เรียนผู้ใช้งาน

คุณเข้าชมหน้านี้ในเบราว์เซอร์ที่อาจไม่สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

คุณยังสามารถดำเนินการต่อได้ แต่เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ใช้ Edge, Firefox และ Chrome.

ภาคธุรกิจเทคโนโลยี

การเพิ่มขีดความสามารถของนวัตกรรม

โลกแห่งเทคโนโลยีคือโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที่สุดเป็นธรรมดา ลูกค้าในปัจจุบันไม่เพียงแต่ต้องการให้ทุกอย่างมีความรวดเร็วขึ้น แต่ยังต้องการจ่ายในราคาที่ถูกลงอีกด้วย วงจรจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่สั้น ความรวดเร็วในการปล่อยสู่ตลาด การปล่อยสินค้าอย่างรวดเร็ว และการแข่งขันที่เข้มข้นล้วนเพิ่มแรงกดดันให้มากขึ้น

ซัพพลายเชนของคุณจำเป็นต้องมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วและความคุ้มค่าต่อต้นทุนเพื่อคงสถานภาพความได้เปรียบในการแข่งขันไว้ และในขณะเดียวกันก็ต้องมอบความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและดำเนินการอย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบอีกด้วย

ความชำนาญในภาคธุรกิจเทคโนโลยี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อุปกรณ์ส่วนตัว

การแข่งขันที่เข้มข้น ช่องว่างที่แคบและข้อกำหนดด้านซัพพลายเชนที่ซับซ้อนเป็นเพียงแค่ตัวอย่างความท้าทายในตลาดที่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ๊ก อุปกรณ์มือถือ และสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องพบเจอ DHL สามารถให้บริการโซลูชั่นแบบบูรณาการ ตั้งแต่ความช่วยเหลือทางเทคนิคก่อนการขายและบริการช่วยเหลือในพื้นที่การทำงานไปจนถึงการส่งคืน ซ่อมบำรุง และความช่วยเหลือด้าน Aftermarket อื่น ๆ ที่ช่วยลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน ลดต้นทุน และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม โครงสร้างพื้นฐาน

บริษัทในส่วนงานโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งประกอบไปด้วยการออกแบบเครือข่าย การประมวลผลสำหรับองค์กร และผลิตภัณฑ์สำหรับการถ่ายภาพและการพิมพ์ ล้วนเผชิญกับความต้องการอย่างหนักหน่วงที่เกี่ยวข้องกับการอัปเกรดความจุข้อมูล การกระจายข้อมูลหลายช่องทาง และบริการ Aftermarket DHL ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ด้วยโซลูชั่นซัพพลายเชนแบบ End-to-end ที่มีความยืดหยุ่น ในฐานะพาร์ทเนอร์ด้านโลจิสติกส์ชั้นนำ (LLP) ของคุณ เราสามารถออกแบบและใช้งานกลยุทธ์เพื่อพัฒนาความสามารถของเครือข่ายของคุณได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เซมิคอนดักเตอร์

ด้วยการดำเนินการผลิตหลายขั้นตอน ผู้ผลิตสินค้าเซมิคอนดักเตอร์มีความต้องการด้านซัพพลายเชนที่ท้าทายเป็นอย่างมาก DHL สามารถให้ความช่วยเหลือ ไม่ใช่แค่กับการจัดหาวัสดุและการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ในทุกขั้นตอนการผลิต แต่ยังด้วยบริการด้านการผลิตเฉพาะทางอีกด้วย เรายังมีบริการทางเทคนิคก่อนการขายเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ได้จัดส่งให้นั้นตอบสนองความต้องการทางด้านคุณภาพของลูกค้า ในขณะที่ความสามารถในการลดความซับซ้อนและเห็นข้อมูลช่วยเพิ่มคุณภาพและการควบคุมต้นทุน 

โซลูชั่นด้านภาคธุรกิจเทคโนโลยีของเรา

เลือกโซลูชั่นของคุณ
โซลูชั่นด้านการขนส่ง
โซลูชั่นด้านคลังสินค้า
บริการด้านการบริหารจัดการ
โซลูชั่นแบบบูรณาการ
บริการเสริม
เลือกโซลูชั่นด้านการขนส่ง
DHL Managed Transport & Brokerage การจัดการการกระจายสินค้าภายในประเทศ
DHL Inbound Transport Operations การจัดการและการดำเนินงานของการขนส่งขาเข้า
DHL Outbound Transport Operations การจัดการและการดำเนินงานของการขนส่งขาออก
เลือกโซลูชั่นด้านคลังสินค้า
DHL Warehousing คลังสินค้าและการกระจายสินค้าแบบใช้ร่วมกันหรือสำหรับลูกค้าเฉพาะราย
DHL Real Estate Solutions การก่อสร้างและการออกแบบสถานที่ในการดำเนินงานโลจิสติกส์ในรูปแบบที่กำหนดได้เอง
เลือกโซลูชั่นบริการด้านการบริหารจัดการ
DHL Logistics Consulting คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ในการเสริมสร้างรูปแบบและประสิทธิภาพของซัพพลายเชน
DHL Procurement Services การจัดหาและจัดการสินค้าและซัพพลายเออร์
DHL Recall Services รับมือกับการเรียกคืนสินค้า
DHL Business Support Center ความช่วยเหลือของฝ่ายบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
เลือกโซลูชั่นแบบบูรณาการ
DHL Lead Logistics Partner กำกับดูแลกระบวนการซัพพลายเชนและการทำงานทั้งหมด
DHL Inbound to Manufacturing การควบคุมการนำวัสดุมาใช้งานเพื่อปรับการผลิตและสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
DHL Service Logistics การเคลื่อนย้ายและจัดการอะไหล่และวัสดุสำหรับบริการ Aftermarket
DHL Indirect Materials Management (MRO) การจัดการงานบำรุงรักษา ซ่อมบำรุง และการดำเนินงานของซัพพลายเชน
DHL Envirosolutions การเพิ่มความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของการดำเนินงานของคุณ
DHL Fulfillment การสร้างคำสั่งซื้อ จัดเก็บในคลังสินค้า และนำส่งไปยังผู้บริโภค
เลือกบริการเสริม
DHL Packaging Services บริการบรรจุหีบห่อ เตรียม และปรับแต่งสินค้า
DHL In-plant Logistics บริการด้านโลจิสติกส์สำหรับในโรงงานผลิต
DHL Pre-sales Services การปรับแต่งสินค้าก่อนการขายและวางตลาด และการประกอบสินค้า

DHL Managed Transport & Brokerage

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Inbound Transport Operations

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Outbound Transport Operations

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Warehousing

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Real Estate Solutions

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Logistics Consulting

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Procurement Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Recall Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Business Support Center

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Lead Logistics Partner

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Inbound to Manufacturing

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Service Logistics

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Indirect Materials Management (MRO)

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Envirosolutions

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Packaging Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL In-plant Logistics

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Pre-sales Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Passenger Gateway Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Fulfillment

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Inbound to Manufacturing

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม


DHL ในด้านภาคธุรกิจเทคโนโลยี ข้อมูลเบื้องต้น

  • พื้นที่การดำเนินงานกว่า 550 แห่งใน 56 ประเทศ
  • พนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านภาคธุรกิจเทคโนโลยีกว่า 15,000 คน
  • พื้นที่จัดเก็บสินค้า 3 ล้านตารางเมตร
  • ให้บริการโซลูชั่นซัพพลายเชนสำหรับบริษัทด้านภาคธุรกิจเทคโนโลยีชั้นนำของโลก 20 บริษัท

ข้อมูลเชิงลึกของภาคธุรกิจเทคโนโลยี

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวกับบทความด้านผู้นำด้านกลยุทธ์และแนวคิดด้านนวัตกรรม

ติดต่อและรับข้อมูลอยู่เสมอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นของเราหรือหากต้องการสมัครรับ newsletter รายเดือน เกี่ยวกับ Supply Chain Insights โปรด: