การนำทางและเนื้อหา
คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกประเทศอื่น

การตัดสินใจด้านซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ 


สภาพแวดล้อมทางกายภาพได้รับการปรับให้เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลจากคลังสินค้าและระบบจัดการการขนส่ง (WMS และ TMS) ของเรา เครื่องมือที่ปรับให้เหมาะสมโดยใช้ซอฟต์แวร์เป็นตัวขับเคลื่อนที่ทำให้มั่นใจว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติใช้ได้ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ

การรวบรวมข้อมูล
  • อินพุตหลายตัว – อุปกรณ์ หุ่นยนต์ เซ็นเซอร์
  • รวมศูนย์ไปที่ WMS/TMS
การวิเคราะห์อัลกอริทึม
  • ตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
  • วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและทรัพยากร
การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล
  • การเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทาง
  • สถานที่ที่ดีที่สุดในการวางสินค้าคงคลังในคลังสินค้า
  • กำหนดเส้นทางขนส่ง

การติดตามและตรวจสอบสินทรัพย์โดยใช้เซ็นเซอร์ (IOT)


การรู้ว่าผลิตภัณฑ์ใดอยู่ในขั้นตอนใดของซัพพลายเชน และอยู่ในสภาพใด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับหลายภาคอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น การเชื่อมั่นว่าวัคซีนอยู่ในอุณหภูมิที่ถูกต้องตลอดทั้งซัพพลายเชนนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่แม่นยำที่ชิปเมนท์จะเดินทางมาถึง

การวางแผนและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสำหรับวันนี้ พรุ่งนี้ และปีหน้า


ข้อมูลนำไปสู่ข้อมูลเชิงลึก และช่วยในการตัดสินใจ การมีข้อมูลเชิงลึกในรายการต่างๆ บนคำสั่งซื้อ ได้รู้ว่ามีพนักงานพร้อมทำงานกี่คนและหุ่นยนต์กี่ตัวที่พร้อมใช้ ทำให้สามารถกำหนดจำนวนทรัพยากรเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพได้ แผนการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลยังสามารถอิงตามเวลาได้อีกด้วยเพื่อให้มั่นใจถึงการผสมผสานทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อให้เร็วที่สุด

สำรวจนวัตกรรมใหม่