การนำทางและเนื้อหา
คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกประเทศอื่น

ความเชี่ยวชาญในสินค้าอุปโภคบริโภค 

DHL Supply Chain มอบโซลูชั่นด้านซัพพลายเซนครบวงจรที่ยืดหยุ่นและเฉพาะทางแก่บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 550 บริษัท


เรามีโซลูชั่นด้านซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมมากมาย ได้แก่อาหาร (แช่แข็ง แช่เย็น และอาหารที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ที่อุณหภูมิห้อง) เครื่องดื่ม สื่อและความบันเทิง และสินค้าในครัวเรือน บริการที่ขยายออกไปอย่างต่อเนื่องของเราช่วยให้คุณจัดการกับความต้องการด้านการปฏิบัติการที่ซับซ้อนและเร่งด่วนของคุณ – ตั้งแต่การปรึกษา วางแผน และออกแบบเครือข่าย ไปจนถึงการผลิต บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์ย้อนกลับ

แนวโน้มตลาด
 • ผู้บริโภคเชื่อมต่อกับแบรนด์ในหลายช่องทาง โดยเฉพาะทางดิจิทัล
 • ผู้บริโภคต่างมองหาแบรนด์ที่ตรงกับค่านิยมของตนเอง โดยเฉพาะความยั่งยืน
 • โมเดลการขายตรงถึงผู้บริโภคทำให้ลูกค้ารู้สึกดีและสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์
ผลกระทบต่อซัพพลายเชนภาคธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค
 • ความยืดหยุ่นในทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตอบสนองต่อความผันผวนของอุปสงค์
 • ความสามารถของศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการด้านการขนส่งจะต้องมีการมองเห็นแบบ end-to-end การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ และความร่วมมือ
 • ความซับซ้อนของการดำเนินการและซัพพลายเชนจะต้องลดลง
ให้อำนาจแก่ซัพพลายเชนสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีประสิทธิภาพสูง คล่องแคล่วและยั่งยืน
 • โซลูชั่นแบบครบวงจรของเราเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างระหว่างขั้นตอนการวางแผนและการดำเนินการ
 • เราสามารถปรับปรุงการคาดการณ์ ปรับปรุงสินค้าคงคลัง และเร่งเวลาในการจัดส่งให้เร็วขึ้น
 • ประสานความร่วมมือในแนวนอนระหว่างระบบของพันธมิตรต่างๆ ของคุณ เราจะสร้างประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้น

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสินค้าอุปโภคบริโภค


กลุุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG)

โซลูชั่นด้านโลจิสติก์ที่มีการร่วมมือของเราส่งกลุุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังร้านค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและประหยัดต้นทุน

ความชำนาญของเราประกอบไปด้วย:
 • เพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 • การใช้การดำเนินงานที่คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงความเร็วในการออกสู่ตลาด
 • การกระจายสินค้าแบบหลายช่องทาง

สินค้าอุปโภคบริโภคประเภทคงทนถาวร

โซลูชั่นที่เพิ่มประสิทธิภาพของเราตอบสนองต่อความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทคงทนถาวรที่เพิ่มขึ้นและการแจกจ่ายผ่านช่องทางการขายใหม่

ความชำนาญของเราประกอบไปด้วย:
 • เพิ่มอำนาจให้กับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการขายออนไลน์และการกระจายถึงลูกค้าโดยตรง
 • รวมโรงงานผลิตใหม่เข้าด้วยกันในประเทศที่มีต้นทุนต่ำเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ของคุณ

สินค้าที่เน่าเสียง่าย

ความชำนาญของเรามอบโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ที่เพิ่มอายุการเก็บรักษาและลดต้นทุนการดำเนินการให้แก่ผู้ผลิตสินค้าที่เน่าเสียง่าย

ความชำนาญของเราประกอบไปด้วย:
 • ปรับใช้ความสามารถด้านดิจิทัลผ่านโลจิสติกส์อัจฉริยะ
 • นำที่จัดเก็บและการขนส่งสินค้าแช่เย็นมาใช้

สื่อและความบันเทิง

โซลูชั่นแบบบูรณาการของเราทำให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านศิลปะ ความบันเทิงและกีฬาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรมในการกระจายสินค้าได้

ความชำนาญของเราประกอบไปด้วย:
 • มอบประสิทธิภาพที่มากขึ้นทั่วทั้งซัพพลายเชนแบบดิจิทัลและกายภาพ
 • ใช้ประโยชน์จากรูปแบบทางเลือกของการกระจายเนื้อหา รวมถึงออนไลน์และมือถือ

สำรวจโซลูชั่นของเรา


ความสามารถและมาตรฐานการดำเนินงานของเรา


รอยเท้านิเวศน์โลก

ความสามารถที่ไม่มีใครเทียบได้ของเราและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนทั่วโลกมอบโอกาสในการเติบโตให้แก่ลูกค้ากลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วและที่เกิดขึ้นใหม่ เรามอบความยืดหยุ่นที่สามารถขยายขนาดเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อให้ตรงกับความต้องการที่ซับซ้อน หรือสามารถมีชัยเหนือการหยุดชะงักในช่วงเวลาสำคัญ 

โซลูชั่น end-to-end แบบบูรณาการ

ด้วยโซลูชั่นที่มีมากมาย ตั้งแต่คลังสินค้า การขนส่ง และบรรจุภัณฑ์ แนวทางแบบบูรณาการของเราช่วยลดต้นทุน ความซับซ้อน และให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ การมองเห็นและการควบคุมแดชบอร์ดทำให้ลูกค้ากลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคของเราสามารถทำการตัดสินใจเชิงรุกและแบบอาศัยข้อมูลได้ 

ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ

เราปรับปรุงการดำเนินการและความรู้ของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ของเราอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อส่งมอบความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เกิดขึ้นจริงและยั่งยืนสำหรับลูกค้าที่ใช้สินค้าอุปโภคบริโภคของเรา

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

เราเข้าใจในการเติบโตของความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนที่เพิ่มขึ้นของผู้จัดเลี้ยงและผู้บริโภค เราทำให้ลูกค้ากลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคของเราสามารถประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ยั่งยืนของพวกเขา ผ่านสภาพแวดล้อม สังคม และการปกครอง (ESG) ที่มั่นคงทั่วทั้งโซลูชั่นซัพพลายเชนของเรา

มาเชื่อมต่อกัน

มีคำถามสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคหรือไม่


บอกให้เราทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรของคุณเพื่อเริ่มต้น