Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

DA LI STE PREVOZNIK I ŽELITE DA RADITE ZA NAS?

Postanite partner u našoj pobedničkoj mreži i podelite nagrade

Hajde zajedno da rastemo i napredujemo

Dobri razlozi da postanete deo DHL Freight sveta:

DHL Freight je jedna od najvećih logističkih kompanija u Evropi i svetu.

Radimo sa širokim lepezom transportnih jedinica kao što su standardne & prikolice, mega prikolice, lokalni transporti i vozila specifična za određenu zemlju, kao što je nemački BDF standard za zamenu karoserije (swap body).

Sa pouzdanim partnerima težimo dugotrajnom partnerstvu koje se zasniva na poštovanju i zajedničkim rezultatima.

Pogodnosti kao što su fer uslovi tržišnog plaćanja, EDI interfejs za optimizovanje upravljanja porudžbinama, kao i lako i brzo fakturisanje ili kreditne procedure su suštinske za uspešnu saradnju.

Ako želite da se pridružite DHL mreži, želeli bismo da Vas pozovemo na našu platformu za registraciju prevoznika.

Kako da pripremite svoju prijavu da biste nam se pridružili?

 • Ovi opšti Uslovi poslovanja za usluge transporta se primenjuju na sve naloge za transport za usluge koje dodeljuje bilo koje ugovorno DHL Freight pravno lice. Prevoznik dalje potvrđuje da je upoznat da će se dodatne izmene i dopune, specifične za svaku zemlju, ovih opštih Uslova poslovanja primenjivati na naloge određenih DHL Freight pravnih lica i da je prethodno prihvatanje prevoznika preduslov za bilo koji nalog za transport od ovih DHL Freight pravnih lica.

  Pročitajte više

 • Sve kompanije koje posluju sa bilo kojom kompanijom Deutsche Post DHL slede iste etičke smernice. Prihvatanjem i potpisivanjem gore pomenutih Opštih uslova i uslova za usluge prevoza (GTC) potvrđujete da ste pregledali i razumeli Deutsche Post DHL Kodeks ponašanja dobavljača (CoC) i garantujete da ćete se pridržavati istog, dopunjenog s vremena na vreme. Pored toga, saglasni ste da ćete da obučite svoje zaposlene kako bi osigurali poštovanje Kodeksa ponašanja dobavljača.

  Kliknite ovde da biste došli do Kodeksa ponašanja dobavljača

 • Da biste obezbedili da će se Vaša prijava obraditi, pomoću našeg obrasca za prijavu, proverite da li su sva polja popunjena.

 • Biće Vam potrebne sledeće kopije u PDF formatu:

  • Memorandum: U memorandumu treba da se vidi logo Vaše kompanije, bankovni račun, poreski broj, naziv preduzeća, adresa i u zavisnosti od preduzeća, registarski broj, itd.
  • Memorandum treba da bude overen pečatom Vaše kompanije i potpisom osobe ovlašćene da potpisuje za Vašu kompaniju. Ako želite da pošaljete prijavu, pečatirajte, potpišite i skenirajte memorandum.
  • EU licenca
  • Potvrda o osiguranju

Vodite računa da Vaša prijava sadrži Vaše kontakt podatke, uključujući:

 • Naziv kompanije
 • Vaše ime i prezime
 • Imejl adresa 
 • Broj telefona

Svih šest ranije pomenutih dokumenata treba uključiti u Vašu prijavu.

Freight Connections

Istražite najnovije tekstove vezane za DHL drumski transport i carinjenje.