PRAVIDLÁ INCOTERMS® 2010

Pravidlá Incoterms® sa používajú na celom svete pre medzinárodné a domáce zmluvy s cieľom preukázať zodpovednosť medzi kupujúcim a predávajúcim za výdavky a riziko, ako aj poistenie nákladu.

V nižšie uvedenej brožúre sú uvedené podmienky doručenia a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim súvisiace s výdavkami a rizikom, ako aj poistením nákladu.

Prečítajte si ďalšie informácie o pravidlách Incoterms® 2010 a aktuálne správy na oficiálnych webových stránkach Medzinárodnej obchodnej komory (ICC).

 

Pravidlá vhodné pre akýkoľvek druh prepravy

 • „Ex Works“ (zo závodu) znamená, že predávajúci dodáva tovar k dispozícii kupujúcemu v priestoroch predávajúceho alebo na inom menovanom mieste (napr. v závode, továrni, sklade atď.). Predávajúci nemusí tovar naložiť na zberné vozidlo, ani nemusí odbaviť tovar na vývoz (ak je takéto odbavenie uplatniteľné).

 • „Free Carrier“ (vyplatené dopravcovi) znamená, že predávajúci dodá tovar dopravcovi alebo inej osobe určenej kupujúcim v priestoroch predávajúceho alebo na inom menovanom mieste. Účastníkom sa odporúča čo najjasnejšie uviesť priestor v rámci určeného miesta doručenia, keďže v tomto bode prechádza riziko na kupujúceho.

 • „Carriage Paid To“ (preprava platená do) znamená, že predávajúci dodá tovar dopravcovi alebo inej osobe určenej predávajúcim na dohodnutom mieste (ak sa na tomto mieste dohodnú zmluvné strany) a že predávajúci musí uzavrieť zmluvu a zaplatiť náklady na prepravu potrebnú na doručenie tovaru do cieľovej destinácie.

 • „Delivered at Terminal“ (s dodaním na terminál) znamená, že predávajúci dodá tovar v okamžiku, keď je vyložený z dopravného prostriedku a je umiestnený a k dispozícii kupujúcemu na určenom termináli na určenej bráne alebo inom mieste určenia. „Terminál“ zahŕňa miesta (či už kryté alebo nie), ako je napríklad prístav, sklad, kontajnerový dvor alebo cestný, železničný alebo letecký nákladný terminál. Predávajúci nesie všetky riziká súvisiace s doručením tovaru a jeho vyložením na termináli na danej bráne alebo inom mieste určenia.

 • „Delivered at Place“ (s dodaním na miesto) znamená, že predávajúci dodá tovar v okamžiku, keď je dodaný a k dispozícii kupujúcemu na vyloženie z prostriedku prepravy na mieste určenia. Predávajúci nesie všetky riziká spojené s prepravou tovaru na uvedené miesto.

 • „Delivered Duty Paid“ (s dodaním, clo platené) znamená, že predávajúci dodá tovar v okamžiku, keď je dodaný a k dispozícii kupujúcemu na vyloženie z prostriedku prepravy na mieste určenia. Tovar musí mať zároveň odbavený dovoz. Predávajúci nesie všetky náklady a riziká spojené s doručením tovaru na miesto určenia a má povinnosť odbaviť nielen vývoz, ale aj dovoz tovaru, zaplatiť akékoľvek vývozné a dovozné clá a vykonať všetky colné formality.

Zdroj: Webová stránka ICC.

Prečítajte si úplnú verziu vydania pravidiel Incoterms® 2010.

„Incoterms“ je obchodná známka Medzinárodnej obchodnej komory (ICC).

 

Pravidlá pre prepravu po mori a po vnútrozemských vodných cestách

 • „Free Alongside Ship“ (vyplatené k boku lode) znamená, že predávajúci dodá tovar v okamžiku, keď je umiestnený pozdĺž plavidla (napr. na nábreží alebo vedľa nákladného člnu) navrhnutého kupujúcim v prístave určenom pre zásielku. Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho, keď sa tovar nachádza pozdĺž lode. Kupujúci nesie od tohto okamihu všetky náklady.

 • „Free On Board“ (vyplatené na loď) znamená, že predávajúci dodáva tovar na palubu plavidla určeného kupujúcim v prístave určenom pre zásielku alebo obstaráva tovar, ktorý už bol takýmto spôsobom dodaný. Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho, keď sa tovar nachádza na palube lode. Od tohto okamihu nesie kupujúci zodpovednosť za všetky náklady.

 • „Cost and Freight“ (náklady a prepravné) znamená, že predávajúci dodáva tovar na palubu plavidla alebo obstaráva tovar, ktorý už bol takýmto spôsobom dodaný. Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho, keď sa tovar nachádza na palube plavidla. Predávajúci musí uzavrieť zmluvu a zaplatiť náklady a dopravu potrebnú na doručenie tovaru do určeného prístavu.

 • „Cost, Insurance and Freight“ (náklady, poistenie a prepravné) znamená, že predávajúci dodáva tovar na palubu plavidla alebo obstaráva tovar, ktorý už bol takýmto spôsobom dodaný. Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho, keď sa tovar nachádza na palube lode. Predávajúci musí uzavrieť zmluvu a zaplatiť náklady a dopravu potrebnú na doručenie tovaru do určeného prístavu.

  Predávajúci tiež uzavrie poistné krytie proti riziku straty alebo poškodenia tovaru počas prepravy kupujúceho. Upozorňujeme kupujúceho, že podľa pravidiel CIF je predávajúci povinný uzavrieť poistenie len na minimálne krytie. Ak si kupujúci želá väčšiu poistnú ochranu, musí sa na tom výslovne dohodnúť s predávajúcim alebo musí uzavrieť vlastnú poistnú zmluvu.“

Zdroj: Webová stránka ICC.

Prečítajte si úplnú verziu vydania pravidiel Incoterms® 2010.

„Incoterms“ je obchodná známka Medzinárodnej obchodnej komory (ICC).

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Kontaktujte našich odborníkov z divízie DHL Freight ešte dnes!

Freight Connections

Objavte najnovšie príbehy a správy od našich odborníkov na cestnú prepravu a colné služby.