Navigacija i sadržaj

Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu lokaciju

Naša odeljenja

Međunarodna logistička kompanija

DHL porodica specijalizovanih poslovnih jedinica nudi nenadmašni portfolio logističkih proizvoda i rešenja, od domaćih i međunarodnih isporuka pošiljki do međunarodnih Express pošiljki drumskim, avio i pomorskim transportom tereta do celokupnog upravljanja lancem nabavke.

Naša odeljenja u Srbiji

Istražite šta naša porodica može da učini za Vas tako što ćete u nastavku izabrati poslovanje koje najbolje zadovoljava Vaše potrebe.

Express usluge za međunarodne i domaće isporuke pošiljki i dokumenata za poslovne klijente.

Standardne usluge za međunarodne i domaće pošiljke za poslovne klijente i korisnike.

Evropski drumski transport zbirnih pošiljki kamionima u dotovaru ili punim kamionima.

Naše ostale divizije širom sveta

Standardne usluge za međunarodne i domaće pošiljke za poslovne klijente i korisnike, uz dodatak usluga eCommerce logistike i podrške.

Stvaranje prednosti u odnosu na konkurente putem prilagođenih rešenja za lanac nabavke zasnovanih na globalno standardizovanim komponentama i stručnosti sektora.

Proizvodi i rešenja

DHL ima široki portfolio proizvoda i rešenja koja ispunjavaju Vaše logističke zahteve – sve od jednostavnih isporuka i transporta do transformativnih rešenja koja prožimaju lanac nabavke.