Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

Vyhlásenie o ochrane súkromia.

Deutsche Post AG a jej dcérske spoločnosti pôsobiace pod značkou DHL (ďalej len "DHL") Teší nás, že ste navštívili naše webové stránky a zaujímate sa o našu spoločnosť, produkty a služby. Je dôležité, aby sme chránili Vaše osobné údaje počas manipulácie počas celého obchodného procesu. 

V nasledujúcom texte vysvetľujeme, aké informácie zhromažďuje spoločnosť DHL pri návšteve našich webových stránok a ako sa tieto informácie používajú.

 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ("subjekt údajov"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Toto zahŕňa informácie, ako je vaše skutočné meno, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia. Informácie, ktoré nemôžu byť spojené s vašou skutočnou identitou - napríklad obľúbené webové stránky alebo počet používateľov stránky - sa nepovažujú za osobné údaje.

 • Toto upozornenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spracovanie údajov vykonávané spoločnosťou:

  Odborník zodpovedný za ochranu osobných údajov (DPO) pre Deutsche Post AG
  Gabriela Krader, LL.M
  Deutsche Post AG
  53250 Bonn

  Ak máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, obráťte sa na správcu ochrany údajov.

 • Naštívte našu webstránku.

  Spoločnosť DHL sa zaväzuje chrániť súkromie používateľov našich webových stránok. Pri návšteve našich webových stránok naše webové servery vždy dočasne ukladajú údaje o pripojení počítača, ktorý sa pripája na našu stránku, zoznam webových stránok, ktoré navštívite na našom webe, dátum a trvanie vašu návštevu, adresu IP vášho zariadenia, identifikačné údaje o type prehliadača a používanom operačnom systéme, ako aj webové stránky, cez ktoré ste sa pripojili k našim stránkam. Dodatočné osobné informácie, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, sa nezbierajú, pokiaľ tieto údaje neposkytnete dobrovoľne, napr. pri vyplňovaní on-line kontaktného formulára ako súčasti registrácie, prieskumu, súťaže, plnenia zmluvy alebo žiadosti o informácie.

  Právnym základom na spracovanie uvedených kategórií údajov je čl. 6 ods. 1 písm. (a) Európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Vzhľadom na uvedené účely, najmä na zaručenie bezpečnosti a plynulé nastavenie pripojenia, máme legitímny záujem spracovať tieto údaje.

  Webové údaje o sledovaní budú uložené po dobu 36 mesiacov  a potom budú automaticky odstránené. Ďalej používame cookies, nástroje na sledovanie a cielené opatrenia. Ďalšie podrobnosti nájdete nižšie Použitie internetového sledovania, použities cookies a použitie google adwords.

  Pokiaľ máte vo svojom prehliadači povolené funkcie geografickej lokalizácie, resp. vo Vašom operačnom systéme, použijeme tieto údaje na to, aby sme vám ponúkali služby založené na polohe. (napríklad umiestnenie najbližšej pobočky). Tieto údaje nebudeme používať na žiadne iné účely. Ak túto funkciu zakážete, vaše údaje budú vymazané včas.

  Vykonanie zmluvy

  Osobné údaje su z predzmluvných a zmluvných dôvodov nevyhnutné, aby sme mohli poskytovať dohodnuté služby a aby sme plnili povinnosti vyplývajúce zo zmluvných dohôd uzavretých s vami. Tieto údaje sa používajú napr. pre Získajte cenovú ponuku DHL pre pravidelných prepravcov. Aby sme vás mohli kontaktovať e-mailom alebo telefonicky, alebo aby sme vám mohli ponúknuť naše služby, budú vaše údaje zaslané príslušnému subjektu alebo divízii DHL, ktorá ponúka najrelevantnejšiu službu pre váš dopyt, a v niektorých prípadoch aj pracovníkom technickej podpory (napríklad IT) alebo zamestnancom pracujúcich na zlepšení webovej stránky. Údaje sa môžu použiť aj na spracovanie (zásielky) zmluvy, správe údajov zákazníka a kontroly efektivity a mieri konverzie našich online nástrojov (ako nástroje na vypracovanie ponuky pre DHL pravidelných prepravcov), vybaveni eplatieb, či pri posudzovaní úverovej bonity. Niektoré údaje o preprave sa poskytnú aj orgánom krajiny tranzitu alebo miesta určenia na colné a daňové previerky alebo bezpečnostné prehliadky, ako to vyžadujú právne predpisy tejto krajiny. Poskytnuté informácie by zvyčajne zahŕňali: meno a adresu odosielateľa, meno a adresu príjemcu, opis tovaru, počet kusov, hmotnosť a hodnota zásielky.
   
  Právnym základom je zvyčajne čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, keďže spracovanie je vykonávaním zmluvy, ktorej ste stranou.
   
  Ďalšie informácie o ochrane údajov v konkrétnych službách a produktoch nájdete na príslušnom zákazníckom portáli.

  Spracovanie na reklamné účely.

  Ak ste súčasným zákazníkom spoločnosti Deutsche Post AG, Vaše poštové údaje (napr. meno, adresa) budú spracované, aby Vás kontaktovali a poskytli Vám najnovšie informácie o našich ponukách, novinkách, produktoch a službách. Okrem existujúceho súhlasu spracujeme Vašu e-mailovú adresu výlučne s cieľom poskytnúť vám informácie o vlastných a podobných produktoch spoločnosti Deutsche Post AG.

  Právny základ pre vyššie uvedené spracovanie je čl. 6 (1) f) GDPR. Spracovanie údajov zákazníkov na účely vlastného priameho marketingu sa považuje za vykonané za legitímnym záujmom.

  Máte právo kedykoľvek namietať proti uvedenému spracovaniu. Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nás jednoducho pomocou kontaktných údajov uvedených pod Kto je zodpovedný.

  Ak sa zaregistrujete do niektorého z našich bulletinov, môžeme na tento účel použiť vašu e-mailovú adresu. Právnym základom pre takéto spracovanie údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR. Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz v dolnej časti bulletinu. Súhlas môžete tiež kedykoľvek odvolať s akoukoľvek účinnosťou pomocou vašej kontaktnej adresy. Ak sa odhlásite z našej e-mailovej komunikácie alebo zrušíte svoj súhlas, príslušné údaje sa odstránia alebo zablokujú zo zoznamu adries a nebudú sa na tieto účely ďalej spracovávať.
  Zahrnutie vašej e-mailovej adresy do zoznamu bloknutých emailov sa uskutoční s cieľom chrániť legitímne záujmy podľa čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v tom, aby sme vám v budúcnosti neposielali žiadne informácie e-mailom.

  Ak ste pravidelným návštevníkom stránky Získajte cenovú ponuku a / alebo máte záujem o naše produktové portfólio a subjekty DHL, spoločnosť DHL vám pošle motivačnú pozvánku, aby ste sa s nami spojili. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je váš súhlas podľa čl. 5 ods. 1 písm. A) GDPR.

 • Používame sledovací softvér na určenie, koľko používateľov navštevuje naše webové stránky a ako často. Tento softvér nepoužívame na zhromažďovanie individuálnych osobných údajov alebo individuálnych IP adries. Údaje sa používajú výhradne v anonymne a v zhrnutej forme na štatistické účely a na vývoj webových stránok.

 • Používame online reklamný program "Google AdWords" a funkciu sledovania konverzie služby Google AdWords. Sledovanie konverzií Google je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA: "Google").

  Keď kliknete na reklamu od spoločnosti Google, do Vášho počítača bude umiestnený súbor cookie na sledovanie konverzií. Tieto súbory cookie vypršia po 30 dňoch, neobsahujú žiadne osobné údaje a preto ich nemožno použiť na osobnú identifikáciu. Ak navštívite niektoré stránky na našej webovej lokalite a súbor cookie ešte neuplynul, my a Google môžeme povedať, že ste klikli na reklamu a boli presmerovaní na túto stránku. Každý zákazník Google AdWords má iný súbor cookie, takže nie je možné sledovať súbory cookie prostredníctvom webových stránok iných zákazníkov služby AdWords. Informácie zozbierané prostredníctvom súboru konverzných cookie sa používajú na zostavovanie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí si zvolili sledovanie konverzií. Zákazníci môžu vidieť celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu, a boli presmerovaní na stránku obsahujúcu značku sledovania konverzií. Nedostávajú však informácie, ktoré im umožňujú osobne identifikovať používateľov. Ak sa nechcete zúčastňovať sledovania konverzií, môžete sa z tohto používania odstrániť a zabrániť inštalácii súborov cookie výberom príslušných nastavení v softvéri prehliadača (možnosti deaktivácie). Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií. Ďalšie informácie a pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese:
  https://policies.google.com/privacynedefinované

 • Súbory "cookie" sú malé súbory, ktoré nám umožňujú ukladať informácie týkajúce sa Vášho zariadenia a vy, konkrétne používateľ, počas návštevy niektorého z našich webových stránok. Súbory cookie nám pomáhajú určiť, ako často sú prístupné naše internetové stránky, ako aj počet používateľov. Súbory cookie nám pomáhajú určiť, ako často sú prístupné naše internetové stránky, ako aj počet používateľov.

  Na základe čl. 6 (1) f) GDPR, používame cookies relácie na optimalizáciu Vašich webových stránok a na zaručenie a pohodlného a nerušeéhoý zážitka používateľa. Tieto cookies sú uložené výhradne počas trvania Vašej návštevy na našich internetových stránkach. Po zatvorení prehliadača sa automaticky odstránia.

  Okrem toho používame trvalé súbory cookie na uchovávanie informácií o návštevníkoch, ktorí opakovane prichádzali na niektorú z našich internetových stránok. Účelom používania súborov cookie je ponúknuť Vám optimálne usmernenie pre používateľov, ako aj rozpoznať Vás a tak byť schopný prezentovať (pokiaľ možno) diverzifikované internetové stránky a nový obsah počas opakovaného používania." "

  Vo všeobecnosti nevytvárame individuálny profil Vašich aktivít online. Obsah trvalého súboru cookie je obmedzený na identifikačné číslo. Meno, e-mailová adresa, adresa IP atď. nie sú uložené na väčšine našich web stránok.

  Napriek tomu, existuje päť výnimiek.

  1. Marketingový prehľadávač Cloud Tracking Cookie

  Obsah tohto trvalého sledovacieho súboru cookie je obmedzený na identifikačné číslo a všeobecne sa používa presne rovnakým spôsobom ako všetky ostatné trvalé súbory cookie.

  Ak však už ste klientom DHL alebo ste kontaktovali DHL pomocou niektorých online formulárov v oblasti obsahu logistiky, vaša e-mailová adresa sa pridá do súboru cookie a vytvorí sa individuálny profil Vašich online aktivít. Tieto rovnaké formuláre Vám tiež poskytujú možnosť zaregistrovať sa pre odber marketingových aktualizácii. Poskytnutím Vášho povolenia, nám umožňujete poskytnúť Vám personalizovaný obsah, ponuky alebo propagácie, ktoré Vás môžu zaujímať.

  Ak sa rozhodnete nezaregistrovať sa na e-mailové marketingové aktualizácie, nebudete v budúcnosti kontaktovaný a Vaša e-mailová adresa bude dôverne používaná spoločnosťou DHL a interné účely, aby sme pochopili Vaše jednotlivé online aktivity. To znamená, že môžeme naďalej pridávať nový a vylepšený obsah webových stránok, ktorý vyhovuje Vašim špecifickým potrebám.

  Ďalšie informácie o module cookie sledovania predaja služby Cloud Tracking v službe Salesforce nájdete v zozname cookie nižšie.

  Prípadne môžete zrušiť sledovanie Salesforce Marketing Cloudu na všetkých webových stránkach (alebo zmeniť nastavenie, ak ste sa predtým rozhodli zrušiť), môžete tak urobiť v časti "Ako spravovať cookies" nižšie. 

  2. Eloqua Tracing Cookie

  Obsah tohto trvalého sledovacieho súboru cookie je obmedzený na identifikačné číslo a všeobecne sa používa presne rovnakým spôsobom ako všetky ostatné trvalé súbory cookie. Ak však kontaktujete spoločnosť DHL pomocou určitých online formulárov, Vaša e-mailová adresa sa pridá do súboru cookie a vytvorí si individuálny profil Vašich online aktivít. Tieto kontaktné formuláre Vám tiež poskytujú možnosť zaregistrovať sa systému a dostáať aktualizácie  marketingových kampaní. Poskytnutím Vášho povolenia, nám umožňujete poskytnúť Vám personalizovaný obsah, ponuky alebo propagácie, ktoré Vás môžu zaujímať.

  Ak sa rozhodnete nezaregistrovať sa do oberu e-mailových noviniek, nebudete v budúcnosti kontaktovaný a Vaša e-mailová adresa bude dôverne používaná spoločnosťou DHL len interne, aby sme pochopili jednotlivé online aktivity. To znamená, že môžeme naďalej dopĺňať nový a vylepšený obsah webových stránok, ktorý vyhovuje Vašim špecifickým potrebám.

  Ďalšie informácie o cookie Eloqua môžete nájsť v zozname Cookies nižšie.

  Alternatívne sa môžete rozhodnúť, že nebudete sledovaný systémom Eloqua na všetkých webových stránkach (alebo môžete chcete zmeniť svoje nastavenie, ak ste sa predtým rozhodli ho zrušiť), môžete tak urobiť v časti "Ako spravovať súbory cookie" nižšie.

  3. MediaMind Tracking Cookies

  Tieto trvalé súbory cookie na sledovanie zhromažďujú vašu IP adresu a používajú ju na poskytovanie geografických údajov o polohe, ktoré pomáhajú spoločnosti DHL monitorovať a spravovať reklamné kampane. Súbory cookie sú úplne zašifrované a nezhromažďujú žiadne iné osobné údaje, takže adresa IP nemôže byť prepojená s osobnými údajmi a nie je zdieľaná s tretími stranami. Adresa IP je bezpečne uložená a používa sa iba dôverne v DHL interne na poskytovanie agregovaných správ. Súbory cookie vypršia po 30 dňoch.

  Ďalšie informácie o súboroch cookie MediaMind Tracking nájdete v zozname Cookies nižšie.

  4. dotdigital Tracking Cookie

  Obsah tohto trvalého sledovacieho súboru cookie je obmedzený na identifikačné číslo a všeobecne sa používa presne rovnakým spôsobom ako všetky ostatné trvalé súbory cookie. Ak však už ste klientom DHL alebo ste kontaktovali DHL pomocou niektorých online formulárov v oblasti obsahu logistiky, vaša e-mailová adresa sa pridá do súboru cookie a vytvorí sa individuálny profil Vašich online aktivít. Tieto rovnaké formuláre Vám tiež poskytujú možnosť zaregistrovať sa pre odber marketingových aktualizácii. Poskytnutím Vášho povolenia, nám umožňujete poskytnúť Vám personalizovaný obsah, ponuky alebo propagácie, ktoré Vás môžu zaujímať.

  Ak sa rozhodnete nezaregistrovať sa do oberu e-mailových noviniek, nebudete v budúcnosti kontaktovaný a Vaša e-mailová adresa bude dôverne používaná spoločnosťou DHL len interne, aby sme pochopili jednotlivé online aktivity. To znamená, že môžeme naďalej dopĺňať nový a vylepšený obsah webových stránok, ktorý vyhovuje Vašim špecifickým potrebám.

  Ďalšie informácie o cookie sledovania dotdigital môžete nájsť v zozname Cookies nižšie.

  5. Oktopost sledovací cookie

  Oktopost cookie umožňuje spoločnosti DHL sledovať aktivity koncových užívateľov, ktoré pochádzajú z ich sociálnych interakcií. Obsah súboru cookie Oktopost je obmedzený len na identifikáciu odkazov v sociálnych príspevkoch, ku ktorým koncový používateľ klikol. Okrem toho, ak koncový používateľ vyplní formulár na sledovanie na webovej lokalite DHL (napr. Registračný formulár), základné kontaktné údaje koncového používateľa, ktoré môžu obsahovať osobné údaje, sa pridajú do súboru cookie Oktopost za účelom vytvorenia profilu sociálnych interakcií koncového používateľa. Tieto informácie používa spoločnosť DHL pre interné analýzy a aby poskytla koncovým používateľom personalizovaný obsah, ponuky alebo propagácie.

  Viac informácií o súboroch Oktopost nájdete tu: https://www.oktopost.com/

  6. Terminus Tracking Cookie

  Terminus cookie umožňuje spoločnosti DHL vylepšiť analytiku a inteligenciu webových stránok, kde súbor cookie môže obsahovať neosobné, identifikovateľné, obchodné i demografické údaje používateľa. Tento súbor cookie zároveň umožňuje spoločnosti DHL poskytovať kvalitnejšie webové stránky a ponúknuť vám tak relevantnejší obsah. Tento súbor cookie sa môže v určitom prípade použiť aj na opätovné zacielenie alebo poskytovanie digitálnych reklamných jednotiek.

 • Kategórie

  Poskytli sme podrobnosti o všetkých súboroch cookie, ktoré sa používajú na týchto webových stránkach v nasledujúcej tabuľke.

  Všetky súbory cookie v tejto tabuľke boli kategorizované podľa 4 číselných skupín. Upozorňujeme, že súbory cookie môžu patriť do viacerých kategórií.

  Kategórie sú nasledovné:

  ¹ Striktne potrebné: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webových stránkach a využívať ich funkcie. Bez týchto cookies Vám nemôžeme poskytnúť služby, o ktoré ste žiadali. Ako už bolo uvedené vyššie, je to založené na čl. 6 (1) f) GDPR.

  ² Výkon: Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, napríklad na ktoré stránky návštevníci chodia najčastejšie. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. Všetky informácie, ktoré tieto súbory zhromažďujú, sú agregované a preto anonymné. Používa sa iba na zlepšenie fungovania webových stránok.

  ³ Funkčnosť: Tieto súbory cookie umožňujú webovým stránkam zapamätať si vo Vašej voľbe a poskytovať vylepšené a osobné funkcie. Tieto súbory cookie môžu byť napríklad použité na uloženie posledného čísla sledovania, ktoré ste zadali pri použití aplikácie na sledovanie. Informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, môžu byť anonymizované a nemôžu sledovať Vašu aktivitu prehliadania na iných webových stránkach.

  4 Cielenie alebo reklama: Tieto súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre Vás a Vaše záujmy relevantnejšie. Používajú sa aj na obmedzenie počtu zobrazení inzercie, ako aj na meranie efektívnosti reklamnej kampane. Obyčajne sa umiestňujú prostredníctvom reklamných sietí s povolením prevádzkovateľa webových stránok.

  Zoznam súborov cookie

  Marketingový prehľadávač Cloud Tracking Cokkie ² | Salesforce

  Súbor cookie zhromažďuje informácie v anonymnej forme, pokiaľ vy nekontaktuje spoločnosť DHL pomocou určitých online formulárov. V tomto okamihu prepájame informácie uložené v súbore cookie na vašu e-mailovú adresu.

  Zhromaždené informácie zahŕňajú zobrazenia stránok, dĺžku času na stránke a prehliadač, ktorý ste použili na zobrazenie obsahu. Tieto informácie pomáhajú spoločnosti DHL merať výkonnosť e-mailových kampaní.

  Ak cookie zostane anonymné, vypršia po 30 dňoch. Ak je prepojená s e-mailovou adresou, jej platnosť uplynie 2 roky (730 dní) po tom, čo sa kontakty identifikovali sami. Používa sa dôverne a interne vrámci DHL, aby sa zlepšila používateľská skúsenosť.   

  Viac informácií o ochrane osobných údajov na Salesforcenedefinované

  Cookie s názvom kampane ² | campaignName

  Tento súbor cookie sa vytvára pri príchode na webovú stránku DHL z reklamného banneru DHL alebo z odkazu obsiahnutého v kampani alebo propagačnom e-maile. 

  Súbor cookie ukladá ID kampane, ktorá jednoznačne identifikuje zdroj kampane. 

  Ak kontaktujete spoločnosť DHL s použitím jedného z našich kontaktných alebo registračných formulárov v priebehu 24 hodín po príchode na niektorú z našich webových stránok, ID kampane je priložené k e-mailu zaslanému obchodnému zástupcovi DHL alebo zákazníckemu centru.

  Tieto informácie sa používajú výhradne na posúdenie toho, ako úspešné sú naše kampane a na sledovanie, či zákazníci nás kontaktovali v dôsledku kampane. 

  Súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje o zákazníkoch, iba identifikačné číslo kampane.

  Cookie vyprší po 24 hodinách.

  Vyhľadávať parameter cookie ³ | searchParams  

  Tento súbor cookie sa používa na ukladanie vyhľadávacích fráz a slov, ktoré ste zadali do vyhľadávacích polí. 

  Vyhľadávacie polia sa nachádzajú v pravej hornej časti v každej z našich webových stránok. 

  Týmto spôsobom si pamätámr Vaše hľadané výrazy a dopĺňajame vyhľadávacie pole s predchádzajúcimi návrhmi, keď znovu použijete vyhľadávacie polia.

  Tento súbor cookie bol vytvorený na zlepšenie funkčnosti webových stránok a zjednodušenie používania webových stránok DHL pre našich zákazníkov.

  Tento súbor cookie neustále ukladá hľadané výrazy, kým sa aktívne nerozhodnete vymazať vyrovnávaciu pamäť prehliadača a súbory cookie.

  Informácie o odosielateľovi Cookie ³ | shipRefDetails

  Tento súbor cookie sa používa na ukladanie všetkých dovtedy sledovaných referenčných hodnôt odosielateľa, ktoré zadávate pri používaní našej aplikácie na sledovanie zásielok spoločnosti DHL Express.

  Tento súbor cookie bol vytvorený na zlepšenie funkčnosti webových stránok a zjednodušenie používania webových stránok DHL pre našich zákazníkov.

  Tento súbor cookie natrvalo ukladá všetky odkazy odosielateľa až do doby, keď sa aktívne rozhodnete vymazať vyrovnávaciu pamäť prehliadača a súbory cookie.

  Pozrite sa na niektorú z našich DHL Express aplikácií na sledovanie

  Waybill Cookie ³ | AWB 

  Tento súbor cookie slúži na uloženie poslednej hodnoty sledovacieho čísla, ktorú ste zadali pri používaní jednej z našich hlavných online sledovacích aplikácií.

  Tento súbor cookie bol vytvorený na zlepšenie funkčnosti webových stránok a zjednodušenie používania webových stránok DHL pre našich zákazníkov.

  Tento súbor cookie ukladá iba predchádzajúcu hodnotu sledovacieho čísla až do doby, kedy zadáte nové číslo do rovnakej aplikácie na sledovanie.

  Pozrite sa na jednu z našich hlavných online sledovacích aplikáciínedefinované.

  Waybill Brand Cookie ³ | ZNAČKA

  Tento súbor cookie slúži na uloženie posledného typu zásielky, ktorý ste vybrali z rozbaľovacich možností, ktoré sú ponúkané v našich hlavných online sledovacích aplikáciách.

  Tento súbor cookie bol vytvorený na zlepšenie funkčnosti webových stránok a zjednodušenie používania webových stránok DHL pre našich zákazníkov.

  Tento súbor cookie ukladá iba predchádzajúcu zásielku a váber z rozbaľovacej ponuky a to až do doby, kedy sa vrátite, a vyberiete inú možnosť v rovnakej aplikácii na sledovanie.

  Pozrite sa na niektorú z našich DHL Express aplikácií na sledovanie.

  Fast Track Cookie ³ | Žiadny pevný názov

  Tento súbor cookie sa používa na ukladanie poslednej zadanej hodnoty sledovacieho čísla a typu zásielky vybratého z rozbaľovacej ponuky, keď používame naše menšie aplikácie na sledovanie on-line služby Fast Track.

  Tento súbor cookie bol vytvorený na zlepšenie funkčnosti webových stránok a zjednodušenie používania webových stránok DHL pre našich zákazníkov.

  Tento súbor cookie ukladá iba predošlú hodnotu sledovacieho čísla a predchádzajúcu zásielku a položku z rozbaľovacieho okna, a to až do doby, kedy sa vrátite, a vyberiete nové možnosti v rovnakej aplikácii na sledovanie.

  Tu nájdete jednu z našich aplikácií DHL Express na sledovanie zásielok.

  Tab System Cookie ³ | Žiadny pevný názov

  Tento súbor cookie sa používa na ukladanie poslednej karty, ktorú ste vybrali na stránke pomocou systému kariet s viacerými zobrazeniami.

  Tento súbor cookie bol vytvorený na zlepšenie funkčnosti webových stránok a zjednodušenie používania webových stránok DHL pre našich zákazníkov.

  Tento súbor cookie si iba pamätá predchádzajúcu vybratú kartu, kým sa nevrátite a vyberiete inú kartu na tej istej stránke na karte.

  Webtrends Analytics ² | WT_FPC

  Tento súbor cookie slúži na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú naše stránky. Tieto informácie používame na zostavovanie prehľadov a na pomoc pri zlepšovaní webu. Súbor cookie zhromažďuje informácie v anonymnej forme vrátane počtu návštevníkov stránok, z ktorých návštevníci prichádzajú a navštívených stránok.

  Cookie sa používa iba na identifikáciu a neobsahuje osobné údaje návštevníka, iba identifikátor. Používa sa dôverne iba interne vrámci spoločnosti DHL, aby zlepšila svoje webové stránky a skúsenosti používateľov.

  Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na Webtrendsnedefinované.

  Webtrends Analytics ² | ACOOKIE

  Tento súbor cookie slúži na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú naše stránky a zároveň sa používa na monitorovanie návštevníkov v rámci DHL domén.

  Ak napríklad návštevník príde na našu firemnú stránku (doména je www.logistics.dhl) a potom sa rozhodne navštíviť webové stránky DHL s vlastnou lokálnou doménou (napr. pre Nemecko, miestna doména je www.dhl.de).

  Tieto informácie používame na zostavovanie prehľadov a na pomoc pri zlepšovaní webu. Súbor cookie zhromažďuje informácie v anonymnej forme vrátane počtu návštevníkov stránok, z ktorých návštevníci prichádzajú a navštívených stránok.

  Cookie sa používa iba na identifikáciu a neobsahuje osobné údaje návštevníka, iba identifikátor. Používa sa dôverne iba interne vrámci spoločnosti DHL, aby zlepšila svoje webové stránky a skúsenosti používateľov.

  Viac informácií o ochrane osobných údajov na Webtrends

  Google Analytics ² | _utma, _utmb; utmz

  Malý počet krajín môže používať súbory cookie služby Google Analytics v malom rozsahu na konkrétne miestne účely. Tieto súbory cookie používajú vašu IP adresu; ale neidentifikujú Vás ako jednotlivca. Inými slovami, informácie sa zhromažďujú v pseudonymnej forme. Súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú naše lokálne stránky a tieto použijeme na prípravu reportov a na to, aby nám pomohli zlepšiť miestne stránky.

  Viac informácií o ochrane osobných údajov na Googlenedefinované

  Eloqua Tracking Cookie ² | ELOQUA

  Obsah tohto trvalého sledovacieho súboru cookie je obmedzený na identifikačné číslo a všeobecne sa používa presne rovnakým spôsobom ako všetky ostatné trvalé súbory cookie. Ak však kontaktujete spoločnosť DHL pomocou určitých online formulárov, Vaša e-mailová adresa sa pridá do súboru cookie a vytvorí si individuálny profil Vašich online aktivít. Tieto kontaktné formuláre Vám tiež poskytujú možnosť zaregistrovať sa systému a dostáať aktualizácie  marketingových kampaní. Poskytnutím Vášho povolenia, nám umožňujete poskytnúť Vám personalizovaný obsah, ponuky alebo propagácie, ktoré Vás môžu zaujímať. Ak sa rozhodnete nezaregistrovať sa do oberu e-mailových noviniek, nebudete v budúcnosti kontaktovaný a Vaša e-mailová adresa bude dôverne používaná spoločnosťou DHL len interne, aby sme pochopili jednotlivé online aktivity. To znamená, že môžeme naďalej pridávať nový a vylepšený obsah webových stránok, ktorý vyhovuje Vašim špecifickým potrebám.

  Viac informácií o ochrane osobných údajov na Eloquanedefinované

  LiveBall Tracking Cookies ² | LiveBall, mkto_trk, ki_r, ki_t, ki_u

  Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie pomocou anonymných identifikačných čísel.

  Služba LiveBall používa adresu IP na poskytovanie neinterzívnych geografických údajov o polohe, avšak nie je uložená v súbore cookie ani nie je prepojená so súborom cookie. To nám pomáha sledovať správanie prehliadania s cieľom pochopiť a zlepšiť skúsenosti používateľa a služby, ktoré ponúkame. Nemôže sa však priradiť k Vašim osobným údajom. 

  Tieto súbory cookie sa nastavujú, keď kontaktujete DHL pomocou niektorých online formulárov na našich webových stránkach - napríklad, keď si u nás otvoríte účet DHL Express. 

  Súbory cookie sa dôverne používajú iba spoločnosťou DHL a vypršia po 365 dňoch.

  Viac informácií o ochrane osbných údajov

  dotdigital Tracking Cookie ² | tracked_session

  Tento súbor cookie sa vytvára pri príchode na konkrétne webové stránky z odkazu obsiahnutého v kampani alebo propagačnom e-maile. Tieto informácie používame na zostavovanie prehľadov a na pomoc pri zlepšovaní webu a pri poskytovaní lepšieho a zacieleného obsahu.

  Súbor cookie zhromažďuje informácie v anonymnej forme, pokiaľ nekontaktujete DHL pomocou určitých online kontaktných formulárov. V tomto okamihu prepájame informácie uložené v súbore cookie na vašu e-mailovú adresu, aby sme vytvorili individuálny profil Vašich aktivít online. Tieto kontaktné formuláre Vám tiež poskytujú možnosť zaregistrovať sa systému a dostáať aktualizácie  marketingových kampaní. Poskytnutím Vášho povolenia, nám umožňujete poskytnúť Vám personalizovaný obsah, ponuky alebo propagácie, ktoré Vás môžu zaujímať.

  Zhromaždené informácie zahŕňajú zobrazenia stránok, dĺžku času na stránke a prehliadač, ktorý ste použili na zobrazenie obsahu. Tieto informácie pomáhajú spoločnosti DHL merať výkonnosť e-mailových kampaní.

  Ak cookie zostane anonymné, vypršia po 30 dňoch. Ak je prepojená s e-mailovou adresou, vyprší po 1 roku (365 dní), čo sa kontakty identifikovali sami. Používa sa dôverne a interne vrámci DHL, aby sa zlepšila používateľská skúsenosť.

  Ak sa rozhodnete nezaregistrovať sa do oberu e-mailových noviniek, nebudete v budúcnosti kontaktovaný a Vaša e-mailová adresa bude dôverne používaná spoločnosťou DHL len interne, aby sme pochopili jednotlivé online aktivity. To znamená, že môžeme naďalej dopĺňať nový a vylepšený obsah webových stránok, ktorý vyhovuje Vašim špecifickým potrebám.  

  Viac informácií o súkromí nájdete na dotdigital

  MediaMind Cookies ² | U2, ActivityInfo, TargetingInfo, Eyeblaster, A3, B4, a C4.

  Súbory cookie MediaMind sa vytvárajú pri príchode na konkrétne kampaňové webové stránky DHL z propagačného banneru DHL, z odkazu obsiahnutého v kampani / propagačnom e-maile alebo keď ste použili odkaz na kampaň poskytnutý ako súčasť offline mediálnej reklamy. Súbory cookie aplikácie MediaMind sledujú, kedy a kde ste boli vystavení online reklamám DHL, ako ste sa zaoberali týmito reklamami a kedy ste navštívili stránku DHL po tom, čo ste boli vystavení týmto reklamám.

  Tieto informácie slúžia na pomoc spoločnosti DHL pri meraní výkonnosti reklamných kampaní. Informácie sú poskytované ako súhrnné prehľady, takže sa nebudú zobrazovať žiadne individuálne informácie o používateľovi. Nezobrazuje žiadne iné správanie pri prehľadávaní a dôverne sa používa iba spoločnosťou DHL.

  Tieto trvalé sledovacie súbory cookie zhromažďujú vašu IP adresu a používajú ju na poskytovanie geografických údajov o polohe, ktoré pomáhajú spoločnosti DHL monitorovať a spravovať reklamné kampane. Súbory cookie sú plne šifrované a nezhromažďujú žiadne iné osobné údaje, takže adresa IP nemôže byť prepojená s osobnými údajmi a nie je zdieľaná s tretími stranami. Adresa IP je bezpečne uložená a používa sa iba dôverne v DHL interne na poskytovanie agregovaných správ. Súbory cookie vypršia po 30 dňoch.

  Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na MediaMind

  YouTube cookies² | use_hitbox VISITOR_INFO1_LIVE  

  Vkladáme videá pomocou režimu ochrany osobných údajov YouTube. Niektoré z týchto videí sú z oficiálneho kanálu YouTube. 

  Tento režim Vám môže v počítači po kliknutí na prehrávač videa YouTube nastaviť súbory cookie. Služba YouTube však neuloží informácie o súboroch cookie, na prehrávanie vložených videí pomocou režimu s ochranou osobných údajov.

  Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku YouTube sekciu vkladania videí

  Decibel Insight cookies ² | da_sid, da_lid

  S cieľom poskytnúť lepší obsah a služby používa táto webová stránka webovú službu Decibel Insight. Táto stránka nepoužíva službu Decibel Insight na zhromažďovanie akýchkoľvek informácií, ktoré Vám môžu byť osobne identifikovateľné. Decibel Insight môže zaznamenávať pohyby myši a posúvanie pohybov, ako aj základné interakcie s webovými formulármi. Decibel Insight nezaznamenáva Vaše zvyky prehliadania na iných webových stránkach tretích strán. Ďalšie informácie o spracovaní údajov Decibel Insight nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov  https://www.decibelinsight.com/privacy-policy/

  Sledovanie Decibel Insight môžete odhlásiť na www.decibelinsight.com/optout

  Usabilla cookies | usbl.c.ID

  Nasledujúce údaje sú uložené pre kampane Usabilla:

  • Či už bola kampaň spustená alebo nie, kampaň sa znova nezobrazí.
  • Ak kampaň má N% šancu na spúšťanie, uloží sa, či sa má kampaň zobraziť vôbec.
  • Ak má byť kampaň spustená po návšteve určitého počtu stránok návštevníkom, uloží sa počet navštívených stránok od spustenia kampane.

  Tieto údaje sú uložené v lokálnom úložisku HTML5 s jedným záznamom na každú kampaň. Kľúčom tohto poľa je "usbl.c.ID" kde ID je jedinečné pre túto kampaň.

  Okrem toho, ak je v každej kampani povolená nová alebo spätná aktivácia návštevníka, budú uložené nasledujúce dva údaje:

  1. Pole usbl.v v miestnom úložisku 
  2. Súbor cookie s názvom usbls

  Tieto dve údaje sú potrebné na zistenie, či je používateľ nový alebo opakujúci. Ak sa chcete dozvedieť viac o pravidlách Usabilla cookie, skontrolujte ich tu: https://usabilla.com/cookie-policynedefinované

  Adobe Marketing Cloud Cookies

  Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie informácií v anonymnej forme o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku. Tieto informácie sa používajú na zlepšenie kvality stránky a poskytujú používateľom obsah, ktorý je pre ne vhodnejší.

  AMCV_###@AdobeOrg
  Tento súbor cookie slúži na identifikáciu jedinečného návštevníka. Ide o trvalé cookie, ktoré vyprší po 2 rokoch.

  mbox
  Tento súbor cookie slúži na personalizáciu na mieste a určuje, ktorý dynamický obsah sa používateľovi zobrazí. Cookie zostáva v prehliadači návštevníka dva týždne od jeho posledného prihlásenia.

  s_cc
  Tento súbor cookie určuje, či sú v prehliadači povolené súbory cookie. Tento súbor cookie je súbor dočasný cookie a vyprší po ukončení prehliadača.

  s_vi
  Tento súbor cookie slúži na identifikáciu jedinečnej časovej alebo dátumovej známky návštevníka. Toto je trvalé cookie, ktoré vyprší po 5 rokoch.

  s_fid
  Tento súbor cookie je záložný identifikátor návštevníka, v ktorom je súbor cookie s_vi bežne používaný na tento účel zablokovaný. bsahuje náhodne vytvorené jedinečné ID.

  s_sq
  Tento súbor cookie zaznamenáva odkazy, na ktoré používateľ klikol. Tento súbor cookie je dočasný cookie a vyprší po ukončení prehliadača.

  s_nr
  Tento súbor cookie ukladá informácie o dátume návštevy, ak je návštevník nový alebo sa vracia. Ide o trvalé cookie, ktoré vyprší po 2 rokoch..

  s_ppn
  Tento súbor cookie zaznamená názov predtým zobrazenej stránky na stránkach. Tento súbor cookie je súbor cookie relácie a vyprší po ukončení prehliadača.

  s_ppv
  Tento súbor cookie zaznamená, ak používateľ už predtým navštívil stránku a je zachytený na nasledujúcej stránke. Tento súbor cookie je súbor dočasný cookie a vyprší po ukončení prehliadača.

  s_ppvl
  Tento súbor cookie zaznamená názov poslednej zobrazenej stránky na stránkach. Tento súbor cookie je súbor dočasný cookie a vyprší po ukončení prehliadača.

  _sdsat_landing_page
  Tento súbor cookie určuje, ktorý web bol prvýkrát navštívený počas relácie návštevy. Tento súbor cookie je súbor dočasný cookie a vyprší po ukončení prehliadača.

  _sdsat_lt_pages_viewed
  Tento súbor cookie určuje, koľko stránok sa zobrazilo počas relácie návštevy. Tento súbor cookie je súbor dočasný cookie a vyprší po ukončení prehliadača.

  _sdsat_session_count
  This cookie determines how often a visitor has visited the site. Tento súbor cookie je súbor dočasný cookie a vyprší po ukončení prehliadača.

  _sdsat_traffic_source
  Tento súbor cookie určuje, od ktorej stránky bol návštevník na stránku uvedený. Tento súbor cookie je súbor dočasný cookie a vyprší po ukončení prehliadača.

  Viac informácií o osobných údajov na Adobenedefinované

  Google Adwords Cookies 4 | Rôzne: pozrite si Druhy cookies používané spoločnosťou Google

  Keď kliknete na reklamu od spoločnosti Google, do Vášho počítača bude umiestnený súbor cookie na sledovanie konverzií. Tieto súbory cookie vypršia po 30 dňoch, neobsahujú žiadne osobné údaje a preto ich nemožno použiť na osobnú identifikáciu. Ak navštívite niektoré stránky na našej webovej lokalite a súbor cookie ešte neuplynul, my a Google môžeme povedať, že ste klikli na reklamu a boli presmerovaní na túto stránku. Každý zákazník Google AdWords má iný súbor cookie, takže nie je možné sledovať súbory cookie prostredníctvom webových stránok iných zákazníkov služby AdWords. Informácie zozbierané prostredníctvom súboru konverzných cookie sa používajú na zostavovanie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí si zvolili sledovanie konverzií. Zákazníci môžu vidieť celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu, a boli presmerovaní na stránku obsahujúcu značku sledovania konverzií. Nedostávajú však informácie, ktoré im umožňujú osobne identifikovať používateľov.

  Viac informácií o Google Adwords nájdete v politike ochrany osobných údajov spoločnosti Google
  Ak si neželáte byť zaradení do sledovania spoločnosťou Google Adwords na všetkých webových lokalitách, navštívte: Nastavenia Google Ad

  DoubleClick Cookies 4 | Rôzne: pozrite siDruhy cookies používané spoločnosťou Google

  Používame reklamný on-line program DoubleClick a funkciu sledovania konverzií služby DoubleClick. Sledovanie konverzie služby DoubleClick je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google.
  Keď kliknete na reklamu spoločnosti Google alebo Bing, cookie sa umiestni do vášho prehliadača. To umožňuje DoubleClick ako aj spoločnosti DHL rozpoznať, že niekto bol presmerovaný na webovú stránku z reklamy spoločnosti Google alebo Bing a dostal sa na vopred určenú cieľovú stránku (stránku konverzie).

  Cookies nám umožňujú spočítať, koľkokrát používateľ navštívi webovú stránku po kliknutí na jednu z našich reklám a sledovať počet uskutočnených predajov. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne osobné údaje.

  Viac informácií o službe DoubleClick nájdete v rámci politiky na ochranu osobných údajov spoločnosti Google
  Ak sa nechcete zúčastniť procesu sledovania uvedeného tu, môžete odmietnuť umiestnenie súboru cookie, ktorý je potrebný na to, aby sa uskutočnilo v nastaveniach prehliadača. Môžete tiež zrušiť používanie súborov cookie služby DoubleClick návštevou Google Ad Settings.

  Opätovný marketing a iné technológie pre získanie publika spoločnosti Google 4 | Rôzne: pozrite si Druhy cookies používané spoločnosťou Google

  Naše webové stránky používajú opätovné zacielenie a podobné technológie publika poskytované spoločnosťou Google. Táto technológia nám umožňuje zacieliť návštevníkov našich webových stránok pomocou remarketingových reklám, ktorí už prejavili záujem o naše produkty. Reklamy sa zobrazujú pomocou analýzy predchádzajúcich údajov o používaní súborov cookie. Osobné údaje nebudú uložené. V prípade technológie opätovného zacielenia sa vo vašom prehliadači uloží súbor cookie, aby sa zhromažďoval anonymný dátum o vašich záujmoch a aby sa reklamy prispôsobili konkrétne podľa uložených informácií. Ak neskôr vyhľadávate Google alebo vidíte reklamy zo siete Google na iných webových stránkach, máme možnosť prezentovať vám zacielené reklamy našich produktov (známe ako opätovný marketing). Ak máte účet Google, spoločnosť Google môže tieto údaje prepojiť s vaším účtom Google.
  Podobné zacielenie publika umožňuje spoločnosti DHL zobrazovať reklamy ľuďom, ktorí zdieľajú vlastnosti s ľuďmi na existujúcich remarketingových zoznamoch.

  Viac informácií, vrátane toho, ako funguje opätovný marketing nájdete v rámci politiky o ochrane osobných údajov spoločnosti Google
  Reklamy na remarketing od spoločnosti Google môžete deaktivovať návštevou Google Ad Settings

  Microsoft Bing Cookies 4 | Rôzne: pozrite si časť Použitie Cookies a iných podobných technológii v rámci vyhlásenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft

  Naše webové stránky používajú sledovanie konverzie reklám spoločnosti Bing. Keď kliknete na reklamu spoločnosti Bing, cookie sa umiestni do vášho prehliadača. To umožňuje spoločnosti Bing aj DHL rozpoznať, že niekto bol presmerovaný na webovú stránku z reklamy v rámci služby spoločnosti Bing a dostal sa na vopred určenú cieľovú stránku (stránku konverzie).

  Viac informácií o spoločnosti Microsoft Bing nájdete v rámci vyhlásenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft.
  Ak sa nechcete zúčastniť procesu sledovania uvedeného tu, môžete odmietnuť umiestnenie súboru cookie, ktorý je potrebný na to, aby sa uskutočnilo v nastaveniach prehliadača. Deaktiváciu je možné vykonať pomocou Microsoft Opt Out.

  Získaj Quote 4 | _gag_data

  Tento súbor cookie sa používa na opätovnú identifikáciu a obnovenie posledných informácií o ponuke vyžiadanej na adrese logistics.dhl. Tento súbor cookie ukladá požadované polia, aby sa vedela spracovať žiadosť o ponuku. Sú to údaje o krajine, meste a PSČ odoslania a doručenia. Informácie týkajúce sa atribútov balíkov a dátumu dodania. Cookie neuchovávajú žiadne osobné informácie. Súbory cookie budú uložené dva roky.

  Sledovací súbor PathFactory 2 | PathFactory

  PathFactory môže zbierať osobné informácie, ako je vaša e-mailová adresa alebo IP, ak ich dobrovoľne poskytujete. PathFactory môže tiež zhromažďovať informácie, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu, ako napríklad navštívené webové stránky a čas strávený na každej stránke. Zhromaždené informácie poskytujú spoločnosti DHL informácie o správaní návštevníkov webu. DHL môže pomocou týchto štatistík zacieliť na návštevníkov s prispôsobeným obsahom na základe ich správania, účtu, ku ktorému patria, alebo geografického umiestnenia okrem iných kritérií. Obsah súboru cookie PathFactory id je obmedzený na jedinečné alfanumerické ID, ktoré zodpovedá jednému záznamu návštevníka v databáze PathFactory.

  Dodatočné informácie

  Nástroje zdielania Cookies tretia strana

  DHL teraz používa na svojich webových stránkach vložené tlačidlá zdieľania. Týmto umožňuje návštevníkom jednoducho pridávať záložky a zdieľať obsah prostredníctvom svojich obľúbených sociálnych sietí. Keď kliknete na jedno z týchto tlačidiel, súbor cookie môže byť nastavený službou, ktorú ste si vybrali na zdieľanie obsahu. Spoločnosť DHL nekontroluje používanie týchto súborov cookie, a preto by ste mali si zistiť viac informácií na webovej stránke príslušnej tretej strany. Tlačidlá zdieľania sú poskytované nástrojom AddThis. Pre viac informácií o spôsobe zhromažďovania údajov nájdete na  AdThis Zásady ochrany osobných údajov.

  Súbory cookie tretej strany vo vloženom obsahu

  Upozorňujeme, že na niektorých stránkach našich webových stránok si môžete všimnúť, že sú nastavené cookies, ktoré nie sú spojené s DHL. Keď navštívite stránku s obsahom vloženým napríklad z YouTube alebo Vimeo, môžu tieto poskytovatelia služieb nastaviť svoje vlastné súbory cookie vo vašom webovom prehliadači. Spoločnosť DHL nekontroluje používanie týchto súborov cookie a nemôže do nich vstupovať kvôli spôsobu fungovania súborov cookie, pretože cookies môžu byť prístupné iba strane, ktorá ich pôvodne nastavila. Pre viac informácií o týchto súboroch cookie by ste mali skontrolovať webové stránky tretích strán.

  Web Beacons

  Aby sme udržali obsah online DHL relevantný, ľahko použiteľný a aktuálny, používame služby webovej analýzy, ako sú napríklad služby Adobe Analytics a Webtrends (viac informácií nájdete v časti Webtrends v tabuľke cookie DHL vyššie). udia používajú naše webové stránky. Tieto služby využívajú technológie zhromažďovania údajov, ako napríklad web beacon. Web beacons sú malé elektronické obrázky, ktoré poskytujú súbory cookie, počítajú návštevy a chápu efektívnosť používania a webových stránok. Na druhej strane nám to umožňuje vedieť, aký obsah je pre našich návštevníkov zaujímavý, a pomáha nám poskytovať na našich stránkach prispôsobené informácie. Tieto webové beacons sú anonymné a neobsahujú ani zhromažďujú žiadne informácie, ktoré vás identifikujú. Informácie sú anonymné a používajú sa iba na štatistické účely. Tieto údaje o webovej analýze a súbory cookie nemôžu byť použité na identifikáciu vás ako fyzickej osoby, pretože nikdy neobsahujú osobné údaje, ako napríklad vaše meno alebo e-mailovú adresu.

 • Používanie našich produktov a služieb bez cookies je tiež možné. V prehliadači môžete deaktivovať ukladanie súborov cookie, obmedziť ich na konkrétne webové stránky alebo nastaviť prehliadač, aby vás upozornil na odoslanie súboru cookie. Súbory cookie môžete kedykoľvek odstrániť z pevného disku počítača (súbor: "cookies"). Upozorňujeme, že v tomto prípade budete musieť očakávať obmedzenú prezentáciu stránky a obmedzené používateľské poradenstvo.

  Väčšina webových prehliadačov umožňuje určitú kontrolu nad väčšinou súborov cookie prostredníctvom nastavení prehliadača. Ak chcete zistiť viac informácií o súboroch cookie, vrátane informácií o tom, ako sa majú nastaviť súbory cookie a ako ich spravovať a odstraňovať, prejdite na stránku:  Všetko o cookiesnedefinované

  Ďalšie Eú špecifické rady týkajúce sa cookies a rôzne možnosti, ktoré máte k dispozícii, môžete nájsť aj na nasledujúcej webovej stránke: Vaše online cookiesnedefinované

  Môžete sa rozhodnúť, že niektoré alebo všetky reklamné súbory cookie nastavené vo vašom počítači zrušíte na stránke Network Advertising Initiative (NAI)nedefinované

  Ak chcete zrušiť sledovanie prostredníctvom služby LiveBall, budete musieť spravovať a odstraňovať súbory cookie pomocou nastavení prehliadača.
  Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku:  Všetko o cookies

  Ak chcete zrušiť sledovanie pomocou dotdigital, budete musieť cookies spravovať a odstraňovať pomocou nastavení prehliadača.
  Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku:  Všetko o cookies

  Ak chcete zrušiť sledovanie zo služby Google Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte stránku:  Prehliadač na zrušenie služby Google Analytics

  Ak chcete zrušiť sledovanie zo strany MediaMind na všetkých webových stránkach, môžete tak urobiť kliknutím na odkaz MediaMind: MediaMind Opt-out

  Ak ste sa predtým rozhodli zrušiť a chcete zmeniť nastavenie, kliknite na odkaz MediaMind Opt-In:  MediaMind Opt-In

  Ak chcete zrušiť sledovanie zo stránok WebTrends Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte stránku:  Webtrends vypnutie sledovania súborov cookie

  Ak chcete spravovať svoje predvoľby opt-in / opt-out Oracle Eloqua, navštívte túto webovú stránku:  Eloqua Web Monitoring

  Ak chcete zrušiť sledovanie pomocou nástroja Adobe Analytics, prejdite na stránku Adobe Experience Cloud Opt-Out

  Nezabúdajte, že ak odstránite súbory cookie alebo použijete iný prehliadač alebo počítač, budete musieť opäť nastaviť stav odhlásenia.

  Upozorňujeme, že ak vymažete súbory cookie z prehliadača, nie je technicky možné odhaliť odhlásenie.

 • Na našej webovej stránke v súlade s čl. 6 (1) f) GDPR používame plug-in sociálnych médií (ako facebook, google +, twitter atď.) S cieľom propagovať našu značku, produkty a služby a dostať sa do kontaktu s našimi zákazníkmi. Preto tieto reklamné účely sa považujú za vykonané pre legitímny záujem. Je zodpovednosťou príslušného poskytovateľa sociálnych médií byť v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi.

 • Kariérne príležitosti v rámci skupiny Deutsche Post DHL sú rovnako rozmanité ako naše tímy po celom svete. S počtom viac než 570 000 zamestnancov vo viac ako 220 krajinách a územiach spájame ľudí a zlepšujeme ich životy. Ak by ste chceli podať žiadosť o jedno z našich otvorených pracovných miest, nájdete viac informácií, a to aj o ochrane údajov tu.

 • Spoločnosť DHL nezdieľa, nepredáva, neodovzdáva ani iným spôsobom nezverejňuje Vaše osobné údaje tretím stranám a nebude to robiť ani v budúcnosti, pokiaľ to nevyžaduje zákon, pokiaľ nie je potrebné na účely zmluvy, alebo ak ste na to výslovne nesúhlasili. Napríklad, pri objednávaní produktov môže byť nevyhnutné poskytnúť Vaše údaje o adresách a objednávkach našim dodávateľom. Ďalšie informácie o ochrane údajov v konkrétnych službách a produktoch nájdete na príslušnom zákazníckom portáli.

  Externí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene, sú zmluvne povinní zachovávať prísnu dôvernosť podľa čl. 28 GDPR. Spoločnosť DHL zostáva zodpovedná za ochranu vašich informácií za takýchto okolností. Poskytovatelia služieb dodržiavajú pokyny DHL, čo zaručuje technické a organizačné opatrenia, ako aj kontroly a kontroly.

 • Okrem práva na získanie máte nasledujúce práva:

  • Môžete si vyžiadať informácie o tom, aké osobné údaje sú uložené.
  • Môžete požiadať o opravu, odstránenie alebo zablokovanie Vašich osobných údajov za predpokladu, že tieto opatrenia sú povolené zákonom a v súlade s existujúcimi zmluvnými podmienkami.
  • Môžete požiadať o prijímanie osobných údajov, ktoré ste poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte.
  • Môžete podať sťažnosť na dozornom úrade. Ak chcete nájsť úrad zodpovedný za ochranu osobných údajov, prosím, kliknite tu.

  Právo na námietku

  Právo na námietku platí pre každé spracovanie osobných údajov, ktoré je založené na čl. 6 (1) f) GDPR.

  Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nás jednoducho pomocou kontaktných údajov uvedených pod "kontaktom".

 • DHL podniká všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou alebo zneužitím. Napríklad Vaše dáta sú uložené v bezpečnom operačnom prostredí, ktoré nie je prístupné pre verejnosť. V niektorých prípadoch sú vaše osobné údaje šifrované technológiou Secure Socket Layer (SSL) počas prenosu. Znamená to, že schválený šifrovací postup sa používa na komunikáciu medzi Vaším počítačom a servermi DHL, ak váš prehliadač podporuje protokol SSL. Ak by ste chceli kontaktovať spoločnosť DHL prostredníctvom e-mailu, chceli by sme zdôrazniť, že dôvernosť zaslaných informácií nie je zaručená. Obsah e-mailových správ si môžu prečítať tretie strany. Preto vám odporúčame, aby ste nám poslali dôverné informácie len poštou.

 • Ďalšie informácie o ochrane údajov v konkrétnych službách a produktoch nájdete na príslušnom zákazníckom portal.

 • V tejto časti nájdete odkazy na informácie o ochrane osobných údajov týkajúcich sa produktov DHL.

  Viac informácií o produktoch a portáloch spoločnosti DHL Express nájdete kliknutím sem.

 • DHL si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje oznámenie o ochrane osobných údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Prosím kontrolujte situáciu, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách. Používaním webových stránok spoločnosti DHL súhlasíte s týmto upozornením o ochrane osobných údajov.

  Toto vyhlásenie bolo naposledy aktualizované 5. novembra 2019.

DPDHL Ochrana osobných údajov

Politika ochrany osobných údajov DPDHL upravuje štandardy pre spracovanie údajov pre celú skupinu s osobitným dôrazom na tzv. transfery tretích krajín, ktoré znamenajú prenosy osobných údajov do krajín mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o DPDHL Ochrane osobných údajov, použuite nasledovný link: