Drogi użytkowniku,

przeglądasz tę stronę przy pomocy przeglądarki, która niekoniecznie zapewnia jej optymalne działanie.

Nadal możesz kontynuować, jednak, aby zapewnić optymalne działanie strony, zalecamy używanie Edge, Firefox i Chrome.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PAKOWANIA TOWARÓW

Aby Twoja przesyłka dotarła do celu nienaruszona

Porady ogólne

Towary należy pakować w sposób zapewniający tolerancję na zwyczajowy transport i obsługę. Dodatkowo towary powinny być opakowane i przymocowane do palety, umożliwiającej obsługę przy użyciu wózka widłowego lub ręcznego.

Nadawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie straty, szkody i koszty powstałe w wyniku niewystarczającego lub nieodpowiedniego pakowania i oznaczania towarów, w tym szkód dla zdrowia, mienia i środowiska.

Stosowanie palet nie jest konieczne w przypadku maszyn i urządzeń dysponujących własnymi podstawami obsługowymi oraz przesyłek, w przypadku których uzgodniono obsługę specjalną.

Zalecenia dotyczące palet i towarów drobnicowych

  • Rozmiar opakowania należy dobrać zgodnie z jego zawartością. Kartony niepełne mogą się zapaść, a przeładowane - pęknąć.
  • Do pakowania przesyłek należy zawsze stosować materiały wysokiej jakości.
  • Podczas wybierania materiałów do owijania należy uwzględnić kwestie siły, amortyzacji i trwałości.
  • Należy wybierać pudła wykonane z tektury falistej, z warstwą zewnętrzną dobrej jakości.
  • W przypadku przedmiotów wartościowych należy stosować opakowania podwójne o dużej wytrzymałości.
  • Należy stosować materiały amortyzujące, zwłaszcza w celu zapobieżenia ruchom zawartości opakowania.
  • Taśmy mocujące to często dobra metoda uszczelniania i zabezpieczania kartonów. W przypadku braku możliwości stosowania taśm mocujących należy użyć mocnej taśmy klejącej.
  • Warto upewnić się, że ciecze są przechowywane w szczelnych pojemnikach, obłożonych lekkimi i mocnymi materiałami (np. styropianem) i zamkniętych w plastikowych torbach.
  • Towary półpłynne, tłuste i charakteryzujące się silnymi zapachami należy uszczelnić taśmą klejącą, a następnie owinąć papierem odpornym na tłuszcz.
  • Proszki i drobne ziarna należy umieścić w mocnych torbach plastikowych, odpowiednio uszczelnić, a następnie zapakować do sztywnych pudeł z płyt włóknowych.
  • W przypadku materiałów innych niż stałe prosimy o stosowanie etykiety "strzałki w górę".
  • W przypadku ponownego wykorzystania pudła trzeba usunąć z niego wszystkie etykiety i naklejki. Należy upewnić się, że pudło jest w dobrym stanie i nie jest zużyte.
  • Należy pamiętać, że słabej jakości lub niewłaściwe opakowanie może spowodować uszkodzenie sąsiadujących towarów.
  • Nadawca musi oznaczyć każde opakowanie wchodzące w skład przesyłki jedną etykietą adresową, a każdą paletę dwiema etykietami adresowymi. Etykiety muszą określać łączną liczbę opakowań znajdujących się w przesyłce.
  • Oznaczenia wskazujące instrukcje specjalne należy umieścić w widocznym miejscu na każdym opakowaniu i palecie.
  • Nadawca ponosi odpowiedzialności za oznaczenie przesyłek towarów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa.

Zakazy

  • Nie należy stosować toreb wykonanych z tkanin.
  • Nie należy stosować nadmiernego uszczelniania. Należy pamiętać, że wszystkie przesyłki mogą zostać otwarte przez urzędy celne w celu przeprowadzenia inspekcji.
  • Nie należy uszczelniać przesyłek przy użyciu taśm celofanowych i lin.
  • Etykiety ",Delikatne" i "Ostrożnie" nie zastępują starannego pakowania! Są przydatne wyłącznie do celów informacyjnych.

Ładunki częściowe i całopojazdowe

Wszelkie powyższe wskazówki dotyczące palet i towarów drobnicowych stosują się do przesyłek częściowych i całopojazdowych. W przypadku usług spedycji częściowej i całopojazdowej, należy uwzględnić dodatkowe aspekty.

Zalecenia

 • Warto rozważyć lub poprosić DHL Freight o zapewnienie dodatkowych zabezpieczeń wymaganych w transporcie, takich jak taśmy mocujące i maty antypoślizgowe.

* Firma DHL nie ponosi odpowiedzialności za niniejsze instrukcje pakowania.

Nie znajdujesz tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z ekspertem DHL Freight już dziś!

Freight Connections

Poznaj najnowsze historie expertów DHL ds. Frachtu drogowego i cła