Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Begränsat fraktansvar

Skydda dina sjötransporterade sändningar från skada, förlust och stöld


Transportexperterna vet att oväntade händelser kan inträffa under sjötransporter även om godset hanteras med största varsamhet. Gods kan skadas, gå förlorat och stjälas. I och med att en begränsad ansvarsförsäkring ingår i alla fraktavtal antar avsändare och mottagare felaktigt att transportansvarsförsäkringen skyddar värdet på deras varor och ignorerar ofta dess betydande begränsningar. Ta reda på varför du behöver en varuförsäkring för din nästa sändning.

Vad en fraktansvarsförsäkring täcker och inte


Fraktansvar ingår i alla fraktavtal. Avsändare och mottagare kan ändå vilja lägga till en ytterligare varuförsäkring eftersom ersättningen enligt fraktansvaret vanligen baseras på godsets vikt och inte på dess värde, vilket kan visa sig vara kostsamt.

Dessutom hänger en sådan ersättning på att ägaren av godset lyckas bevisa att transportören varit oaktsam och den processen tar vanligen flera månader, vilket också det är kostsamt. Den här skyldigheten att bevisa oaktsamhet innebär förstås att naturkatastrofer och skeppsbrott inte omfattas.

Vilka reglerna är och vad de innebär


Reglerna för sjötransportörens godsansvar fastställdes år 1926 med Haagreglerna. Idag täcks de flesta sändningar av Haag-Visbyregeln (en revidering från år 1968 av Haagregeln), Hamburgregeln (1978) eller Rotterdamregeln från 2009. Vilken regel som tillämpas beror på i vilket land fraktavtalet tecknats och på din affärspartner. De tre reglerna täcker emellertid relativt liknande villkor, särskilt när det kommer till transportörens ansvar.

Vad transportören ansvarar för och när

De tre reglerna anger i allmänhet att transportören ansvarar för att hålla skeppet sjödugligt, bemanna det med tillräckligt stor besättning och hantera lasten med rimlig varsamhet. Det omfattar lastning och lossning.

Tiden under vilken transportören har ansvaret är begränsad och definieras så här:

 • I Haag-Visbyregeln och Hamburgregeln är det tiden mellan det att godset lastas på och lossas från fartyget
 • Enligt Rotterdamregeln anges omfattningen bara som när transportören tar över ansvaret för godset.

Ditt gods täcks bara av fraktansvar när det är i transportörens hantering. I motsats till sändningens resa gäller inte fraktansvaret från dörr till dörr.

Bevisbördan är delad. För att utkräva ansvar måste ägaren av godset bevisa att transportören inte har utfört sina skyldigheter under den tillämpliga tiden och transportören måste bevisa att denna har gjort det.

Vad transportören inte kan hållas till ansvar för och när

Medan Haag-Visbyregeln och Hamburgregeln också täcker liknande omständigheter anger Rotterdamregeln tydligare alla de omständigheter under vilka fraktansvaret inte innebär att ägaren av godset ersätts, framförallt omfattar de:

 • force majeure, till exempel jordbävningar och tsunamier
 • olyckor som kan inträffa till havs, till exempel skeppsbrott
 • krig, piratdåd och terrordåd
 • stöld
 • karantänrestriktioner
 • strejk
 • brand ombord på fartyget
 • handlingar som anses ligga på avsändarens ansvar, till exempel bristfällig paketering eller lastning

Bevisbördan är delad. För att utkräva ansvar måste ägaren av godset bevisa att transportören inte har utfört sina skyldigheter under den tillämpliga tiden och transportören måste bevisa att denna har gjort det.

Hur mycket kan jag få i ersättning utifrån fraktansvar?


De tre reglerna är också mycket lika när det kommer till ersättningsvärdet vid ett skadeståndsanspråk eftersom de alla är baserade på vikt.

Vi tar ett exempel: Du sänder gods till ett värde av 70 000 USD, med en totalvikt på 2 850 kg. Fartyget som transporterar godset sjunker och ditt gods går förlorat. Här är den ungefärliga ersättning du skulle få om du lyckas bevisa att transportören orsakat olyckan:

 • Om fraktavtalet tecknats enligt Haag-Visbyregeln: 8 000 USD
 • Enligt Hamburgregeln: 10 000 USD
 • Enligt Rotterdamregeln: 12 000 USD

Även om Rotterdamregeln är den mest gynnsamma kommer den inte i närheten av godsets verkliga värde.

Det är viktigt att du tilläggsförsäkrar dina sjösändningar eftersom ansvarsvillkoren för sjötransport uppvisar det lägsta förhållandet mellan vikt och värde av villkoren för olika transportsätt. En sändning som värderas till 8 000 USD enligt Haag-Visbyregeln värderas till 70 000 enligt ansvarsvillkoren för flygfrakt och till 30 000 USD enligt villkoren för vägtransport.

Förstå siffrorna: en värdering i särskilda dragningsrätter eller SDR

Enligt Haag-Visbyreglerna, Hamburgreglerna och Rotterdamreglerna, beräknas godsets värde i särskilda dragningsrätter (SDR), en tillgång som infördes av Internationella valutafonden (IMF) år 1969. Som för alla växlingskurser varierar dess exakta värde jämfört med andra valutor från dag till dag.
Under juli 2020 låg den i genomsnitt strax under 1,40 USD, vilket gav följande siffror:

Ersättningsvärde per kg gods (om 1 SDR = 1,4 USD) *
Haag-Visby: 2 SDR/2,80 USD
Hamburg: 2,5 SDR/3,50 USD
Rotterdam: 3 SDR/4,20 USD

Ersättningsvärde per kolli (om 1 SDR = 1,4 USD) *
Haag-Visby: 666,67 SDR/933,34 USD
Hamburg: 835 SDR/1 169 USD
Rotterdam: 875 SDR/1 225 USD

* det som är högst.

Du hittar mer information om SDR och dess värde i realtid på IMF:s webbplats

Hur väljer jag rätt försäkring?


Tänk på att skyddet av sändningens värde inte är avsett att skydda sändningen, utan din ekonomi. Därför har vi tagit fram följande checklista och din försäkring bör uppfylla alla punkter.

Rätt försäkring:

 • täcker godsets fullständiga värde
 • täcker dessutom alla transportkostnader
 • täcker sändningen mot alla risker
 • täcker även högriskvaror
 • täcker alla platser på sändningens resa från dörr till dörr
 • innehåller inga avdrag och ingen självrisk, vilket innebär att du inte måste betala något vid en förlust
 • ger stöd för anspråkslösning på ditt språk
 • gör anspråksutbetalning i din valuta
 • löser anspråk snabbt. I den vanliga processen för lösning av fraktansvarsanspråk tar det flera månader att lösa ett anspråk, medan DHL Global Forwarding har som målsättning att lösa anspråk inom 30 dagar.

Och hur är det med Incoterms?

Som du kan ha läst i vår artikel med grundläggande information om Incoterms fördelar Incoterms kostnaderna och riskerna vid sjötransport. Enligt CIP (Carriage and Insurance Paid To) är säljaren skyldig att teckna en försäkring från avsändarplats till destination, men enligt CIF (Cost, Insurance and Freight) måste säljaren endast försäkra sjötransporten. Övriga Incoterms anger ingenting alls.

Som avsändare eller mottagare kan du behöva dubbelkolla exakt när riskerna överförs på dig (det sker inte alltid samtidigt som när transportkostnaden övergår till dig). Det är avgörande att du känner till vilket ansvar du och din affärspartner har. Att den ena av de två parterna försäkrar sin del av resan innebär inte alltid att hela sändningen är försäkrad.

Hos vem kan jag försäkra mitt gods?

Du kan ofta försäkra godset via din transportör eller ett separat försäkringsbolag.

Fördelen med att teckna försäkringen hos transportören är att denna redan har det mesta av dokumentationen som behövs för att göra ett anspråk och skicka in den åt dig.

Du kan teckna försäkringen separat. I så fall är det emellertid ditt ansvar att samla alla nödvändiga dokument från alla transportörer som varit delaktiga i sändningen (transportör, tullagent, sjötransportör osv.) innan du själv skickar in anspråket.

När är det rätt tid att skaffa en försäkring?

Det beror på hur ofta du sänder gods. Om du sänder några sändningar om året kan du ordna det samtidigt som du ordnar med sändningen.

Om du gör regelbundna sändningar (fler än fem om året till exempel) tjänar du sannolikt på en årsförsäkring som försäkrar alla sändningar till ett reducerat pris.

Ladda ned infografiken


Du kanske också är intresserad av


Har du en specifik fraktutmaning du skulle vilja ha hjälp med?


Våra fraktexperter står redo