Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

SAVETI ZA PAKOVANJE TERETA

Da bi Vaša pošiljka stigla u dobrom stanju

Opšti savet

Roba treba da se upakuje na način koji dozvoljava uobičajen transport i rukovanje. Osim toga, roba mora da se upakuje i pričvrsti na paletu kojom može da se manipuliše viljuškarom ili ručnim paletarom.

Pošiljalac je odgovoran za gubitak, oštećenje i troškove nastale zbog nedovoljnog ili neodgovarajućeg pakovanja ili označavanja robe, uključujući bez ograničenja nanošenje štete osobama, imovini i životnoj sredini.

Nije neophodno koristiti palete za robu koja ima sopstvenu bazu prilagođenu za rukovanje ili za pošiljke za koje je dogovoreno specijalno rukovanje.

Šta je dobro za palete i grupisanje tereta

  • Izaberite veličinu pakovanja u skladu sa sadržajem. Nedovoljno pune kutije će se verovatno spljoštiti a prepunjene se mogu pocepati.
  • Uvek koristite kvalitetne materijale za pakovanje pošiljke.
  • Uzmite u obzir jačinu, zaštitu i trajnost kada birate materijal za umotavanje.
  • Birajte kutije od rebrastog kartona sa spoljnim stranama dobrog kvaliteta.
  • Koristite izdržljivi dvoslojni karton za vredne stvari.
  • Koristite jastučaste materijale, posebno da biste sprečili da se sadržaj pakovanja pomera.
  • Koristite vezivanje trakama, ako je pogodno, kao dobar način za zatvaranje i obezbeđivanje vaše kutije. Koristite snažnu lepljivu traku ako mašina za vezivanje nije dostupna.
  • Vodite računa da tečnosti budu u posudama koje ne cure i upakovane u lakom, snažnom, unutrašnjem materijalu (npr. stiroporu) i zatvorene u plastičnoj vrećici.
  • Zatvorite polu tečne, masne supstance ili supstance jakog mirisa lepljivom trakom, a zatim ih umotajte u papir otporan na masnoće.
  • Prah i sitna zrna stavite u snažne plastične vrećice koje je su dobro zatvorene, a zatim spakovane u krutu kartonsku kutiju.
  • Koristite oznake sa "strelicom nagore" za materijale koji nisu čvrsti.
  • Kada ponovo koristite kutiju, uklonite sve oznake i nalepnice. Vodite računa da kutija bude u dobrom stanju i da ne bude pohabana.
  • Ne zaboravite da loše ili pogrešno pakovanje može da ošteti okolne stvari.
  • Pošiljalac mora da označi svako pakovanje pošiljke jednom nalepnicom sa adresom, a svaku paletu dvema nalepnicama sa adresom. Na nalepnicama mora biti naveden ukupan broj pakovanja koji se nalazi u pošiljci.
  • Oznake sa specijalnim uputstvima moraju se postaviti na vidljivo mesto na svaki paket i svaku paletu.
  • Pošiljalac je odgovoran za označavanje pošiljki sa opasnom robom kao što je propisano važećim propisima za opasnu robu.

Šta ne treba raditi

  • Nemojte koristiti vrećice napravljene od tkanine.
  • Nemojte previše umotavati paket. Ne zaboravite da sve pošiljke mogu da otvore carinici radi pregleda.
  • Nemojte koristiti celofansku traku ili kanap za zatvaranje pošiljke.
  • Nalepnice "Lomljivo" i "Pažljivo rukovati" nisu zamena za bezbedno pakovanje! One su pogodne samo u informativne svrhe.

Transport kamionom u dotovaru i punom utovaru

Svi navedeni saveti za palete i zbirne pošiljke važe i za pošiljke koje se transportuju kamionom u dotovaru ili punom utovaru. Dodatni aspekti treba da se uzmu u obzir prilikom PTL ili FTL transporta.

Šta treba raditi

 • Razmislite o tome da organizujete ili da zamolite DHL Freight da obezbedi dodatne bezbednosne elemente koji su potrebni za transport, npr. trake za vezivanje ili prostirke protiv klizanja.

* Imajte u vidu da kompanija DHL ne preuzima odgovornost za ova uputstva za pakovanje.

Ne vidite ono što tražite?

Kontaktirajte danas jednog od naših DHL Freight stručnjaka!

Freight Connections

Istražite najnovije tekstove vezane za DHL drumski transport i carinjenje.