Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Kostnader för överliggetid och förvaring

Våra experter delar med sig av sina tips på hur du undviker extrakostnader


Avgifter för överliggetid och förvaring i och utanför terminal infördes ursprungligen för att ägare av utrustning och anläggningar skulle få rimlig ersättning för användningen av deras utrustning och anläggningar, vilket omfattar containrar, containerområden, godsterminaler och lager.

Dessa avgifter används som ett incitament för att utrustning ska återlämnas och lagerutrymme ska frigöras så snabbt som möjligt. Avgifterna uppfattas ofta som en oväntad tillkommande fraktkostnad och kan vara frustrerande för kunder som väljer sjötransport. Hur kan du undvika kostnader för överliggetid och förvaring? När inleds den kostnadsfria tiden? Hur lång tid handlar det faktiskt om?

DHL Global Forwardings experter på sjötransport förklarar vad som gäller för sjötransport, så att du slipper tråkiga överraskningar och kan minska transportkostnaden.

Skillnaden mellan överliggetid och förvaring utanför och i terminal: Allt handlar om var containern befinner sig


De här avgifterna gäller för användning av containerutrustning inne på hamnterminalen. Avgifter för överliggetid debiteras per container och dag av sjötransportören och det belopp som debiteras varierar beroende på plats och typ av utrustning.

I exportfasen inleds överliggetiden när containern tas in på hamnterminalen och avslutas när den lastas ombord på fartyget eller fartyget avseglar. Sjötransportören fastställer överliggetidens slut utifrån plats och typ av container.

I importfasen inleds överliggetiden när fartyget anlöper hamnen eller när containern har lastats av. I likhet med i exportfasen fastställer sjötransportören startdatumet för överliggetiden med beaktande av plats och typ av container. Överliggetiden avslutas när containern hämtas från terminalen för leverans med lastbil, tåg eller pråm till mottagaren.

För överliggetid måste leverantörer alltid erbjuda en rimlig kostnadsfri tid.

Avgifter för förvaring utanför hamnterminalen

De här avgifterna påminner om avgifterna för överliggetid, men de uppstår utanför hamnterminalen. Förvaringsavgiften debiteras per container och dag, och det belopp som debiteras varierar beroende på plats, transportör och typ av container.

I exportfasen inleds förvaringen när den tomma containern hämtas från containerområdet och avslutas när den fulla containern ankommer till hamnterminalen.

I importfasen inleds förvaringen när den fulla containern hämtas från terminalen, fortsätter under leveransen till mottagaren och avslutas när den tomma containern återförts till containerområdet.

För förvaringstiden måste leverantörer alltid erbjuda en rimlig kostnadsfri tid.

Förvaring i terminal

Dessa avgifter täcker användning av lagerutrymmet containern upptar på terminalens mark, i ett lager eller i containerområdet.

För både import och export inleds förvaringsperioden när containern tas in i lageranläggningen och avslutas när den lämnar anläggningen.

Visste du det här? Kostnader för överliggetid och förvaring utanför terminal i Sydamerika

I de flesta sydamerikanska länder har begreppen överliggetid och förvaring utanför terminal ombytt betydelse. I de länderna avser överliggetid den tid containrarna ligger utanför hamnen medan förvaringstiden avser tiden i hamn. Kontrollera att du och din internationella partner utgår från samma tolkning av de begrepp ni använder er av.

Kostnadsfri tid för överliggetid och förvaring: Var uppmärksam på när klockan börjar ticka


Kunden får ett visst antal kostnadsfria dagar innan kunden debiteras avgifter för överliggetid och förvaring. Det exakta antalet dagar beror till stor del på plats och sjötransportör, men påverkas också av typen av utrustning och anläggning. I vissa lageranläggningar ges ingen kostnadsfri tid alls.

Dessa faktorer påverkar den mängd kostnadsfri tid som kunderna kan få. De styr också över från och med vilken händelse och vilket datum dagarna räknas.

Överliggetiden vid import kan till exempel inledas medan fartyget lastas av eller när avlastningen är slutförd, men den kan också inledas direkt när fartyget anländer. Den till synes lilla skillnaden kan ha en enorm påverkan på det slutliga fakturabeloppet i och med att avlastning av ett fartyg vanligen tar två till tre dagar, men vid exceptionella omständigheter kan ta upp till en vecka.

De här avgifterna kan inte alltid undvikas, men de kan sänkas betydligt med ordentlig planering och proaktiv kommunikation.

De fem bästa tipsen på hur du minskar kostnaden för överliggetid och förvaring


1. Se till att godset är redo i tid

Minska avgifterna för förvaring genom att på bästa sätt utnyttja den kostnadsfria tiden utrustningsleverantören beviljar. Att skapa optimala förutsättningar för sändningen är något som börjar innan den tomma containern anländer hos transportören. Genom att se till att godset står klart för avhämtning i tid kan den lastande parten agera snabbt när containern anländer hos transportören och lasta containern snabbare. Det gör att containern kan nå hamnområdet innan den kostnadsfria tiden löpt ut.

2. Sköt tulldeklareringen smart

Klarera godset i förväg hos tullen om det går. Genom att arbeta med rätt speditör som hanterar tulldeklareringen samlas de dokument som behövs för importdeklarering in i förväg och alla administrativa steg har slutförts när containern når destinationshamnen. På så sätt kan containern lämna terminalen innan den kostnadsfria delen av överliggetiden löpt ut. Därmed kortas även förvaringstiden ned.

Dokumenten du behöver för tulldeklarering och tullhantering

  • Fraktsedel
  • Handelsfaktura
  • Packsedel
  • Ankomstsavisering
  • Om tillämpligt: Handling gällande farligt gods
  • Om tillämpligt: Importlicens

3. Ta hjälp av en transportörs kunnande

Att planera sändningens färd, anlita rätt sjötransportör och lastbilsbolag till rätt pris, hitta en konkurrenskraftig lagringslösning, hantera dokument och slutföra viktiga administrativa uppgifter som tulldeklarering kan vara svårt och tidskrävande. Och till och med när sändningen har planerats noggrant kan minsta lilla avvikelse från ursprungsplanen leda till oväntade kostnader för överliggetid och förvaring.

DHL Global Forwardings nära förhållande med sjötransportörerna gör att vi kan erbjuda våra kunder förlängd kostnadsfri tid samt reducerade avgifter för överliggetid och förvaring. I och med att DHL Global Forwarding tar hand om ditt gods från dörr till dörr och har egna lagringsanläggningar i sitt globala nätverk kan du dessutom bespara dig allt krångel med att hantera flera parter och överlämningsställen. Det gör att du kan fokusera på det som verkligen betyder något: på din verksamhet och dina kunder.

Utforska vårt stora utbud av sjötransportsprodukter 

4. Information i offerten om kostnader för överliggetid och förvaring

För att kunna dela rätt information måste du själv ha fått rätt information från början. Avgifterna för överliggetid och förvaring, samt deras respektive kostnadsfria tider, ska ha angetts tydligt i offerten. Dessa avgifter ska mer specifikt även ha angetts per dag och per container. Kontakta våra experter på sjötransport nu, eller använd myDHLi Quote & Book för att få en tydlig och heltäckande offert för din sändning.

5. Kommunicera proaktivt

Kommunikationen mellan tullagent, transportör, förare, avsändare och mottagare bör vara öppen och tydlig. Rent konkret börjar det med att dela anvisningarna för sändningsleverans med alla parter i förväg. När sändningen är på väg måste alla inblandade parter få regelbundna uppdateringar, så att de kan anpassa sina scheman. Du kan hantera och spåra dina sändningar dygnet runt med myDHLi.

Ladda ned infografiken


Har du en specifik fraktutmaning du skulle vilja ha hjälp med?


Våra fraktexperter står redo