โซลูชั่นด้านคลังสินค้า

สำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การจัดการคลังสินค้าของ DHL มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเร่งตอบสนองตามความต้องการของคุณ เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ออกแบบวิธีการในการบริหารคลังสินค้า และให้คำปรึกษาในเรื่องการกระจายสินค้าที่เหมาะสม รวมถึงยังมีการวิเคราะห์ในทุกกระบวนการของคุณเพื่อให้บริการที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

เลือกรูปแบบคลังสินค้าและการบริการครบวงจร
DHL Transport Related Warehousing สำหรับคลังเก็บสินค้าเพื่อส่งต่อ
DHL Fulfillment การสร้างคำสั่งซื้อ จัดเก็บในคลังสินค้า และนำส่งไปยังผู้บริโภค

DHL Transport Related Warehousing

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Fulfillment

เจ้าหน้าที่จาก  DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

ลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดย่อม  - เลือกรูปแบบของคุณ:

DHL Transport Related Warehousing

DHL Fulfillment