Nawigacja i treść

Słowniczek terminów dotyczących transportu towarów


Podstawowe informacje na temat transportu towarów


List przewozowy (BOL)

List przewozowy (BOL) jest dokumentem prawnym wydawanym nadawcy przez przewoźnika w celu potwierdzenia odbioru jego ładunku i stanowi dowód zawarcia umowy przewozu pomiędzy obiema stronami. Pełni również funkcję tytułu prawnego i materializuje przeniesienie własności towaru na kupującego w momencie jego odbioru.

Ponadto list przewozowy dostarcza przewoźnikowi i kierowcom wszystkie informacje niezbędne do obsługi przesyłki, a także może być wykorzystany do celów ubezpieczenia i odprawy celnej. Jako przewoźnik umowny/wirtualny (NVOCC, Non-Vessel Operating Common Carrier) DHL Global Forwarding może wystawiać własne listy przewozowe, zwane konosamentami.

 

Konsolidacja kupujących

Konsolidacja kupujących polega na łączeniu zamówień od wielu dostawców z co najmniej jednego kraju w dedykowane kontenery (FCL) dostarczane bezpośrednio do miejsca przeznaczenia, zamiast zarządzania pojedynczymi przesyłkami niepełnokontenerowymi (LCL). Ma to na celu obniżenie kosztów transportu drogą morską poprzez zwiększenie współczynnika załadunku kontenerów. Poznaj nasze usługi

CMR

CMR to akronim francuskiego tytułu Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów. Wraz z innymi regulacjami dotyczącymi drogowego transportu towarowego umożliwiła zdefiniowanie standardowego drogowego listu przewozowego, zwanego listem przewozowym CMR, który jest stosowany w większości krajów europejskich.

Odbiorca

Odbiorca to nabywca Twojej przesyłki. Często jest to ta sama osoba, która otrzymuje towar, ale niekoniecznie.

Duży kabotaż (cross trade)

Transport ładunków jest określany mianem „cross trade”, gdy towary są przemieszczane z miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia bez wjazdu do kraju, w którym zarejestrowany jest przewoźnik.

FCL (transport pełnokontenerowy)

Przewóz towarów w ramach pełnokontenerowego transportu (FLC) drogą morską oznacza, że kontener, niezależnie od jego rodzaju i rozmiarów, będzie zawierał wyłącznie Twój ładunek. Jest to niezawodny, elastyczny i ekonomiczny sposób transportu towarów od drzwi do drzwi. Dzięki wielu rodzajom wyposażenia i dostępnym usługom dodatkowym przesyłki FCL mogą być dokładnie dopasowane do wymagań Twojego ładunku. Poznaj nasze usługi FCL

Spedytorski lotniczy list przewozowy (HAWB)

Spedytorski lotniczy list przewozowy (House Airway Bill, HAWB) to dokument przewozowy dla przesyłek lotniczych, wystawiany i podpisywany przez spedytora przy odbiorze przesyłki. Określa warunki przewozu towaru.

Reguły Incoterms®

Reguły Incoterms® określają prawa i obowiązki stron w zakresie dostawy towarów od sprzedającego do kupującego. Zapewniają wspólne ramy umożliwiające zrozumienie, w jaki sposób i przez kogo organizowany jest transport, kto ponosi związane z nim ryzyko oraz kto odpowiada za bezpieczeństwo przesyłki oraz zgodność z przepisami celnymi. Ich nazewnictwo zawsze ma taką samą strukturę – trzyliterowy akronim i nazwę lokalizacji. Dowiedz się więcej o regułach Incoterms®

LCL (transport niepełnokontenerowy)

Przewóz towarów w ramach przesyłki niepełnokontenerowej (LCL) oznacza, że Twój ładunek zostanie skonsolidowany z dodatkowymi zamówieniami od innych nadawców i/lub odbiorców w jednym kontenerze. Jeśli Twoja przesyłka nie wymaga całego kontenera lub czasu przewozu lotniczego, transport LCL ogranicza zarówno koszty logistyczne, jak i emisję dwutlenku węgla.

DHL chce być liderem przejścia na czysty i zrównoważony transport morski: od 1 stycznia 2021 roku neutralizujemy emisję dwutlenku węgla wszystkich przesyłek niepełnokontenerowych (LCL) dzięki zrównoważonym biopaliwom morskim. Dowiedz się więcej o naszych usługach LCL

Rozliczenie przez stronę trzecią

Rozliczenie przez stronę trzecią ma miejsce, gdy koszty wysyłki są opłacane przez osobę, która nie jest ani nadawcą, ani odbiorcą przesyłki handlowej.

Uzyskaj wgląd w logistykę przez e-mail

Subskrybuj nasze comiesięczne aktualizacje rynkowe i otrzymuj zaproszenia na ekskluzywne webinaria, podczas których nasi eksperci ds. spedycji odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące globalnego handlu.

Odprawa celna – słowniczek dotyczący wysyłki


Odprawa celna

Odprawa celna to proces uzyskania oficjalnego pozwolenia na wprowadzenie towarów do kraju (import) lub wyprowadzenie towarów z kraju (eksport). Zasadniczo jest to dokument transportowy, taki jak list przewozowy, faktura i lista pakowa. Służby celne mogą wymagać dodatkowej dokumentacji, np. świadectwa pochodzenia lub dowodu preferencji. Dowiedz się więcej o usługach związanych z odprawą celną

Cła

Cła lub opłaty importowe to podatki płacone od towarów wwożonych do danego kraju. O ile nie podlegają zwolnieniu, wszystkie importowane towary handlowe podlegają opłatom celnym i podatkom na podstawie klasyfikacji taryfowej według Zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów (HS). Niektóre towary oceniane są również w odniesieniu do innych podatków – w tym akcyzy lub ceł antydumpingowych.

Zharmonizowany system oznaczania i kodowania towarów (HS)

Zharmonizowany system to uznawany na całym świecie system klasyfikacji produktów. Kraje uczestniczące klasyfikują towary będące przedmiotem handlu w oparciu o wspólny zestaw definicji dla celów celnych.

 

Koncentracja na zrównoważonym rozwoju


Od raportów po słowniczek terminów, przedstawiamy kluczowe kwestie związane z ograniczeniem wpływu Twojej wysyłki na środowisko