การนำทางและเนื้อหา

เรียนผู้ใช้งาน

คุณเข้าชมหน้านี้ในเบราว์เซอร์ที่อาจไม่สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

คุณยังสามารถดำเนินการต่อได้ แต่เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ใช้ Edge, Firefox และ Chrome.

คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกตำแหน่งอื่น

ความชำนาญด้านภาคธุรกิจเทคโนโลยีของเรา

ก้าวผ่านขีดจำกัดด้านภาคธุรกิจเทคโนโลยี

ในภาคธุรกิจที่มีความผันผวนสูงเช่นนี้ อันเกิดจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามาทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น DHL มุ่งหวังที่จะให้บริการโซลูชั่นที่ดีที่สุด  เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านซัพพลายเชนของภาคธุรกิจนั้น ๆ

 • ธุรกิจในปัจจุบันไม่เพียงแต่ต้องปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมที่รวดเร็วและวงจรการผลิตสินค้าที่ต้องสั้นลง แต่ต้องปรับตัวกับตลาดที่กำลังเติบโต การอิ่มตัวของสินค้า และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน DHL ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยโมเดลซัพพลายเชนที่ทันสมัย ยืดหยุ่น และคล่องตัว ซึ่งสามารถรองรับปริมาณสินค้าที่ผันแปร วงจรสินค้าที่หลากหลาย และความต้องการในการกระจายสินค้าหลายช่องทาง ความสามารถในการเลื่อนเวลาออกไป e-fulfillment การจัดส่งแบบ last-mile และบริการทางเทคนิคนั้นเป็นเพียงตัวอย่างขององค์ประกอบหลักเท่านั้น ลูกค้ายังได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ร่วมกับ โมเดลการค้าที่ยืดหยุน และความชำนาญในพื้นที่ผ่านทางการเข้าถึงทั่วโลกและในตลาดที่กำลังเติบโต

 • ราคาของสินค้าที่ต่ำลงและการรวมตลาดเป็นผลมาจากการแข่งขันที่สูง ในโลกปัจจุบัน จุดที่สร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้ามีความสำคัญมากพอ ๆ กับคุณสมบัติของสินค้า เราช่วยให้บรรดาธุรกิจคงไว้ซึ่งการยึดความต้องการลูกค้าเป็นหลัก และยังคงใช้ต้นทุนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ผู้ที่เลือก DHL ให้เป็นผู้ให้บริการจากภายนอก จะได้รับประโยชน์จากโปรแกรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ดีที่สุด และโซลูชั่นซัพพลายเชนแบบครบวงจรของเรา ตลอดกระบวนการตั้งแต่บริการก่อนการขาย ไปจนถึงบริการ Aftermarket เรายึดลูกค้าเป็นหัวใจหลักในทุกขั้นตอน และการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ ยังช่วยให้เราเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมอยู่เสมอ

 • การเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการผลิตที่รวมตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ บวกกับกฎข้อบังคับในพื้นที่นั้น ๆ ส่งผลให้ตลาดทั่วโลกมีความซับซ้อนและผันผวนยิ่งขึ้น เราตอบสนองเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยการสร้างซัพพลายเชนที่เชื่อถือได้และมั่นคง พร้อมด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลกและถูกต้องตามกฎข้อบังคับ โดยเป็นไปตามการประเมิน ลดความยุ่งยาก และจัดการความเสี่ยงที่หลากหลาย ในฐานะพาร์ทเนอร์ระดับโลก เราช่วยให้คุณสามารถเรียกดูข้อมูลการทำงานได้ตลอดกระบวนการซัพพลลายเชน End-to-end พร้อมนำเสนอโซลูชั่นที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน และความชำนาญในการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของศุลกากร ซึ่งรวมไปถึงเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง DHL Resilience360 ของเรา

อุปกรณ์ส่วนตัว

ตลาดที่มีการแข่งขันสูงและเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีความต้องการซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ DHL จึงได้นำเสนอโซลูชั่นที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน ที่จะช่วยให้พัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจของคุณให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการลดความยุ่งยาก ความคล่องตัว และความสามารถในการเรียกดูข้อมูล ในขณะที่ต้นทุนของผู้ประกอบการลดลง

 • อายุการใช้งานที่สั้นลงของสินค้าจำพวกคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ๊ก อุปกรณ์มือถือ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ต้องการรูปแบบในการกระจายสินค้าด้วยความยืดหยุ่นที่มากขึ้น DHL สามารถมอบรูปแบบและระดับบริการที่หลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วยคลังสินค้าเฉพาะด้านหรือที่ใช้ร่วมกันเพื่อปรับให้เหมาะสมกับวงจรเฉพาะใด ๆ ของสินค้า เราสามารถสร้าง value chain แบบบูรณาการและ End-to-end ที่ครอบคลุมทั้งทางด้านกายภาพ การเงิน และการส่งต่อข้อมูลได้

 • ตลาดอุปกรณ์ส่วนตัวที่มีความอิ่มตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดเป็นการอิ่มตัวของสินค้าและการแข่งขันทางราคาที่สูงขึ้น เหล่าธุรกิจล้วนมองหาคุณลักษณะที่น่าสนใจในการเติบโตของตลาดและกลุ่มสินค้า ด้วยการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับคุณ DHL สามารถสร้างโมเดลการค้าที่ยืดหยุ่นและโอกาสจากโครงสร้างพื้นที่ฐานที่ใช้ร่วมกันอันหลากหลายได้ เราจะตรวจสอบคัดเลือกการจ้างบุคลากรภายนอกในการดำเนินงานซัพพลายเชน และการปฏิบัติงานของเราจะพัฒนาด้านโครงสร้างต้นทุนอย่างต่อเนื่อง 

 • ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประชากรชนชั้นกลางที่ขยายจำนวน พร้อมกับรายได้ที่มากขึ้นยังคงสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง DHL สามารถกำหนดกลยุทธ์ซัพพลายเชนสำหรับการเจาะตลาดที่มีการขยายตัว ความสอดคล้อง ความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายได้ เรามีความสามารถและประสบการณ์ในการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการกระจายและรับคืนสินค้าทุกช่องทาง (Omni-Channel) หรือหลายช่องทาง (Multi-Channel) ด้วย แต่ละสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการให้บริการที่ยืดหยุ่น ความสามารถในการเรียกดูข้อมูลแบบ End-to-end และการบริการที่ครอบคลุมทั่วโลก

โครงสร้างพื้นฐาน

กลุ่มอุปกรณ์ที่เป็นที่ต้องการสูงและกลุ่มเกี่ยวข้องกับการบริการทำให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล เช่นเดียวกับการดำเนินธุรกิจด้วยสารสนเทศ เราตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวด้วยโซลูชั่นแบบ End-to-end และบริการ Aftermarket ที่หลากหลาย

 • ข้อมูลที่มากขึ้นและความต้องการสร้างการเชื่อมต่อนั้นเป็นสิ่งทำให้ความต้องการใช้เซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้นและความจุของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มากขึ้น เช่นเดียวกับระบบเครือข่ายที่เร็วกว่าเดิม การรวมศูนย์ข้อมูลและการแสดงภาพเสมือนจริงเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพของสารสนเทศ ในขณะที่มาตรฐานใหม่อย่าง 4G และ LTE เป็นการลงทุนเพื่อกระตุ้นเครือข่ายการสื่อสารทั่วโลก DHL จึงสร้างโซลูชั่นแบบ End-to-end โดยการใช้ศูนย์รวมข้อมูล และให้บริการเพื่อให้การติดตั้งที่ราบรื่นและการสนับสนุนด้านการบำรุงรักษาเครื่องมือมูลค่าสูงที่เกี่ยวข้อง บริการด้านเทคนิค Aftermarket ที่ยืดหยุ่นและบริการด้านโลจิสติกส์ให้บริการที่หลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดส่งภายในสองชั่วโมงหรือภายในวันถัดไป เช่นเดียวกับการดำเนินการเพื่อซ่อมบำรุงทรัพย์สินเครื่องมือมูลค่าสูง โดยเป็นไปตามกฎข้อบังคับของแต่ละประเทศ

 • ในขณะที่นวัตกรรมด้านฮาร์ดแวร์ยังเป็นสิ่งจำเป็น ผู้ให้บริการแบบ Pure "Box" ก็กำลังอยู่ในความเสี่ยงที่สินค้าของพวกเขาจะไม่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น ผู้ให้บริการหลายรายล้วนหันเหความสนใจไปที่การพัฒนาแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์และรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ DHL มอบบริการแก่บริษัทต่างในการช่วยขยายการขายสินค้าออกไปยังธุรกิจการให้บริการ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในตลาดและแตกต่างจากรายอื่น เราประสบความสำเร็จในการดำเนินการดังกล่าวด้วยการสร้างซัพพลายเชนที่บูรณาการอย่างสมบูรณ์ ยืดหยุ่น และตอบสนองได้ดี ซึ่งสนับสนุนต่อการขยายธุรกิจการให้บริการ ตัวอย่างประกอบไปด้วยการจัดหาด้านการเงินสำหรับสินค้าคงคลังหรือบริการ Aftermarket เช่น การซ่อมบำรุง เปลี่ยนคืน หรือ Service Logistics

เซมิคอนดักเตอร์

DHL เห็นถึงความซับซ้อนของความผันผวนในตลาดการขายเซมิคอนดักเซอร์ ซัพพลายเชน และกระบวนการในการผลิต ควบคู่ไปกับความต้องการที่จะตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและควบคุมต้นทุน ด้วยการปรับทุกอย่างให้เรียบง่ายขึ้นและความสามารถในการเรียกดูข้อมูลที่ยกระดับกว่าเดิม

 • ถึงแม้เซมิคอนดักเตอร์จะถูกใช้งานในการสื่อสารและการประมวลผลเป็นหลัก แต่พื้นที่การเติบโตของเซมิคอนดักเตอร์กำลังเปิดกว้างสู่อุสาหกรรมแนวตั้ง เช่นยานยนต์และการผลิต DHL ช่วยเสริมความมั่นใจในคุณภาพของชิ้นส่วนประกอบที่มีราคาสูงเหล่านี้ตลอดทั้งกระบวนของ value chain โดยการรับเอาแนวความคิด"ไร้ข้อผิดพลาด (zero defect)" ที่มีพื้นฐานจากการดำเนินพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการเรียกดูข้อมูลทั้งหมดได้อย่างดีเยี่ยม เราใช้ประโยชน์จากความชำนาญของเราในตลาดแนวตั้ง เช่น ชีววิทยาศาสตร์และสินค้าเพื่อสุขภาพ ยานยนต์และเทคโนโลยีระดับสูง เพื่อช่วยสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับลูกค้า

 • กลุ่มสินค้าเซมิคอนดักเตอร์นั้นมีลักษณะพิเศษด้วย R&D Intensity, เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตที่มีราคาแพง กระบวนการผลิตหลายขั้นตอน และพัฒนาการทางธุรกิจที่ผันผวน อีกทั้งยังมีการควบรวมกิจการที่เพิ่มจำนวนอย่างเป็นประวัติการณ์ และการรวมตลาดก็เช่นเดียวกัน DHL ออกแบบซัพพลายเชนที่ยืดหยุ่น ซึ่งตอบสนองต่อการเติบโต ปรับเข้ากับวงจรความต้องการที่ผันผวน และหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงที่มาจากการดำเนินการผลิตที่ซับซ้อนและมีต้นสูง การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเราจะทำให้แน่ใจว่าเวลาในการรอคอยสินค้ามีความเหมาะสม ในขณะที่ตอบรับความต้องการเฉพาะด้านของซัพพลายเชน เช่น การควบคุมอุณหภูมิและบริการทำความสะอาด เป็นต้น

 • เทคโนโลยียุคต่อไปเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวงล้อพัฒนาการที่ยาวนาน และจำเป็นต้องมีการลงทุนจำนวนมากในการดำเนินการผลิตเทคโนโลยีดังกล่าว การผลิตหลายขั้นตอนของเซมิคอนดักเตอร์นั้นทำให้ซัพพลายเชนของสินค้าเหล่านี้มีความซับซ้อนที่สุดในทุกตลาด ตั้งแต่การจัดหาวัสดุ ไปจนถึงสร้างวงจรรวมบนแผ่นเวเฟอร์ การประกอบ และทดสอบสินค้า ไปจนถึงการกระจายสินค้า DHL ก็พร้อมที่จะลดความซับซ้อนของซัพพลายเชนเหล่านั้นในทุกวิธีที่สามารถทำได้ องค์ประกอบที่สำคัญเป็นพิเศษในการบริการของเราประกอบด้วยการจัดส่งสินค้านำเข้าเพื่อการผลิต (I2M) การกระจายสินค้าสำเร็จรูป และข้อกำหนดของความสามารถในการเรียกดูข้อมูลแบบ End-to-end สำหรับรายการสินค้าที่มีมูลค่าสูง

ข้อมูลเชิงลึกของภาคธุรกิจเทคโนโลยี

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวกับบทความด้านผู้นำด้านกลยุทธ์และแนวคิดด้านนวัตกรรม

ติดต่อและรับข้อมูลอยู่เสมอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นของเราหรือหากต้องการสมัครรับ newsletter รายเดือน เกี่ยวกับ Supply Chain Insights โปรด: