การนำทางและเนื้อหา
คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกประเทศอื่น

ความชำนาญด้านภาคธุรกิจชีววิทยาศาสตร์และสินค้าเพื่อสุขภาพ

ขนาดและประสบการณ์ในการนำโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์การดูแลสุขภาพไปใช้ทั่วโลก


ด้วยคลังสินค้ากว่า 120 แห่งในกว่า 40 ประเทศ พนักงานเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพ 8,000 คน รวมถึงเภสัชกรประจำ 150 คน ที่ให้บริการบริษัทด้านชีววิทยาศาสตร์และการดูแลสุขภาพชั้นนำทั่วโลก ความสามารถระดับโลกและความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและชีววิทยาศาสตร์ของเราจะช่วยให้คุณเปิดรับโอกาสของการเติบโตใหม่นี้

แนวโน้มตลาด
 • เครือข่ายของการควบคุมอุณหภูมิได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ในตลาดมากมาย ทำให้ชิปเมนท์ที่อ่อนไหวต่ออุณหภูมิสามารถขนส่งได้ไกลยิ่งขึ้น
 • การรักษาแบบใช้ยาเฉพาะบุคคลและการติดตามระยะไกลทำให้มีการจัดส่งถึงชุมชนหรือถึงบ้านได้
 • ความร่วมมือกับผู้มีอำนาจที่เพิ่มขึ้นทำให้ปรับปรุงความยืดหยุ่นและความเร็วของการวิจัยทางคลินิกได้ดียิ่งขึ้น
ผลกระทบของซัพพลายเชนภาคธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและการดูแลสุขภาพ
 • การจัดการและการมองเห็นซัพพลายเชนแบบ end-to-end เป็นสิ่งจำเป็น ตั้งแต่ส่วนผสมไปจนถึงการบริโภคโดยผู้ป่วย
 • ซัพพลายเชนด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตจำเป็นต้องมีความคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น ฟื้นตัวได้ไว และมีความร่วมมือที่มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ความต้องการตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมที่เพิ่มขึ้นและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเหมือนกับการติดตามเทคโนโลยีที่บันทึกอุณหภูมิ
เรามอบการวางมาตรฐานของการมองเห็นและซัพพลายเชนเพื่อเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้พร้อมด้วยระดับความยืดหยุ่นที่เหมาะสม
 • โซลูชั่นแบบแยกส่วนได้รับการจำกัดเป็นแบบเฉพาะพื้นที่เพื่อให้เหมาะกับข้อกำหนดทางการตลาดเฉพาะของคุณ
 • ความชำนาญที่ลึกซึ้งในการจัดเก็บและการขนส่งในสภาวะแช่แข็ง แช่เย็น และควบคุมอุณหภูมิ
 • บริการที่ยอดเยี่ยมและโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมทั่วทั้งซัพพลายเชน

ความเชี่ยวชาญด้านชีววิทยาศาสตร์และการดูแลสุขภาพ


เภสัชภัณฑ์

เรามีประสบการณ์ที่ล้ำลึกในผลิตภัณฑ์ที่มีความท้าทายในด้านการแจกจ่ายและต้องได้รับการจัดการในสภาพแวดล้อมที่มีข้อบังคับอันเข้มงวด เราสามารถตอบสนองต่อความท้าทายของอุปทานตามฤดูกาล การวางแผนเกี่ยวกับโรคระบาด และการเฝ้าระวังด้านอุณหภูมิทั่วโลก

ความชำนาญของเราประกอบไปด้วย:
 • ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพและวัคซีน
 • เภสัชภัณฑ์ที่มีสิทธิบัตร
 • ยาสามัญ
 • ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของสัตว์
 • ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของคน

อุปกรณ์ทางการแพทย์

อุปกรณ์ทางการแพทย์ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและแต่ละชิ้นมีข้อกำหนดเฉพาะ แนวทางของเราในข้อกำหนดด้านซัพพลายเชนที่แตกต่างกันเหล่านี้คือการทำให้มั่นใจว่ามีการพิจารณาถึงทุกปัจจัย

ความชำนาญของเราประกอบไปด้วย:
 • เครื่องมือที่ฝังในร่างกายและเครื่องมือผ่าตัด
 • อุปกรณ์วินิจฉัยโรคและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกัน
 • อุปกรณ์ทุน
 • อุปกรณ์สำหรับการดูแลในระยะยาว/อุปกรณ์ที่ทนทาน
 • วัสดุสิ้นเปลือง

การทดลองทางการแพทย์

โลจิสติกส์สำหรับการทดลองทางการแพทย์ของเรามุ่งเน้นเกี่ยวกับการศึกษาการให้ยาและการแจกจ่ายไปยังและออกจากไซต์งานของผู้วิจัย การใช้เครือข่ายคลังสินค้าการทดลองทางการแพทย์ระดับโลกของเรา ความต้องการที่แน่นอนในแต่ละขั้นตอนของการทดลองทางการแพทย์ การปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวด การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ และการจัดส่งที่เชื่อถือได้และรวดเร็ว เป็นการเพิ่มความซับซ้อนเป็นอย่างมากแก่ซัพพลายเชน

ความชำนาญของเราประกอบไปด้วย:
 • ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการสอบสวนแหล่งที่มา
 • การมองเห็นสินค้าคงคลังและกิจกรรม
 • การออกแบบเครือข่าย การจัดการการศึกษาและการขนส่ง

บริการด้านโรงพยาบาลและสุขภาพ

เราสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของโรงพยาบาลหรือกลุ่ม ลดความแออัดในโรงพยาบาล เพิ่มพื้นที่และรักษาระดับสินค้าคงคลัง

บริการของเราประกอบด้วย:
 • การให้คำปรึกษาด้านซัพพลายเชน
 • การออกแบบที่จัดเก็บเพื่อปรับปรุงการไหลของวัสดุ
 • ที่จัดเก็บสินค้าคงคลังในโรงพยาบาล
 • การจัดส่งโดยตรงไปยังหอผู้ป่วยหรือห้องผ่าตัด
 • การจัดการสินค้าคงคลัง

สำรวจโซลูชั่นของเรา


ความสามารถและมาตรฐานการดำเนินงานของเรา


การปฏิบัติตาม

ความชำนาญในภาคธุรกิจอย่างลึกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการติดตาม เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่จำเป็นสำหรับการจัดเก็บ การขนส่ง และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาชีววัตถุ และการรักษาลูกค้าเฉพาะ เราลงทุนในความชำนาญเฉพาะภาคธุรกิจ กระบวนการ และ GDP และ GMP ปฏิบัติตามกฎของโครงสร้างพื้นฐาน การเข้มงวดในระดับของคุณภาพ และการขยายเครือข่ายระดับโลกของสถานปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรองของเรา

การเชื่อมต่อ

วิธีการแบบองค์รวมของเราในชีววิทยาศาสตร์และการดูแลสุขภาพทำให้มั่นใจว่าลูกค้าเชื่อมต่อกันทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าอย่างแท้จริงผ่านการแปลงสู่ระบบดิจิทัล เราเชื่อมต่อลูกค้าเข้ากับประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ภูมิศาสตร์ใหม่ และเส้นทางสู่ตลาดที่แตกต่าง

การเอาใจใส่

ทุกผู้เชี่ยวชาญในเครือของเรารู้ว่าชีวิตและครอบครัวอยู่ในเกณฑ์อันตรายเมื่อการส่งสินค้ามีการรวมถึงยาหรืออุปกรณ์ที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นหรือช่วยรักษาชีวิตได้ เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ระดับโลก เราสร้างโซ่อุปทานที่ได้รับการยอมรับและสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วในการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ อ่อนไหวและมีความละเอียดสูง ไปยังสถานที่ที่ทุกขั้นตอนของโลก ไม่ว่าจะเป็นที่ที่ทนต่อสภาวะที่เป็นอันตรายและห่างไกลที่สุด 

นวัตกรรม

การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลและซัพพลายเชน เราช่วยลูกค้าให้สามารถควบคุมโซลูชั่นที่ถูกต้อง โดยอาศัยการสนับสนุนของตลาดเพื่อส่งมอบการดูแลผู้ป่วยที่ดีกว่า เราระบุ ติดตาม และทดลองแนวโน้มและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องล่าสุด และเราให้อำนาจลูกค้าในการสำรวจโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการเติบโตของซัพพลาย และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการดำเนินการด้านชีววิทยาศาสตร์และการดูแลสุขภาพที่ประหยัดต้นทุน

มาเชื่อมต่อกัน

มีคำถามสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาศาสตร์และการดูแลสุขภาพหรือไม่


บอกให้เราทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรของคุณเพื่อเริ่มต้น