Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Opšte

 • Ako šaljete komercijalnu pošiljku sa komercijalnom vrednošću, ali troškove slanja pošiljke plaća neko drugi, a ne pošiljalac ili primalac, to se naziva naplata od trećeg lica.

 • CMR konvencija (Konvencija o ugovorima za međunarodni transport robe drumom) je konvencija Ujedinjenih nacija koja se odnosi na razna pravna pitanja u vezi sa drumskim transportom tereta.

  Na osnovu CMR konvencije, Unija međunarodnog drumskog transporta (Internaional Road Transport Union – IRU) je razvila standardni CMR dokument.

  CMR dokument je pripremljen na tri jezika. Transportna dokumentacija mora da prati pošiljku prilikom provere od strane carine i policije.

 • Kada se teret transportuje između polazne tačke i odredišta bez ulaska u zemlju u kojoj je registrovan pošiljalac.

Osiguranje

 • Da biste bili bezbrižni.

  Prema međunarodnim konvencijama špediteri i prevoznici imaju ograničenu odgovornost  u vezi sa gubitkom ili oštećenjem robe. U slučaju incidenta, Vaše obeštećenje se obično izračunava u skladu sa "standardnom" klauzulom o odgovornosti zbog nemara. DHL Cargo Insurance pokriva ‘jaz’ između naše "standardne" odgovornosti i pune vrednosti Vaše robe.

 • Mi rukujemo svakom pošiljkom veoma pažljivo, ali nesreće van naše kontrole su moguće. Prirodne katastrofe, kao što su poplave, takođe mogu da utiču na Vašu pošiljku. DHL Cargo Insurance je ekonomičan način da zaštitite svoju robu i budete bez brige. Na kraju krajeva, većina ljudi nikada nije doživela požar u svom domu, ali nastavlja da osigurava svoj dom od ovog rizika.

 • Kao što je uobičajeno u našoj industriji, mi smo društvo sa ograničenom odgovornošću. Našu odgovornost diktiraju konvencije o međunarodnom transportu kao što je ’CMR’, odnosno lokalni zakon, što obično pokriva samo deo vrednosti Vaše robe pošto se ona procenjuje na osnovu težine. Takođe mora da se dokaže da smo bili nemarni tokom rukovanja Vašom pošiljkom.

 • Uz naše osiguranje dobijate:

  • Naše stručnjake za osiguranje tereta raspoređene po celom svetu radi obezbeđivanja najvišeg kvaliteta usluge
  • Širu pokrivenost od većine drugih polisa osiguranja
  • Bez učešća ili dodatnih troškova koje treba da platite
  • Konkurentne tarife, posebno ako kupite godišnju polisu
  • Bez ‘administracije Vaše žalbe’ – mi obrađujemo svu dokumentaciju u Vaše ime
  • Odštetni zahtevi se rešavaju u proseku u roku od 30 dana
 • Naša veličina znači da spajamo hiljade osiguravajućih zahteva, pa možemo da pokrijemo i rizičnije poslovanje. Takođe, naša lokalna stručnost i stručnost sektora znače da Vam možemo pomoći u smanjenju rizika.

 • Jednostavno kontaktirajte predstavnika DHL Freight-a koji će Vas provesti kroz proces podnošenja odštetnog zahteva i pomoći da prikupite sve potrebne informacije.

 • Možete naći koje su informacije potrebne da biste podneli odštetni zahtev ako kliknete na ovaj link

 • Da, pratite link da biste pročitali više o usluzi DHL Cargo Insurance

Pre transporta

Tokom transporta

Posle transporta

Održivost

Stupite u kontakt

Naš tim u korisničkoj službi je spreman da Vam pomogne

Freight Connections

Istražite najnovije tekstove vezane za DHL drumski transport i carinjenje.