Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

STE NÁKLADNÝ PREPRAVCA A RADI BY STE PRE NÁS PRACOVALI?

Staňte sa partnerom v rámci našej úspešnej siete a využite jej výhody

Vydajme sa za spoločným rastom a prosperitou

Dobré dôvody, prečo sa stať súčasťou sveta DHL Freight:

DHL Freight je jedným z najlepších celoeurópskych a celosvetových poskytovateľov logistiky.

Pracujeme so širokou škálou dopravných prostriedkov, ako sú štandardné kombinácie nákladných automobilov a návesov, mega-návesy, miestne dopravné prostriedky a vozidlá špecifické pre jednotlivé krajiny, ako je nemecký štandard BDF s výmennou nadstavbou.

So spoľahlivými partnermi sa snažíme o dlhodobé partnerstvo založené na úcte a spoločných výsledkoch.

Pre uspokojivú spoluprácu sú nevyhnutné výhody ako spravodlivé platobné podmienky, rozhrania EDI na optimalizáciu riadenia objednávok, a tiež jednoduché a rýchle fakturačné a úverové postupy.

Ak sa chcete pridať do siete DHL, prejdite na našu platformu registrácie dopravcov.

Ako pripraviť žiadosť o pridanie sa do našej siete?

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre prepravné služby sa vzťahujú na všetky objednávky nákladnej prepravy pre služby objednané ľubovoľnou zmluvnou právnickou osobou DHL Freight. Dopravca ďalej berie na vedomie, že dodatky týchto Všeobecných obchodných podmienok pre jednotlivé krajiny sa budú vzťahovať na objednávky od niektorých právnických osôb DHL Freight a predchádzajúce prijatie prepravcu je predpokladom pre akúkoľvek objednávku nákladnej prepravy od týchto právnických osôb DHL Freight.

  Ďalšie informácie

 • Všetky spoločnosti obchodujúce s ktoroukoľvek spoločnosťou skupiny Deutsche Post DHL sa riadia rovnakými etickými zásadami. Prijatím a podpísaním vyššie uvedených Všeobecných obchodných podmienok pre prepravné služby (VOP) potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli Kódexu správania dodávateľov spoločnosti Deutsche Post DHL (CoC) a zaručujete, že sa ním budete riadiť v aktuálne platnom znení. Ďalej súhlasíte s tým, že zaškolíte svojich zamestnancov tak, aby bolo zabezpečené dodržiavanie Kódexu správania dodávateľov.

  Kliknite sem a získajte Kódex správania dodávateľov

 • Ak chcete zabezpečiť, že bude vaša žiadosť spracovaná, vyplňte všetky polia vo formulári žiadosti.

 • Budete potrebovať kópie nasledujúcich dokumentov vo formáte PDF:

  • Hlavičkový papier: Na hlavičkovom papieri sa musí nachádzať vaše firemné logo, číslo bankového účtu, daňové číslo, názov firmy, adresa a, v závislosti od typu firmy, registračné číslo atď.
  • Hlavičkový papier musí byť overený pečiatkou vašej spoločnosti a podpisom osoby, ktorá je oprávnená podpisovať sa za vašu spoločnosť. Ak chcete žiadosť odoslať, opečiatkujte, podpíšte a naskenujte váš hlavičkový papier.
  • Licencia EÚ
  • Potvrdenie o poistení

Vaša žiadosť by mala obsahovať kontaktné údaje vrátane nasledujúcich:

 • Názov spoločnosti
 • Krstné meno a priezvisko
 • E-mailová adresa 
 • Telefónne číslo

Žiadosť musí obsahovať všetkých šesť dokumentov uvedených vyššie.

Freight Connections

Objavte najnovšie príbehy a správy od našich odborníkov na cestnú prepravu a colné služby.