Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Guide till storlekar på och typer av fraktcontainrar


Containertransport är det mest ekonomiska sättet att transportera varor på. Lastad på fartyg, tåg och lastbilar kom den oglamorösa containern att helt omdefiniera de internationella transporterna och gjorde det möjligt för den globala handeln att växa till de nivåer vi har idag. 

Vilken containertyp passar bäst för din last? Är den tillräckligt stor? Transportexperterna bedömer de vanligaste typerna av utrustning så att du kan fatta rätt beslut.

Fraktcontainrar: en kortfattad historik


Idén till fraktcontainern föddes i England i slutet av 1700-talet. De tidigaste versionerna påminner inte alls om dagens containrar. Den tidens containrar var fyrkantiga trälådor som framförallt användes till att transportera kol.

Den första moderna intermodala fraktcontainern skapades år 1955 i USA när Malcom McLean och ingenjören Keith Tantlinger utvecklade en modul tillverkad i korrugerat stål. Konstruktionen gjorde det möjligt att lyfta containrarna med kranar och stapla dem på varandra.

Den 26 april 1956 gjorde tankfartyget Ideal X, som byggts om till ett containerfartyg för ändamålet, sin första resa från Newark i New Jersey till Houston i Texas.

När containern togs i bruk skapade bristen på gemensamma standarder problem i och med att olika storlekar och system för containrar användes under de första två decennierna. Därefter kom man överens om tydliga storlekskrav för olika typer av containrar, vilka drevs igenom med ISO-standarder. Därför kallas fraktcontainrar ofta för ISO-containrar. Containrar måste ha en skylt för säkerhetsgodkännande [URL to SOLAS / Documentation page](kallas även CSC-skylt där CSC står för konventionen om säkra containrar) för att få transporteras.

Standardcontainrar: typer och ISO-mått


Standardcontainern är tålig och mångfunktionell och den vanligaste fraktenheten för sjötransport. Dessa containrar kallas för torrlastcontainrar eller DC-containrar (dry container). När de är helt stängda ger de väderbeständigt skydd mot elementen. De vanligaste containrarna är på 20 och 40 fot (6,058 och 12,19 meter).

De här containrarna är utformade för alla typer av transport, både via sjö och land. High Cube-containrar är högre och ger bättre kapacitet för större gods.

Externa mått, interna minimimått och maxvikt (inklusive last) regleras av ISO-standarden 6346. Taravikt, faktiska interna mått och andra mått är emellertid olika för olika modeller och tillverkare.

Mått för standardcontainrar på 20, 40 och 45 fot

Mått för High Cube-container på 40 fot

Kylcontainrar: typer och mått


Kylda containrar, eller kylcontainrar, är temperaturkontrollerade containrar som används för last som behöver reglerad temperatur, till exempel livsmedel, elektronik och läkemedel. De har en inbyggd motor som håller den inre temperaturen på mellan -35 och +30 ⁰C och gör att containern måste vara ansluten till en strömkälla för att kunna bibehålla jämna temperaturprestanda.

Storleken och vikten på motorn påverkar den exakta taravikten och volymen, vilka kan variera betydligt mellan en modell och tillverkare och en annan.

Mått för kylcontainrar på 20 och 40 fot

Kylcontainrar med avstängd kylning (Non-operated reefer eller NOR)?


NOR-transporter är sändningar av torr last i en kylcontainer utan aktiverad temperaturkontroll.

Även om de är ett bra sätt att transportera varor på, har de vissa begränsningar. Det utrymme som upptas av kylutrustningen ger minskad kapacitet när det gäller volym, och de särskilda golven med metallgaller medför begränsningar av lastens vikt. De passar inte heller för alla typer av gaffeltruckar.

Vill du veta allt om att transportera varor med det här alternativet ska du läsa vår broschyr om kylcontainrar utan aktiverad temperaturkontroll

Andra containrar för särskilda ändamål


Det finns fraktcontrainrar i alla former och storlekar som passar för alla typer av last med alla typer av mått.

Tankcontainrar

Tankcontainern, en förstärkt ram som innehåller en tank, används för transport av livsmedel, olja, bränsle och kemikalier. Den här typen av container är lätt att lasta och ger tillförlitlig transport av även brandfarligt innehåll. Tankcontainrar finns oftast inte att tillgå hos lastångfartygsrederier, utan tillhandahålls oftast av specialiserade leasingföretag.

En tankcontainer på 20 fot har normalt kapacitet för upp till 26 000 liter flytande gods och måtten motsvarar de för en vanlig container på 20 fot.

Mått för tankcontainer på 20 fot

  • Externa mått (l x h x b): 6,058 m x 2,591 m x 2,438 m/19 fot och 10,5 tum (") x 8 fot 6 tum (") x 8 fot
  • Maxvikt:  30 480  kg/ 67 200  pund.
  • Cirka Volym i kubik: 26 m3

Flat Rack- och plattformscontainrar

Flat Rack- och plattformscontainrar passar för gods som överskrider lastprofilen (out-of-gauge), men kan naturligtvis även användas för annat gods också. Flat Rack-containrar har vanligen två väggar medan plattformscontainrar inte har några alls. De exakta containermåtten varierar beroende på tillverkare och väggar, men de finns i varianter om 20 och 40 fot som alla andra ISO-containrar.

Containrar med öppen ovansida

För containrar med öppen ovansida gäller en liknande princip, men de har fyra väggar och ett containerkapell i form av en presenning och kan även användas för transport av partigods. De passar bäst för gods som behöver lastas med kran ned i containern och för högt gods. De finns i varianter om 20 och 40 fot och har således liknande mått som de typer av standardcontainrar vi gått igenom ovan. De finns också i High Cube-varianter i och med att fästena för presenningen ger minskad höjd, vilket begränsar lastningskapaciteten. På containrar med öppen ovansida går det också att ta bort dörrkarmarna för enklare åtkomst via dörröppningen.

Du kanske också är intresserad av