เรียนผู้ใช้งาน

คุณเข้าชมหน้านี้ในเบราว์เซอร์ที่อาจไม่สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

คุณยังสามารถดำเนินการต่อได้ แต่เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ใช้ Edge, Firefox และ Chrome.

โซลูชั่นด้านการขนส่งและกระจายสินค้า

สำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

เราช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณด้วยบริการด้านการขนส่งหลากหลายรูปแบบที่น่าประทับใจ น่าเชื่อถือ และยังสามารถติดตามสินค้าของคุณได้ในทุกกระบวนการ ในขณะเดียวกันเรายังสามารถช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง รวมถึงลดการปล่อยก๊าซ CO2สู่ชั้นบรรยากาศ ด้วยพนักงานของเราที่ทำงานร่วมกับระบบ และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้คุณได้รับบริการตามความต้องการ

เลือกรูปแบบการขนส่งและการกระจายสินค้า
ภายในประเทศ
การขนส่งหลายรูปแบบระหว่างทวีป
เลือกโซลูชั่นภายในประเทศ
DHL Managed Transport การจัดการการขนส่งภายในประเทศ
DHL Inbound Transport Operations การจัดการและการดำเนินงานของการขนส่งขาเข้า
DHL Outbound Transport Operations การจัดการและการดำเนินงานของการขนส่งขาออก

DHL Managed Transport

เจ้าหน้าที่จาก  DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Inbound Transport Operations

เจ้าหน้าที่จาก  DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Outbound Transport Operations

เจ้าหน้าที่จาก  DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นการขนส่งหลายรูปแบบระหว่างทวีป
DHL SeAir การขนส่งทางอากาศและทางทะเลหลายรูปแบบ
DHL Door-to-More โซลูชั่นการกระจายสินค้าทางตรง

DHL SeAir

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Door-to-More

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม