เรียนผู้ใช้งาน

คุณเข้าชมหน้านี้ในเบราว์เซอร์ที่อาจไม่สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

คุณยังสามารถดำเนินการต่อได้ แต่เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ใช้ Edge, Firefox และ Chrome.

ภาคธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคทำงานในอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนและรวดเร็ว พวกเขาต้องตอบสนองกับแนวโน้มและความคาดหวังจากผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเสมอ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ประชากรชนชั้นกลางและคนเมืองมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก

ลูกค้าสำรวจ ซื้อ และเลือกการจัดส่งสินค้าของพวกเขาหลากหลายวิธี ซึ่งทำให้ต้องมีกลยุทธ์ที่ไม่ใช่แค่หลายช่องทาง (Multi-Channel) แต่ครอบคลุมทุกช่องทาง (Omni-Channel) พวกเขาต้องการให้สินค้าถูกผลิตและจัดขายให้แก่พวกเขาอย่างสม่ำเสมอและในราคาที่ถูกลง และตลาดที่กำลังเติบโตไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์กลางของการผลิตอีกต่อไป แต่ตลาดเหล่านั้นกำลังกลายมาเป็นศูนย์รวมของการอุปโภคบริโภคอีกด้วย

เพื่อเป็นการตอบสนอง ซัพพลายเชนของคุณจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพ คล่องตัว เหมาะสม และยั่งยืน ผ่านการใช้คลังสินค้าสำหรับผู้ใช้เฉพาะรายหรือหลายราย cross-docking และการควบคุมระดับคาร์บอน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้

ความชำนาญในภาคธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สินค้าอุปโภคบริโภคประเภทคงทนถาวร

DHL นำเสนอบริการโซลูชั่นซัพพลายเชนแบบ End-to-end เพื่อระบุและหาประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น ความต้องการซื้อสินค้าออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บริการที่หลากหลายของเราครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบกระบวนการซัพพลายเชน การระบุตำแหน่งเครือข่ายขนส่ง ตัวเลือกการขนส่งแบบต่างๆ โลจิสติกส์ส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ Envirosolutions เพื่อจัดการของเหลือใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กลุุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG)

เมื่อความรวดเร็วและราคาเป็นสิ่งสำคัญ จึงต้องมีการร่วมมือกัน DHL นำเสนอประสิทธิภาพจากการใช้คลังสินค้าแบบผู้ใช้หลายราย สภาพแวดล้อมแบบ Campus และเครือข่ายการกระจายสินค้า ตลอดจนโซลูชั่นด้านคลังสินค้าสำหรับลูกค้าเฉพาะราย อีกทั้งยังมีบริการบรรจุหีบห่อสินค้า ในขั้นตอนการผลิตและการกระจายสินค้า และบริการด้านการบริหารจัดการกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สินค้าที่เน่าเสียง่าย

ไม่ว่าคุณจะต้องการจัดเก็บสินค้าในสภาพแช่แข็ง แช่เย็น หรืออุณหภูมิปกติ DHL ก็สามารถให้บริการทั้งคลังสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในการจัดส่งที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุในการเก็บรักษาและลดความเสียหายขณะขนส่ง ในฐานะที่เป็นพาร์ทเนอร์ด้านโลจิสติกส์ชั้นนำ (LLP) DHL มีการจัดการซัพพลายเชนแบบ End-to-end ซึ่งรวมถึงการเลือกตำแหน่งที่ตั้งและการขนส่งที่เหมาะสมที่สุด อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน

โซลูชั่นสำหรับภาคธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคของเรา

เลือกโซลูชั่นของคุณ
โซลูชั่นด้านการขนส่ง
โซลูชั่นด้านคลังสินค้า
บริการด้านการบริหารจัดการ
โซลูชั่นแบบบูรณาการ
บริการเสริม
เลือกโซลูชั่นด้านการขนส่ง
DHL Managed Transport & Brokerage การจัดการการกระจายสินค้าภายในประเทศ
DHL Inbound Transport Operations การจัดการและการดำเนินงานของการขนส่งขาเข้า
DHL Outbound Transport Operations การจัดการและการดำเนินงานของการขนส่งขาออก
เลือกโซลูชั่นด้านคลังสินค้า
DHL Warehousing คลังสินค้าและการกระจายสินค้าแบบใช้ร่วมกันหรือสำหรับลูกค้าเฉพาะราย
DHL Real Estate Solutions การก่อสร้างและการออกแบบสถานที่ในการดำเนินงานโลจิสติกส์ในรูปแบบที่กำหนดได้เอง
เลือกโซลูชั่นบริการด้านการบริหารจัดการ
DHL Logistics Consulting คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ในการเสริมสร้างรูปแบบและประสิทธิภาพของซัพพลายเชน
DHL Procurement Services การจัดหาและจัดการสินค้าและซัพพลายเออร์
DHL Recall Services รับมือกับการเรียกคืนสินค้า
DHL Business Support Center ความช่วยเหลือของฝ่ายบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
เลือกโซลูชั่นแบบบูรณาการ
DHL Lead Logistics Partner กำกับดูแลกระบวนการซัพพลายเชนและการทำงานทั้งหมด
DHL Inbound to Manufacturing การควบคุมการนำวัสดุมาใช้งานเพื่อปรับการผลิตและสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
DHL Service Logistics การเคลื่อนย้ายและจัดการอะไหล่และวัสดุสำหรับบริการ Aftermarket
DHL Indirect Materials Management (MRO) การจัดการงานบำรุงรักษา ซ่อมบำรุง และการดำเนินงานของซัพพลายเชน
DHL Envirosolutions การเพิ่มความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของการดำเนินงานของคุณ
DHL Passenger Gateway Services บริการด้านโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร
DHL Fulfillment การสร้างคำสั่งซื้อ จัดเก็บในคลังสินค้า และนำส่งไปยังผู้บริโภค
เลือกบริการเสริม
DHL Packaging Services บริการบรรจุหีบห่อ เตรียม และปรับแต่งสินค้า
DHL In-plant Logistics บริการด้านโลจิสติกส์สำหรับในโรงงานผลิต
DHL Pre-sales Services การปรับแต่งสินค้าก่อนการขายและวางตลาด และการประกอบสินค้า

DHL Managed Transport & Brokerage

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Inbound Transport Operations

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Outbound Transport Operations

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Warehousing

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Real Estate Solutions

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Logistics Consulting

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Procurement Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Recall Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Business Support Center

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Lead Logistics Partner

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Inbound to Manufacturing

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Service Logistics

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Indirect Materials Management (MRO)

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Envirosolutions

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Packaging Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL In-plant Logistics

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Pre-sales Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Passenger Gateway Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Fulfillment

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม


DHL ในภาคธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค: ข้อมูลเบื้องต้น

  • ผู้บริโภคชนชั้นกลางรายใหม่มากกว่า 70 ล้านคนต่อปี โดยส่วนมากมาจากตลาดที่กำลังเติบโต
  • จำนวน 3 จาก 5 คนจะอยู่อาศัยในเมืองภายในปี 2030
  • ผู้บริโภคจำนวน 40% ต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ผู้บริโภคจำนวน 41% ซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  • ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานนับเป็น 50-60% ของค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า
  • บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 550 แห่งใช้บริการ DHL Supply Chain
  • ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่ทั่วทั้ง 220 ประเทศและพื้นที่ให้บริการ
  • ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง 30% ภายในปี 2020

ข้อมูลเชิงลึกของภาคธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวกับบทความด้านผู้นำด้านกลยุทธ์และแนวคิดด้านนวัตกรรม

ติดต่อและรับข้อมูลอยู่เสมอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นของเราหรือหากต้องการสมัครรับ newsletter รายเดือน เกี่ยวกับ Supply Chain Insights โปรด: