การนำทางและเนื้อหา
คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกประเทศอื่น

นวัตกรรม

มอบการผสมผสานที่ดีที่สุดของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ หุ่นยนต์และแรงงานมนุษย์ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพของซัพพลายเชน


ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้ากับสภาพของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการขาดแคลนแรงงาน เราจึงมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมซัพพลายเชนและเทคโนโลยีหลักมาขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านซัพพลายเชนที่หลากหลาย 

สัมผัสนวัตกรรม


การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลใน DHL Supply Chain ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก: เราสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ ประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่น เรามุ่งมั่นที่จะลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล เราสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ร่วมกันเราคือทีมแห่งนวัตกรรมในฝัน

เร่งการก้าวสู่การเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล


การเพิ่มขึ้นของความต้องการด้านอีคอมเมิร์ซ (การจัดส่งที่รวดเร็วยิ่งขึ้น มี SKU มากขึ้น ลดสายคำสั่งซื้อ) ร่วมกับการขาดแคลนแรงงานทั่วทั้งภูมิภาคและภาคธุรกิจ หมายถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านซัพพลายเชนมาใช้อย่างรวดเร็วเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด

ประสิทธิภาพด้านซัพพลายเชนผ่านนวัตกรรม


ระบบอัตโนมัติของงานที่ใช้แรงงานและงานด้านการจัดการที่ต้องทำซ้ำๆ จำนวนมากทั่วทั้งกระบวนการโลจิสติกส์หลัก ตั้งแต่การรับ / การจัดส่งไปยังฝ่ายจัดการวัสดุ (ที่จัดเก็บ การหยิบ และการบรรจุ) ไปจนถึงการจัดส่ง นำไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ความเหน็ดเหนื่อยทางกายภาพที่น้อยลง และความพึงพอใจที่มากขึ้น

ผลกระทบต่อลูกค้า


ข้อมูลที่โปร่งใสและนำไปปฏิบัติได้


สภาพแวดล้อมทางกายภาพสามารถเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นได้โดยการใช้ข้อมูลจากระบบการจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง (WMS และ TMS) ของเรา นวัตกรรมด้านซัพพลายเชนในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลด้านซัพพลายเชนทั้งหมดที่รวบรวมสามารถเปลี่ยนเป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้

บริการที่พร้อมใช้งาน:
  • ติดตามและตรวจสอบ
  • การวางแผนในอนาคต