Navigácia a obsah

Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vyberte iné miesto

SPOTREBNÝ PRIEMYSEL

Dôveryhodný partner. Riešime výzvy spotrebného priemyslu.

Trendy poháňané spotrebiteľmi, stále vzrastajúca stredná trieda obyvateľstva po celom svete a túžba po udržateľných a cenovo dostupných produktoch prinášajú vo svete výrobcov spotrebného tovaru rýchle zmeny.

V dôsledku toho musia byť dodávateľské reťazce živé a agilné. Spoločnosť DHL je pripravená vysporiadať sa s týmito výzvami prostredníctvom spolupráce a inovatívnych riešení v partnerstve s vami.

Výrobcovia spotrebného tovaru čelia mnohým globálnym trendom a výzvam, o ktorých dobre vieme. Naši odborníci na spotrebný priemysel berú do úvahy témy, ako sú globalizácia, urbanizácia, zaobchádzanie so zdrojmi a trvalá udržateľnosť, čo im umožňuje pomáhať vám pri fungovaní vo všetkých príslušných podsektoroch podľa ich jedinečných potrieb.

 • Rýchloobrátkový spotrebný tovar (FMCG)
 • Tlač
 • Média/zábava
 • Rýchlo sa kaziaci tovar
 • Produkty dlhodobej spotreby

Požiadavky v rámci podsektorov nemôžu byť viac odlišné než v samotnom spotrebnom priemysle. Zatiaľ čo pre rýchloobrátkový spotrebný tovar sú rýchlosť dodania na trh a multikanálová distribúcia nevyhnutné, výrobcovia rýchlo sa kaziaceho tovaru dávajú prednosť inteligentnej logistike so skladovaním a prepravou v chladenom prostredí. Výzvou je splniť obe očakávania – a DHL Freight to určite dokáže.   

Čo ponúkame pre spotrebný priemysel

 • Ako spoločnosť orientovaná v oblasti spotrebného priemyslu budete komunikovať s našimi špecializovanými odborníkmi pre tento sektor. Kombináciou odborných znalostí z vášho sektoru a z oblasti logistiky sa usilujú nájsť riešenia, ktoré spĺňajú vaše špecifické potreby.

 • Náš široký sortiment služieb colného zastupovania zabezpečuje bezproblémové a včasné prekročenie hraníc zásielok bez administratívnej záťaže, meškaní alebo sankcií.

  Zjednodušujeme spracovanie colných prípadov.

  • Široké portfólio colných služieb vrátane:
   – Import a export colné vyhlásenie
   – Bezpečnostné vyhlásenie
   – Clá a dane záloha
   – Ostatné vládne organizácie služby agentúr
   – Pohyb v rámci tranzitu
   – Povolenia a licencie aplikačné služby
  • Prítomnosť vo viac než 200 krajinách na celom svete
  • Spracúvame viac než 7 miliónov colných prípadov za rok
  • Vyhradený tím odborníkov na colné služby
  • Globálne, regionálne a národné tímy na zabezpečenie konzistentnej prevádzky a vyhovujúcich obchodných aktivít
  • Prevádzka prebieha v súlade so štruktúrou riadenia, kódexom správania a normami zaistenia súladu s pravidlami
  • Silné vzťahy s vládnymi colnými a bezpečnostnými orgánmi
  • Špičková úroveň poskytovania služieb na celom svete s využitím najnovších technológií colného konania
 • Premeňte svoj dodávateľský reťazec s pomocou DHL ako vášho hlavného logistického partnera a využite naše odborné znalosti v nasledujúcich oblastiach:

  • Návrh – Zaistite, aby vaše procesy v rámci dopravy a dodávateľského reťazca plynuli čo najefektívnejšie vďaka odborným znalostiam a inovatívnym analytickým nástrojom spoločnosti DHL
  • Služby riadenia – Zaisťovanie poskytovateľov logistických služieb, riadenie dodávateľov a interakcií so zákazníkmi vďaka našej ponuke v oblasti riadenia, ktorá tiež zahŕňa nákladné listy, audítorske a colné služby
  • Prevádzka – Získajte prehľad, synchronizujte dopravu a minimalizujte každodenné prevádzkové riziká vďaka našej jedinečnej ponuke „Control Tower“ (Riadiaca veža)
  • Neustále vylepšovanie – Zabezpečte komplexnú prehľadnosť vďaka nášmu prístupu riadenia celkových nákladov na logistiku, ktorý vám pomôže minimalizovať náklady pomocou neustálej analýzy meniacich sa požiadaviek trhu, nestálosti objemu a vývoja trendov v oblasti riadenia dodávateľských reťazcov
 • Prepravné riešenia spoločnosti DHL pomáhajú vašej firme udržiavať vysokú úroveň služieb a spoľahlivosti a získať úplný prehľad o pohyboch vášho tovaru. Zároveň znižujeme vaše náklady na prepravu. Náš tím zostaví ideálnu kombináciu systémov, dopravcov a zdrojov na uspokojenie vašich špecifických potrieb.

  Prezrite si našu kompletnú ponuku prepravných riešení

Sector Experts at Your Doorstep

No matter what your sector is, we understand your specific industry sector needs

Freight Connections

Objavte najnovšie príbehy a správy od našich odborníkov na cestnú prepravu a colné služby.