การนำทางและเนื้อหา
คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกประเทศอื่น

เร่งความเร็วของการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล


การเพิ่มขึ้นของความต้องการด้านอีคอมเมิร์ซ (การจัดส่งที่รวดเร็ว มี SKU มากขึ้น และการจัดการสินค้าที่เพิ่มขึ้น) ร่วมกับการขาดแคลนแรงงานทั่วทั้งภูมิภาคและภาคธุรกิจ เป็นตัวบ่งชี้ว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ที่ DHL Supply Chain เราได้พัฒนาโครงการการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลที่รวดเร็วเพื่อดูแลและใช้โซลูชั่นด้านเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ตามขนาดที่ต้องการ

นวัตกรรม
 • ระบุและจัดการกับขั้นตอนทางเทคโนโลยีสำคัญที่เกี่ยวข้องในอนาคต
 • พัฒนาแนวคิดสู่กรอบความคิด
 • บรรทัดฐานของการประเมินขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเทคโนโลยี ความปรารถนาและความเป็นไปได้
การสร้างผลิตภัณฑ์
 • ส่งเสริมเส้นทางแบบดิจิทัลของเทคโนโลยีให้กลายเป็นมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ที่ปรับขนาดได้
 • สร้างผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการ 8 ขั้นตอน
 • คู่มือการปรับใช้และการใช้งานเทคโนโลยี
การใช้งานระดับภูมิภาค
 • ทำให้มีการใช้งานสูงสุดทั่วทุกการปฏิบัติงานและโอกาสทางธุรกิจ
 • การทำแฟ้มประวัติไซต์งานระดับภูมิภาคเพื่อค้นหาการปฏิบัติงานที่ให้ผลตอบแทนที่มีศักยภาพสูงสุด
 • เร่งการเปิดตัวของนวัตกรรม ชุดเครื่องมือและกระบวนการในการทำงาน

บริการและความสามารถเฉพาะ

Trend Radar

เราสำรวจแนวโน้มด้านสังคม ธุรกิจและเทคโนโลยีเพื่อทำความเข้าใจว่าแนวคิดในองค์กรของเราและภายนอกใดน่าจะเหมาะสมที่สุดเพื่อทดสอบในการดำเนินงาน (PoC) ของเรา เรามองหาโอกาสใน:

 • คลังสินค้า
 • การขนส่ง
 • หน่วยงานสนับสนุน
การบ่มเพาะ

หากเราไม่สามารถหาได้ในตลาด เราจะร่วมสร้างขึ้นมา วัตถุประสงค์ของการบ่มเพาะคือการหาหนทางที่จะใช้ประโยชน์ในโซลูชั่นด้านดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาภายในเพื่อออกแบบและสร้างโมเดลทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วเมื่อเร็วๆ นี้:

 • การผลิตแบบดิจิทัล - สายการบรรจุ
การแบ่งปันความรู้

เมื่อพร้อมใช้งานและพร้อมสำหรับการพัฒนาแล้ว ทีมงานภูมิภาคจะเริ่มนำไปใช้และปรับให้เข้ากับการดำเนินการที่หลากหลาย ทีมจะตรวจสอบให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นในแคตตาล็อกจะประกอบด้วย:

 • การประเมินสมรรถนะ
 • คุณลักษณะความปลอดภัย&ด้านสุขภาพ
 • คู่มือผู้ใช้และอื่นๆ

สำรวจนวัตกรรมใหม่