การนำทางและเนื้อหา
คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกประเทศอื่น

ขอบเขตความรับผิดในการขนส่ง

ปกป้องชิปเมนท์ที่ขนส่างทางทะเลจากความเสียหาย สูญหาย หรือถูกขโมย


แม้จะจัดการกับสินค้าด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุด ผู้ชำนาญการด้านการขนส่งก็ทราบว่าในการขนส่งทางทะเล เหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ สินค้าอาจเสียหาย สูญหาย หรือถูกขโมย เมื่อมีขอบเขตความรับผิดในการขนส่งรวมอยู่ในสัญญาขนส่ง ผู้ส่งและผู้รับเข้าใจว่าความรับผิดในการขนส่งจะปกป้องมูลค่าของสินค้า - ทำให้มักจะมองข้ามขอบเขตที่เด่นชัด ดูเหตุผลที่ชิปเมนท์ถัดไปต้องมีการปกป้องมูลค่าชิปเมนท์

สิ่งที่ความรับผิดในการขนส่งครอบคลุมและไม่ครอบคลุม


ความรับผิดในการขนส่งรวมอยู่ในทุกสัญญาการขนส่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งและผู้รับสินค้าทางทะเลจะสนใจการปกป้องมูลค่าชิปเมนท์เพิ่มเติมเนื่องจากในกรณีที่มีการเคลม การชดใช้จากความรับผิดในการขนส่งมักอิงจากน้ำหนักและไม่ใช่มูลค่าของสินค้า จึงทำให้เสี่ยงที่จะได้รับในจำนวนต่ำสุด

นอกจากนี้ การชดใช้ส่วนหนึ่งนี้จะเกิดขึ้นได้หากเจ้าของสินค้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ขนส่งละเลย – เพียงกระบวนการนี้อย่างเดียวก็ใช้เวลาหลายเดือน ทำให้เกิดผลเสียในสิ่งสำคัญที่สุด หน้าที่ในการพิสูจน์การละเลยนี้มักจะไม่รวมภัยธรรมชาติทุกประเภท หรือกรณีเรือล่ม

กฎมีว่าอย่างไรบ้าง


กฎของความรับผิดในการขนส่งถูกตั้งขึ้นในปี 1926 ด้วยข้อตกลงเฮก ปัจจุบัน ชิปเมนท์ส่วนใหญ่จะได้รับการคุ้มครองโดยกฎเฮก-วิสบี (เวอร์ชั่นปี 1968), กฎฮัมบูร์ก (1978) หรือกฎรอตเทอร์ดามที่มีการลงนามในปี 2009 กฎในการใช้จะขึ้นอยู่กับประเทศที่เซ็นสัญญาการขนส่งและพาร์ทเนอร์ธุรกิจของคุณ อย่างไรก็ตาม ทั้งสามกฎครอบคลุมเงื่อนไขคล้ายกัน โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง

ผู้ขนส่งรับผิดชอบอะไรบ้างและเมื่อใด

กฎทั้งสามพูดโดยทั่วไปว่าผู้ขนส่งมีหน้าที่ในการทำให้เรือพร้อมสำหรับการเดินทางทางทะเล จัดหาลูกเรือให้เพียงพอ และจัดการสินค้าด้วยความระมัดระวังพอสมควร ซึ่งรวมถึงการขนสินค้าขึ้นและลงด้วย

ช่วงเวลาที่รับผิดชอบมีจำกัดและอยู่ในช่วง:

 • ภายใต้กฎเฮก-วิสบีและกฎฮีมบูร์ก เวลาระหว่างการโหลดสินค้าเข้าสู่เรือและเวลาขนออก
 • ภายใต้กฎรอตเทอร์ดาม ขอบเขตที่เรียบง่ายก็คือเมื่อผู้ขนส่งกลายมาเป็นผู้รับผิดชอบสินค้า

สินค้าจะได้รับความคุ้มครองโดยความรับผิดในการขนส่งเมื่ออยู่ในมือของผู้ขนส่งเท่านั้น – ไม่เหมือนกับการเดินทางของชิปเมนท์ ความรับผิดในการขนส่งไม่ได้เป็นแบบ door-to-door!

หน้าที่ของการพิสูจน์เป็นการแบ่งกัน: เพื่อเคลมความรับผิด เจ้าของสินค้าจะต้องพิสูจน์ว่าผู้ขนส่งล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ของตนระหว่างช่วงเวลาที่มีผล ส่วนผู้ขนส่งต้องพิสูจน์ว่าไม่ใช่

สิ่งใดที่ไม่สามารถให้ผู้ขนส่งรับผิดชอบและเมื่อใด

ขณะที่กฎเฮก-วิสบีและกฎฮัมบูร์กครอบคลุมการจัดการที่คล้ายกัน กฎรอทเทอร์ดามแสดงรายการกรณีทั้งหมดอย่างชัดเจนกว่าว่าความรับผิดในการขนส่งจะไม่ครอบคลุมเจ้าของสินค้า โดยเฉพาะ:

 • เหตุสุดวิสัย เช่น แผ่นดินไหวหรือสึนามิ
 • อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในทะเล เช่น เรือล่ม
 • สงคราม โจรสลัด และการก่อการร้าย
 • การโจรกรรม
 • ข้อจำกัดการกักกัน
 • การหยุดงานประท้วง
 • ไฟไหม้เรือ
 • ทุกเรื่องที่เป็นความรับผิดชอบของผู้ส่ง เช่น บรรจุภัณฑ์หรือโหลดไม่ดี

หน้าที่ของการพิสูจน์เป็นการแบ่งกัน: เพื่อเคลมความรับผิด เจ้าของสินค้าจะต้องพิสูจน์ว่าผู้ขนส่งล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ของตนระหว่างช่วงเวลาที่มีผล ส่วนผู้ขนส่งต้องพิสูจน์ว่าไม่ใช่

ฉันจะได้รับชดใช้เท่าใดด้วยความรับผิดในการขนส่ง


กฎทั้งสามยังมีมูลค่าการชดใช้ใกล้เคียงกันในกรณีที่เกิดการเคลมความรับผิด เนื่องจากอิงตามน้ำหนัก

ลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้: คุณกำลังขนส่งสินค้าที่มีมูลค่า 70,000 เหรียญสหรัฐ น้ำหนักรวม 2,850 กก. เรือที่ขนส่งสินค้าของคุณล่ม และสินค้าสูญหาย หากพิสูจน์ได้ว่าอุบัติเหตุอันโชคร้ายนั้นเป็นความผิดของผู้ให้บริการขนส่งทางทะเล นี่คือมูลค่าที่โดยประมาณจะได้รับ:

 • หากสัญญาการขนส่งถูกเซ็นภายใต้กฎเฮก-วิสบี: 8,000 เหรียญสหรัฐ
 • ภายใต้กฎฮัมบูร์ก: 10,000 เหรียญสหรัฐ
 • ภายใต้กฎรอทเทอร์ดาม: 12,000 เหรียญสหรัฐ

แม้ว่ากฎรอตเทอร์ดามจะเอื้อประโยชน์มากที่สุด แต่ก็ยังไม่ใกล้เคียงกับมูลค่าจริงของสินค้า

การคุ้มครองชิปเมนท์ด้วยการประกันเพิ่มเติมสำคัญมาก เนื่องจากเงื่อนไขความรับผิดของการขนส่งทางทะเลมีอัตราน้ำหนักต่อมูลค่าต่ำที่สุด ชิปเมนท์ที่มีมูลค่า 8,000 เหรียญสหรัฐภายใต้กฎเฮก-วิสบีจะมีมูลค่า 70,000 เหรียญสหรัฐภายใต้เงื่อนไขความรับผิดในการขนส่งทางอากาศ และ 30,000 เหรียญสหรัฐภายใต้การขนส่งสินค้าทางถนน

การทำความเข้าใจตัวเลข: การประเมินมูลค่าใน SDR

ภายใต้กฎเฮก-วิสบี ฮัมบูร์ก และรอทเทอร์ดาม มูลค่าสินค้าจะถูกคำนวณแบบสิทธิถอนเงินพิเศษ (SDR) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่แนะนำโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในปี 1969 เช่นเดียวกับอัตราการแลกเปลี่ยนอื่น มูลค่าแท้จริงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ จึงแตกต่างกันในแต่ละวัน
ตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ไม่ถึง 1.40 เหรียญสหรัฐตลอดเดือนกรกฎาคม 2020:

มูลค่าความรับผิดต่อสินค้าหนึ่งกิโลกรัม (หาก 1 SDR = 1.4 เหรียญสหรัฐ)*
เฮก-วิสบี: SDR 2 / 2.80 เหรียญสหรัฐ
ฮัมบูร์ก: SDR 2.5 / 3.50 เหรียญสหรัฐ
รอทเทอร์ดาม: SDR 3 / 4.20 เหรียญสหรัฐ

มูลค่าความรับผิดต่อพัสดุ (หาก 1 SDR = 1.4 เหรียญสหรัฐ)*
เฮก-วิสบี: SDR 666.67 / 933.34 เหรียญสหรัฐ
ฮัมบูร์ก: SDR 835 / 1169 เหรียญสหรัฐ
รอตเทอร์ดาม: SDR 875 / 1225 เหรียญสหรัฐ

*ตัวที่มากกว่า

ไปที่เว็บไซต์ของ IMF เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDR และการประเมินมูลค่าแบบเรียลไทม์

ฉันจะเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมได้อย่างไร


จำไว้ว่าการปกป้องมูลค่าของชิปเมนท์ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อปกป้องชิปเมนท์ – วัตถุประสงค์ก็คือปกป้องส่วนสำคัญที่สุดของคุณ เราได้เตรียมรายการตรวจสอบต่อไปนี้ตามลำดับ – และผู้ให้บริการความคุ้มครองควรเลือกให้ครบทุกตัวเลือก

ความคุ้มครองที่เหมาะสม:

 • คุ้มครองมูลค่าเต็มของสินค้า
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มเติม
 • คุ้มครองชิปเมนท์ต่อทุกความเสี่ยง
 • คุ้มครองสินค้าความเสี่ยงสูงด้วย
 • คุ้มครองทุกที่ในเส้นทางชิปเมนท์แบบ door-to-door
 • การไม่มีความรับผิดส่วนแรกและค่าเสียหายส่วนแรก หมายความว่าคุณไม่มีสิ่งใดที่จะจ่ายให้กับการสูญเสีย
 • ให้การสนับสนุนการตกลงเคลมในภาษาของคุณเอง
 • ตกลงเคลมในสกุลเงินของคุณเอง
 • ตกลงเคลมรวดเร็ว ขณะที่กระบวนการความรับผิดในการขนส่งแบบดั้งเดิมใช้เวลาตกลงหลายเดือน DHL Global Forwarding ตั้งเป้าตกลงเคลมของคุณให้เสร็จภายใน 30 วัน

แล้วข้อมูลเกี่ยวกับ Incoterms ล่ะ

ดังที่คุณอาจจะได้อ่านในบทความ Incoterms พื้นฐานของเราแล้ว Incoterms กระจายค่าใช้จ่ายแต่ก็รวมถึงความเสี่ยงที่ติดมากับการขนส่งทางทะเลด้วย ขณะที่ Carriage and coverage Paid to terms บังคับให้ผู้ขายต้องมีสัญญานโยบายการคุ้มครองตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทาง เงื่อนไข The Cost, coverage and Freight บังคับให้ประกันทางทะเลเท่านั้น – และแบบอื่นๆ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ เลย

ในฐานะผู้ส่งหรือผู้รับ คุณอาจต้องการตรวจสอบอีกครั้งว่าเมื่อใดที่ความเสี่ยงถ่ายโอนมายังตัวคุณ (ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับค่าใช้จ่ายการขนส่งเสมอไป) การรู้ความรับผิดชอบของตนเอง – และของพาร์ทเนอร์ธุรกิจ – มีความสำคัญเนื่องจากการที่หนึ่งในสองฝ่ายประกันเส้นทางส่วนของตนก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งชิปเมนท์จะได้รับการคุ้มครองเสมอไป

ใครให้ความคุ้มครองสินค้าของฉันได้บ้าง

โดยทั่วไปคุณจะประกันสินค้าของตนผ่านผู้ให้บริการขนส่งหรือผู้ให้บริการความคุ้มครองอื่นได้

ประโยชน์ของการจองความคุ้มครองกับผู้ให้บริการขนส่งของคุณก็คือเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นในการเคลมจะอยู่ในความครอบครองของผู้ให้บริการขนส่งอยู่แล้วและพร้อมที่จะส่งเคลมให้คุณ

หรือคุณสามารถจองความคุ้มครองแยกต่างหากได้ อย่างไรก็ตาม หน้าที่ในการรวบรวมเอกสารที่จำเป็นจากผู้ให้บริการทั้งหมดที่มีส่วนในชิปเมนท์ (ผู้ขนส่ง ตัวแทนออกของ ผู้ให้บริการขนส่งทางทะเล ฯลฯ) จะเป็นของคุณ ก่อนการส่งการเคลมด้วยตนเอง

เวลาที่เหมาะสมในการรับความคุ้มครองคือเมื่อใด

ขึ้นอยู่กับความถี่ในการส่งสินค้า หากคุณส่งสองสามชิปเมนท์ต่อปี คุณสามารถจองพร้อมกับชิปเมนท์ได้

หากคุณส่งเป็นประจำ (เช่น มากกว่า 5 ชิปเมนท์ต่อปี) คุณมีแนวโน้มจะได้ประโยชน์จากความคุ้มครองรายปี ซึ่งคุ้มครองชิปเมนท์ทั้งหมดในอัตราที่ถูกลง

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก


คุณอาจสนใจ


คุณมีอุปสรรคทางการขนส่งที่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่


ผู้ชำนาญการด้านการขนส่งของเราพร้อมช่วยเหลือ