Navigácia a obsah

Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vyberte iné miesto

 

 

PRAVIDLÁ INCOTERMS® 2020

Pravidlá Incoterms® sa často používajú na celom svete v medzinárodných a domácich zmluvách, ktoré určujú zodpovednosti medzi kupujúcimi a predávajúcimi, čo sa týka nákladov, prerozdelenia rizík, zodpovednosti za poistenie nákladu a dodržiavania predpisov.

V porovnaní s rokom 2010 existujú v Incoterms® 2020 dve kľúčové zmeny:

 • DAT (s dodaním na terminál) sa premenuje na DPU (s dodaním na miesto vykládky)
 • FCA (vyplatené dopravcovi) teraz umožňuje vydávanie nákladných listov (Bills of Loading) po naložení

Medzi ďalšie zmeny patrí:

 • CIF (náklady, poistenie a prepravné) a CIP (preprava a poistenie platené do) stanovili nové štandardné poistné dojednania, ale úroveň poistenia ostáva naďalej vecou vyjednania medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • Vykonané zmeny v jednotlivých doložkách precíznejšie rozdeľujú všetky náklady a riziká v zmysle zodpovednosti medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • FCA (vyplatené dopravcovi), DAP (s dodaním na miesto), DPU (s dodaním na miesto vykládky) a DDP (s dodaním clo platené) teraz zohľadňujú situáciu, kedy kupujúci a predávajúci organizujú vlastnú prepravu, než aby využili tretiu stranu.
 • Povinnostiam súvisiacim s bezpečnosťou sa kladie väčší význam.
 • Nové „Vysvetlivky pre používateľov“ pre každý Incoterm® nahradili pôvodné pokyny v Incoterms 2010 a sú spracované tak, aby boli jednoduchšie a zrozumiteľnejšie pre používateľov.
 • Ak je dohodnutá dodacia podmienka CIP, predávajúci musí poskytnúť poistné krytie v súlade s klauzulou ICC (A) prípadne jej ekvivalentu podľa klasifikácie ICC. Pri Incoterms® 2010 bolo postačujúce minimálne poistné krytie podľa klasifikácie ICC (C). Požadované poistné krytie podľa CIF zostáva.

 

Pravidlá vhodné pre akýkoľvek druh prepravy

 • Ex WORKS (EXW) znamená, že predávajúci dá k dispozícii tovar kupujúcemu na určenom mieste (v závode alebo sklade) a že uvedené miesto môže alebo nemusí byť v priestoroch predávajúceho. Predávajúci splní povinnosť dodania tovaru, keď dá k dispozícii tovar kupujúcemu v závode bez naloženia na vozidlo, pričom ju nemusí colne odbavit na vývoz.

 • FREE CARRIER (FCA) znamená, že predávajúci dodá tovar kupujúcemu jedným z týchto dvoch spôsobov:

  • Po prvé, tovar sa dodá v momente naloženia na dopravný prostriedok zabezpečený kupujúcim na dohodnutom mieste určenia zo strany predávajúceho.  
  • Po druhé, ak je určené miesto iným miestom, tovar sa dodá, keď sa naloží na dopravný prostriedok predávajúceho a dostane sa na iné určené miesto a je pripravený na vyloženie z dopravných prostriedkov tohto predávajúceho a k dispozícii dopravcovi alebo inej osobe menovanej kupujúcim. 

  Bez ohľadu na to, ktoré z nich je vybraté ako miesto dodania, toto miesto rozhoduje o prechode rizík a nákladov na účet kupujúceho.

 • CARRIAGE PAID TO (CPT) znamená, že predávajúci dodá tovar a prevedie riziko na kupujúceho tým, že ho odovzdá dopravcovi, ktorého zároveň poveril so zabezpečením prepravy. Predajca to môže urobiť tak, že dopravcovi poskytne fyzické vlastníctvo tovaru spôsobom a na mieste, ktoré je vhodné pre použitý dopravný prostriedok. Ak bol tovar dodaný kupujúcemu týmto spôsobom, predávajúci nezaručuje, že sa tovar dostane na miesto určenia v dobrom stave, v uvedenom množstve alebo vôbec.  Je to z dôvodu prechodu rizika z predávajúceho na kupujúceho v momente odovzdania tovaru dopravcovi; predávajúci však musí uzavrieť zmluvu o preprave tovaru z miesta dodania do dohodnutého miesta určenia.

 • CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) znamená, že predávajúci dodá tovar a prevedie riziko na kupujúceho tým, že ho odovzdá dopravcovi, ktorého zároveň poveril so zabezpečením prepravy.  Predajca to môže urobiť tak, že dopravcovi poskytne fyzické vlastníctvo tovaru spôsobom a na mieste, ktoré je vhodné pre použitý dopravný prostriedok. Ak bol tovar dodaný kupujúcemu týmto spôsobom, predávajúci nezaručuje, že sa tovar dostane na miesto určenia v dobrom stave, v uvedenom množstve alebo vôbec.  Je to z toho dôvodu, že riziká sa prenášajú z predávajúceho na kupujúceho, keď sa tovar dodáva kupujúcemu jeho odovzdaním prepravcovi; predávajúci však musí uzavrieť zmluvu o preprave tovaru z miesta dodania do dohodnutého miesta určenia.

 • DELIVERED AT PLACE (DAP) znamená, že predávajúci dodá tovar a prevádza riziko na kupujúceho, keď sa tovar dá k dispozícii kupujúcemu na prichádzajúcom dopravnom prostriedku, ktorý je pripravený na vyloženie na určenom mieste alebo na dohodnutom bode v rámci tohto miesta, ak sa takýto dohodne. Predávajúci znáša všetky riziká spojené s prepravením tovaru na určené miesto alebo na dohodnutý bod v rámci tohto miesta. Pri tejto podmienke Incoterms sú preto doručenie a príchod na miesto určenia rovnaké.

 • DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) znamená, že predávajúci dodá tovar a prevádza riziko na kupujúceho, keď je tovar po vyložení z prichádzajúceho dopravného prostriedku k dispozícii kupujúcemu na určenom mieste alebo v dohodnutom bode v rámci tohto miesta, ak sa takýto dohodne.  Predávajúci nesie všetky riziká spojené s prepravením tovaru a jeho vyložením na určené miesto. Pri tejto podmienke Incoterms sú preto doručenie a príchod na miesto určenia rovnaké.  DPU je jediná podmienka Incoterms, ktorá vyžaduje, aby predávajúci vyložil tovar v mieste určenia. Predávajúci by sa preto mal ubezpečiť, že je schopný zorganizovať vykládku na určenom mieste.  Ak strany zamýšľajú, že predávajúci nebude znášať riziko a náklady na vykládku, mali by sa vyhnúť podmienke DPU a namiesto toho zvoliť podmienku DAP.

 • DELIVERED DUTY PAID (DDP) znamená, že predávajúci dodá tovar kupujúcemu, keď sa tovar colne odbavený pre dovoz dá k dispozícii kupujúcemu na prichádzajúcom dopravnom prostriedku, ktorý je pripravený na vyloženie na určenom mieste alebo v dohodnutom bode v rámci tohto miesta, ak sa takýto dohodne. Predávajúci znáša všetky riziká spojené s prepravením tovaru na určené miesto alebo na dohodnutý bod v rámci tohto miesta. Pri tejto podmienke Incoterms sú preto doručenie a príchod na miesto určenia rovnaké.

 

 

Pravidlá pre námornú a vnútrozemskú vodnú prepravu

 • FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) znamená, že predávajúci dodá tovar kupujúcemu v momente, keď je tovar umiestnený pozdĺž lode (napr. na nábreží alebo vedľa nákladného člnu), ktorú zabezpečil kupujúci v dohodnutom prístave nákladky alebo keď predávajúci obstará už takto dodaný tovar. Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho v momente, keď sa tovar nachádza pri boku lode. Od tohto okamihu nesie kupujúci zodpovednosť za všetky náklady.

 • FREE ON BOARD (FOB) znamená, že predávajúci dodá tovar kupujúcemu na palubu lode určenej kupujúcim v dohodnutom prístave nákladky alebo obstaráva tovar, ktorý už bol takýmto spôsobom dodaný. Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho v momente, keď sa tovar nachádza na palube lode. Od tohto okamihu nesie kupujúci zodpovednosť za všetky náklady.

 • COST AND FREIGHT (CFR) znamená, že predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na palubu lode alebo obstaráva tovar, ktorý už bol takýmto spôsobom dodaný. Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho v momente, keď je tovar na palube lode, čím si predávajúci splnil svoju povinnosť dodať tovar bez ohľadu na to, či tovar skutočne dorazí na miesto určenia v dobrom stave, v uvedenom množstve alebo vôbec.  Pri doložke CFR nie je predávajúci povinný kupujúcemu zabezpečiť poistné krytie: kupujúcemu sa preto odporúča zakúpiť si určité krytie po vlastnej osi.

 • COST INSURANCE AND FREIGHT (CIF) znamená, že predávajúci dodá tovar kupujúcemu na palubu lode alebo obstaráva tovar, ktorý už bol takýmto spôsobom dodaný. Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho v momente, keď je tovar na palube lode, čím si predávajúci splnil svoju povinnosť dodať tovar bez ohľadu na to, či tovar skutočne dorazí na miesto určenia v dobrom stave, v uvedenom množstve alebo vôbec.

 

 

Prečítajte si viac o pravidlách Incoterms® na oficiálnej webovej stránke Medzinárodnej obchodnej komory (ICC), kde si tiež môžete objednať publikáciu „Incoterms® 2020“.
Prihláste sa na online školenie o pravidlách Incoterms® 2020 na adrese icc.academy.

 

 

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Kontaktujte našich odborníkov z divízie DHL Freight ešte dnes!

Freight Connections

Objavte najnovšie príbehy a správy od našich odborníkov na cestnú prepravu a colné služby.