เรียนผู้ใช้งาน

คุณเข้าชมหน้านี้ในเบราว์เซอร์ที่อาจไม่สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

คุณยังสามารถดำเนินการต่อได้ แต่เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ใช้ Edge, Firefox และ Chrome.

คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกตำแหน่งอื่น

ภาคธุรกิจชีววิทยาศาสตร์และสินค้าเพื่อสุขภาพ

เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม เปลี่ยนแปลงชีวิต

ภาคธุรกิจชีววิทยาศาสตร์และสินค้าเพื่อสุขภาพนั้นอยู่ระหว่างช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งผู้ผลิต ผู้ทำการวิจัย โรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพต่างเผชิญหน้ากับความกดดันด้านเงินทุน ความซับซ้อน และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

คุณจำเป็นต้องมีโซลูชั่นที่คล่องตัวและรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต พร้อมความสามารถในการระบุความท้าทายที่หลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วยการควบคุมอุณหภูมิ ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน การเติบโตในตลาดที่เกิดใหม่ และการเพิ่มกฎข้อบังคับใหม่ ๆ

โมเดลซัพพลายเชนแบบเดิม ๆ ไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป และความอยู่รอดในโลกปัจจุบันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียกดูข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการที่จะควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความยืดหยุ่นของซัพพลายเชน

ความชำนาญในภาคธุรกิจชีววิทยาศาสตร์และสินค้าเพื่อสุขภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เภสัชภัณฑ์

ความเคร่งครัดที่สูงขึ้นในการควบคุมอุณหภูมิและปฏิบัติตามข้อกำหนด ได้ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อซัพพลายเชนด้านเภสัชภัณฑ์ ปัญหาด้านความปลอดภัย E-pedigree และความเสี่ยงของยาปลอมทำให้เกิดอุปสรรคเพิ่มมากขึ้น

DHL มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความผันผวนของตลาด มาตรฐาน และกฎระเบียบ เราได้พัฒนาโซลูชั่นเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วยการควบคุมอุณหภูมิ การจัดการพิเศษสำหรับวัคซีนและชีวสาร การปรับแต่งตามความเหมาะสม บรรจุหีบห่อ และการจัดส่งโดยตรงถึงผู้ป่วยและลูกค้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อุปกรณ์ทางการแพทย์

ความซับซ้อนของการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์หลากหลายประเภท ตั้งแต่วัสดุปลูกถ่าย ไปจนถึงเครื่องมือสำคัญทางการแพทย์ และตั้งแต่วัสดุสิ้นเปลืองไปจนถึงข้อมูลการวินิจฉัย ล้วนทำให้เกิดข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของซัพพลายเชน หลักการของเราคือการทำงานร่วมกับคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ร่วมพิจารณาทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุด

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการอันแสนท้าทายนี้ เรานำเสนอบริการเพิ่มมูลค่า ซึ่งประกอบไปด้วยการปรับแต่งสินค้าในขั้นตอนสุดท้าย การประกอบชุดเครื่องมือ การจัดส่งตรงถึงมือผู้ป่วย และการจัดการสินค้าคงคลัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม การทดลองทางการแพทย์

ข้อกำหนดเฉพาะด้านในขั้นตอนการทดลองทางการแพทย์ที่แตกต่างกันทำให้เกิดความซับซ้อนอย่างมากในการดำเนินงานซัพพลายเชน สภาพแวดล้อมในการทำงานเช่นนี้จำเป็นต้องมีการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัด การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ และการจัดส่งที่เชื่อถือได้และรวดเร็ว ในฐานะผู้ให้บริการด้านโซลูชั่น 3PL แบบบูรณาการ DHL มอบคุณภาพ ความสามารถในการดูข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานระดับสูง ด้วยโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมสินค้าคงคลังและอุปกรณ์ที่ช่วยให้ความสามารถในการเรียกดูข้อมูล ต้นทุนจะลดลงและช่วยทำให้การตัดสินใจดีขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม บริการด้านโรงพยาบาลและสุขภาพ

การเติบโตของธุรกิจดูแลสุขภาพของเอกชน โดยเฉพาะในเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตนี้ เมื่อผนวกรวมเข้ากับความกดดันที่เพิ่มมากขึ้นในด้านงบประมาณสำหรับงานบริการสุขภาพ ก็ส่งผลให้การใช้ต้นทุนในการรักษาผู้ป่วยมีความสำคัญมากขึ้น DHL สามารถช่วยพัฒนาประสิทธิภาพและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมสำหรับโรงพยาบาลหรือกลุ่มรักษาพยาบาล บริการประกอบไปด้วยการจัดซื้อ การติดตามสถานะสินค้าคงคลัง และการขนส่งถึงมือผู้ป่วย

โซลูชั่นสำหรับภาคธุรกิจชีววิทยาศาสตร์และสินค้าเพื่อสุขภาพ

เลือกโซลูชั่นของคุณ
เลือกโซลูชั่นด้านการขนส่ง
เลือกโซลูชั่นด้านคลังสินค้า
เลือกโซลูชั่นบริการด้านการบริหารจัดการ
เลือกโซลูชั่นแบบบูรณาการ
เลือกบริการเสริม

DHL Managed Transport & Brokerage

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Inbound Transport Operations

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Outbound Transport Operations

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Warehousing

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Real Estate Solutions

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Logistics Consulting

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Procurement Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Recall Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Lead Logistics Partner

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Inbound to Manufacturing

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Service Logistics

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Indirect Materials Management (MRO)

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Envirosolutions

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Packaging Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL In-plant Logistics

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Pre-sales Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL HealthConnect

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Clinical Trials Logistics

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Fulfillment

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Business Support Center

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม


DHL ในชีววิทยาศาสตร์: ข้อมูลเบื้องต้น

  • เครือข่ายระดับโลก
  • สถานที่ดำเนินงาน 150 แห่งใน 40 ประเทศ
  • คลังสินค้าขนาด 2 ล้านตารางเมตร
  • พนักงานเชี่ยวชาญด้านสินค้าเพื่อสุขภาพ 4,000 คน
  • เภสัชกรประจำคลังสินค้า 250 คน

ข้อมูลเชิงลึกของภาคธุรกิจชีววิทยาศาสตร์และสินค้าเพื่อสุขภาพ

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวกับบทความด้านผู้นำด้านกลยุทธ์และแนวคิดด้านนวัตกรรม

ติดต่อและรับข้อมูลอยู่เสมอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นของเราหรือหากต้องการสมัครรับ newsletter รายเดือน เกี่ยวกับ Supply Chain Insights โปรด: