การนำทางและเนื้อหา
คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกประเทศอื่น

ความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมและการผลิต พลังงาน และเคมีภัณฑ์

ขนาดและประสบการณ์ในการนำโซลูชั่นด้านซัพพลายเชนไปใช้ทั่วโลก


DHL Supply Chain เป็นผู้นำในการมอบโซลูชั่นที่คล่องแคล่ว ยืดหยุ่น อัจฉริยะ และยั่งยืน แก่อุตสาหกรรมพลังงาน เคมีภัณฑ์ วิศวกรรม และการผลิต

แนวโน้มตลาด
 • ความต้องการเปลี่ยนไปสู่พลังงานสีเขียวและลดการปล่อยก๊าซ CO2 เป็นประเด็นที่ต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน
 • การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลในภาคธุรกิจเป็นไปอย่างช้าๆ แต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต
 • ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์เป็นตัวคุกคามความพร้อมใช้งานและการรับประกันในอุปทาน
 • การปรับเปลี่ยนสินค้าให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
ผลกระทบของซัพพลายเชน
 • ซัพพลายเชนสีเขียวเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
 • ซัพพลายเชนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการคาดการณ์และการมองเห็นชิ้นส่วนหรืออุปทานที่ดียิ่งขึ้น
 • การหาจุดที่เหมาะสมที่สุดของซัพพลายเชนและประสิทธิภาพด้านต้นทุนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อชดเชยต้นทุนของวัตถุดิบที่สูงขึ้น
เรามีความชำนาญระดับโลกที่ยั่งยืนและการมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรม
 • มีความชำนาญในการดำเนินการที่หลากหลายและซับซ้อน การขยายไปสู่หลายตลาดและทวีป โดยส่วนใหญ่สถานที่ที่ไม่ค่อยเป็นมิตรและทำงานภายใต้สภาพที่ท้าทายเป็นอย่างมาก

ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการผลิต พลังงาน และเคมีภัณฑ์อย่างล้ำลึก


วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการผลิต

การดำเนินการด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการผลิตสำหรับตลาดทั่วโลกต้องการแนวทางระดับโลก การลงทุนในทักษะและทรัพยากรท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งคุณภาพ กำลังผลิต และการควบคุมอย่างรอบคอบ ด้วยความชำนาญด้านอุตสาหกรรมการผลิตและวิศวกรรม เราสามารถช่วยคุณทำให้การดำเนินการที่ซับซ้อนราบรื่น ลดความเสี่ยงและเพิ่มผลผลิตเพื่อให้ทันกับอุปสงค์และนวัตกรรม 

ดำเนินงานในภาคธุรกิจย่อยเหล่านี้:

 • การทำเหมืองที่ไม่ใช่พลังงาน – การทำเหมืองหรือเหมืองหินของแร่ที่ไม่ใช่พลังงาน
 • การบิน อวกาศ ทางทะเล ท่าจอดเรือ รถไฟและราง – ผู้จัดส่ง ผู้ผลิตเครื่องบิน OEM ผู้ผลิตชิ้นส่วน OEM ท่าเรือ โครงสร้างพื้นฐาน
 • วัสดุและโลจิสติกส์ด้านการก่อสร้าง (CML) – โลจิสติกส์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เยื่อกระดาษ กระดาษ และวัสดุสำหรับอาคาร
 • อุปกรณ์ก่อสร้างภาคอุตสาหกรรม (ICE) – การผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์หนัก การสร้างรางรถไฟและเรือ เครื่องจักรวิศวกรรมและลิฟต์

พลังงาน

ตลาดพลังงานในปัจจุบันกำลังเติบโตเต็มที่และไม่เสถียร ด้วยอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและอุปทานที่ผันผวน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันกำลังเกิดขึ้น เนื่องจากมีผู้เล่นใหม่จากประเทศผู้ผลิตและตลาดกำลังพัฒนาที่เติบโตสูงมาเข้าร่วมกับผู้อยู่อันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมค่อยๆ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราสามารถช่วยคุณจัดการกับการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ด้านพลังงาน ขณะเดียวกันก็ลดต้นทุน จัดการเกี่ยวกับมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัย และลดระยะเวลาการนำสินค้าสู่ตลาด

ดำเนินการในภาคธุรกิจย่อยเหล่านี้:

 • ต้นสายของพลังงานน้ำมันและก๊าซ
 • การทำเหมืองแร่
 • สาธารณูปโภค
 • การผลิตกระแสไฟฟ้า
 • พลังงานหมุนเวียน
 • ปิโตรเคมี

เคมีภัณฑ์

ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและการขนส่งสินค้าอันตรายเป็นความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ธุรกิจต่างๆ ต้องคิดทบทวนในซัพพลายเชนของตนและเราสามารถตอบสนองต่อความท้าทายนี้ โดยใช้โซลูชั่นที่อาศัยความร่วมมือและสร้างสรรค์ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับคุณ

ดำเนินการในภาคธุรกิจย่อยเหล่านี้

 • ปิโตรเคมี
 • เคมีภัณฑ์พิเศษ

สำรวจโซลูชั่นของเรา


ความสามารถและมาตรฐานการดำเนินงานของเรา


การบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการปฏิบัติงาน (MRO)

MRO ทำให้มีการดำเนินการซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพโดยการจัดการวัสดุและชิ้นส่วนด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการดำเนินงานของทั้งโรงงานผลิตและการดำเนินงานของไซต์งาน เพื่อให้มั่นใจถึงเวลาให้บริการของอุปกรณ์ ทำให้การผลิตดำเนินต่อไป และป้องกันความล่าช้าที่ทำให้เกิดความเสียหายได้ 

สุขภาพ ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย

กระบวนการและเครื่องมือที่แข็งแกร่งของเราทำให้มีการทำงานที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยง และปฏิบัติตามข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัย  เราปฏิบัติตามการจัดการสินค้าอันตรายอย่างเต็มที่และได้รับการรับรอง ISO90001

การปฏิบัติตามข้อบังคับและสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้นำระดับโลกที่สร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับพวกเราทั้งหมด นำโลจิสติกส์ การจัดการของเสีย และการปฏิบัติตามสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งซัพพลายเชนมาใช้  เพื่อลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มรายได้ และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนให้ดีขึ้น เราปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่นที่เข้มงวดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เฉพาะ

นวัตกรรม

การเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัลของโลจิสติกส์ทำให้มีโอกาสที่ไร้ขีดจำกัด เรามีเส้นทางการเป็นผู้นำในซัพพลายเชนด้านระบบดิจิทัลที่ชัดเจน เพื่อตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดและปรับปรุงประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน เคมีภัณฑ์ วิศวกรรม และการผลิต

มาเชื่อมต่อกัน

มีคำถามสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการผลิต พลังงานและเคมีภัณฑ์ หรือไม่


บอกให้เราทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรของคุณเพื่อเริ่มต้น