgi postnumre for henting og levering for å få transittid for forsendelsen.

Hva er den maksimale størrelsen og vekten som kan sendes?

DHL Freight gir deg fleksibiliteten til å sende det meste, fra en enkelt pall til en fullastet trailer.

Se siden vår om  landfrakt  for informasjon om størrelse og vekt for hver tjeneste. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte dine lokale DHL Freight-eksperter.

Hvilke nettverktøy tilbyr DHL Freight for administrasjon av forsendelser?

Nettverktøyene våre lar deg administrere og spore forsendelsene dine fra avhenting til levering.

For alle detaljene går du til vår  introduksjonsside for nettverktøy

 

Når vil forsendelsen min bli levert?

Hvis du ikke har sendt forsendelsen ennå, kan du bruke  transittidkalkulatoren  til å finne transittider fra postnummer til postnummer.

Hvis forsendelsen din allerede er underveis og du vil vite akkurat hvor den er, kan du spore forsendelsen på nett med vårt  sporingsverktøy for landfrakt

Under transport


Kan jeg hente forsendelsen min på terminalen deres?

Ja, du kan gjerne hente forsendelsen din på lagerhuset vårt.

Hvis du  kontakter oss  i forkant, klargjør vi forsendelsen for henting.

Hvordan kan jeg spore forsendelsen min?

For å spore forsendelsen oppgir du DHL-sendingsnummeret (enten DHL-ordrekode eller leverings-ID som du fikk fra oss da du bestilte frakt) i vårt nettbaserte  sporingsverktøy for landfrakt.

Forsendelsen min er forsinket, hva må jeg gjøre?

Først må du sjekke sporingsstatusen for forsendelsen med vårt  sporingsverktøy for landfrakt.

Dette gir deg full oversikt over forsendelsens transittstatus.

For mer detaljert informasjon kan du ta kontakt med din lokale  DHL Freight kundeservice.

Hva trenger jeg for å hente forsendelsen?

Du trenger sendingsnummeret eller ordrekode og ID.

Når kommer forsendelsen fram?

Du kan følge forsendelsen steg for steg med vårt  sporingsverktøy for landfrakt  som gir deg oppdatert informasjon om hvor forsendelsen befinner seg.

Hvor får jeg numrene jeg trenger for å spore forsendelsen (sendingsnummer/ordrekode)?

DHL-sendingsnummeret (enten DHL-ordrekode eller leverings-ID) fikk du fra oss da du bestilte forsendelsen.

Hvis du er en eksisterende DHL Freight-kunde og bruker verktøyene våre for nettbestilling, mottar du DHL-forsendelsesnummeret når du bestiller på nett.

Etter transport


Hvordan oppretter jeg et krav?

Hvis du vil opprette et krav, går du til siden  Slik oppretter du et krav. Der finner du informasjon om hvordan og når du oppretter et krav. 

Krav skal fremsettes til befrakteren med alle vedlegg innen 7 dager fra mottak av forsendelsen.

Hvordan får jeg tilsendt elektroniske fakturaer?

Gå til området vårt for  nettverktøy  for mer informasjon om eFaktura.

Du kan også ta kontakt med din lokale DHL Freight kundeservice for mer informasjon.

Jeg har registrert meg for å motta PDF-fakturaer, men det fungerer ikke. Hva må jeg gjøre?

Ta kontakt med din lokale  DHL Freight kundeservice  for en rask løsning.

Jeg har bare mottatt en del av forsendelsen, hva må jeg gjøre?

Først må du sjekke sporingsstatusen for forsendelsen med vårt sporingsverktøy for landfrakt. Dette gir deg full oversikt over forsendelsens transittstatus.

For mer detaljert informasjon kan du ta kontakt med din lokale  DHL Freight kundeservice.

 

Forsendelsen hadde skader da den kom frem, hva må jeg gjøre?

Hvis gods går tapt eller skades under transport, og skadene er synlige på utsiden, må du legge til en merknad på fraktbrevet eller gjenpartsbrevet når du mottar forsendelsen.

Ta også kontakt med din lokale  DHL Freight kundeservice.

Godset var ødelagt da forsendelsen ble levert. Hva må jeg gjøre?

Hvis gods går tapt eller skades under transport, og skadene er synlige på utsiden, må du legge til en merknad på fraktbrevet eller gjenpartsbrevet når du mottar forsendelsen.

Ta også kontakt med din lokale  DHL Freight kundeservice.

Fakturaen jeg mottok, var ikke riktig, hva må jeg gjøre?

Ta kontakt med din lokale  DHL Freight kundeservice  for en rask løsning.

Sosialt ansvar


Hva gjør DHL med tanke på sosialt ansvar?

Følg lenken for å lære mer om  DHLs samfunnsansvar.

Miljøvernprogram – GoGreen

Som verdens største tilbyder av logistikktjenester har vi et spesielt ansvar for å minimere de negative konsekvensene virksomheten vår har for miljøet.

Følg lenken for å lære mer om  miljøvernprogrammet GoGreen

Krisehåndtering – GoHelp

Kjernen av GoHelp-programmet på konsernnivå er det strategiske partnerskapet for krisehåndtering med FN, som har gjort konsernet til en viktig aktør innenfor humanitær hjelp på verdensbasis.

Følg lenken for å lære mer om  Krisehåndtering – GoHelp.

Ekspertopplæring – GoTeach

Som en av verdens største arbeidsgivere har Deutsche Post DHL Group opprettet GoTeach-programmet på konsernbasis for å forbedre opplæringsmulighetene for unge mennesker og forberede dem til arbeidslivet.

Følg lenken for å lære mer om  GoTeach.