การนำทางและเนื้อหา

เรียนผู้ใช้งาน

คุณเข้าชมหน้านี้ในเบราว์เซอร์ที่อาจไม่สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

คุณยังสามารถดำเนินการต่อได้ แต่เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ใช้ Edge, Firefox และ Chrome.

คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกตำแหน่งอื่น

บริการด้านการบริหารจัดการ

การปลดภาระด้านการบริหาร

บริการด้านการบริหารจัดการของเราจะมอบความมั่นใจว่าส่วนการทำงานแต่ละส่วนที่บุคลากรภายนอกรับผิดชอบจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง บริการให้คำปรึกษาและบริหารจัดการเป็นบริการ stand-alone หรือเพิ่มเติมสำหรับโซลูชั่นด้านการขนส่งหรือคลังสินค้า ไม่ว่าคุณจะจ้างงานบุคลากรภายนอกในส่วนการทำงานใด ธุรกิจของคุณจะได้รับประโยชน์จากความแข็งแกร่งและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับโลกของ DHL

DHL Logistics Consulting

คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ในการเสริมสร้างรูปแบบและประสิทธิภาพของซัพพลายเชน
 • การวิเคราะห์ความลื่นไหลของเครือข่ายและการดำเนินงานของซัพพลายเชน
 • การปรับรื้อระบบและการพัฒนาซัพพลายเชนที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว
 • การตรวจสอบคุณภาพของซัพพลายเชนและการแลกเปลี่ยนความรู้
 • กลยุทธ์ การสร้าง และกำกับดูแลซัพพลายเชน
แสดงรายละเอียด ซ่อนรายละเอียด

ยกระดับความสำเร็จของธุรกิจด้วยการใช้ความชำนาญด้านโลจิสติกส์ที่มีกลยุทธ์ของ DHL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่รูปแบบและการทำงานของซัพพลายเชนของคุณ คุณจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดต้นทุน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเพิ่มผลกำไรด้วยการใช้ประโยชน์จากความรู้และความชำนาญงานเชิงลึกของเราในแขนงต่อไปนี้:

 • การออกแบบเครือข่ายเชิงกลยุทธ์
 • การเปลี่ยนแปลงแบบลีน
 • ซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

DHL Procurement Services

การจัดหาและจัดการสินค้าและซัพพลายเออร์
 • พัฒนาการด้านกลยุทธ์การจัดหาระดับโลก
 • ความชำนาญในประเภทสินค้า และการจัดหาซัพพลายเออร์
 • การจัดการประสิทธิภาพการรับเหมาและซัพพลายเออร์
แสดงรายละเอียด ซ่อนรายละเอียด

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดต้นทุนด้วยโซลูชั่นการจัดหาและจัดซื้อจัดจ้างแบบบูรณาการ มีกลยุทธ์ และครอบคลุมตลอดกระบวนการ End-to-end ใช้ประโยชน์จากความชำนาญระดับโลกของ DHL ทั้งด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการระดับโลก ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ และข้อได้เปรียบในฐานะผู้ซื้อรายใหญ่ บริการอันครอบคลุม “ตามสัญญาจ้าง” ในฐานะบุคลากรภายนอกของเราประกอบไปด้วย:

 • การออกแบบ ฝึกอบรม และเปลี่ยนแปลงองค์กร
 • การจัดการซัพพลายเชนด้วยจริยธรรมและความยั่งยืน
 • กิจกรรม Purchase-to-pay
 • การจัดการสินค้าคงคลังประกอบไปด้วยการวางแผนความต้องการ การเพิ่มประสิทธิภาพ และการเงิน

DHL Recall Services

รับมือกับการเรียกคืนสินค้า
 • การวางแผนและประสานงาน
 • การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์
 • การรายงาน
แสดงรายละเอียด ซ่อนรายละเอียด

เสริมประสิทธิภาพให้แก่การจัดการที่รวดเร็วและได้รับการประสานงานแบบ End-to-end ในการเรียกคืนสินค้าของคุณ โซลูชั่นของ DHL มอบความสามารถในการควบคุมและเรียกดูข้อมูลโดยสมบูรณ์ ซึ่งทำให้คุณสบายใจได้เพราะเราสามารถจับตาดูทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ประกอบไปด้วย:

 • การติดต่อสื่อสาร
 • การควบคุมงบประมาณ

DHL Business Support Center

ความช่วยเหลือของฝ่ายบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
 • การให้ความสนับสนุนก่อนและหลังการขาย เช่น ข้อสงสัยทั่วไปของลูกค้า สถานะการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า การรับประกันสินค้า การส่งคืนสินค้า และการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • การประเมิน จัดประเภท และลำดับความสำคัญของข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
 • โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร เครือข่าย และความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมที่สุด ล้วนให้บริการจากผู้นำในอุตสาหกรรมด้านนั้น ๆ
แสดงรายละเอียด ซ่อนรายละเอียด

DHL จะเป็นผู้รับเรื่องและให้บริการลูกค้า ในฐานะผู้ให้บริการจากภายนอก สำหรับประสานงานลูกค้าทั้งทางอีเมล โทรศัพท์ และจดหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้ให้บริการแบบ stand-alone หรือเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่นด้านซัพพลายเชนแบบบูรณาการ คุณก็สามารถไว้ใจให้เรารับมือกับบรรดาข้อคำถามได้อย่างเป็นมืออาชีพ และให้บริการหลังการขายอย่างยอดเยี่ยม บริการของเราประกอบไปด้วย:

 • รายงานข้อมูลแบบหลายช่องทางและแบบเรียลไทม์ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
 • สามารถให้บริการได้หลากหลายภาษา
 • เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เฉพาะธุรกิจของคุณ ที่มีความชำนาญ
 • การสนับสนุนด้วย Transport Management Center
 • สามารถปรับเปลี่ยนขนาดโครงสร้างในเวลารวดเร็ว
 • การดำเนินงานด้านความปลอดภัยสำหรับข้อมูลของลูกค้า ซึ่งมีระบบการดำเนินงานของเครือข่ายระดับโลก สถานที่จัดเก็บ และการดูแลความปลอดภัยทางกายภาพที่ได้มาตรฐาน
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดและขอบข่ายของงานที่มีการป้องกันภัยระดับสูง (ISO 27001, PCI DSS, ISAE3402, COPC)
 • การวางแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการเยียวยาหลังภัยพิบัติ รวมไปถึงการเกิดเหตุซ้ำซ้อนหลายครั้ง
 • การกำกับดูแลคุณภาพโดยการใช้เครื่องมือการเฝ้าตรวจสอบที่ได้รับการออกแบบและใช้งานจริงมาแล้วของ DHL

Supply Chain Insights

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวกับบทความด้านผู้นำด้านกลยุทธ์และแนวคิดด้านนวัตกรรม

คุณยังอาจสนใจ...

โซลูชั่นด้านการขนส่ง

ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความสามารถในการเรียกดูข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายสินค้า

โซลูชั่นด้านคลังสินค้า

เพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าคงคลังและเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

โซลูชั่นแบบบูรณาการ

โซลูชั่นแบบครอบคลุมที่รวมการขนส่ง คลังสินค้า และบริการด้านการบริหารจัดการเข้าด้วยกัน

ติดต่อและรับข้อมูลอยู่เสมอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นของเราหรือหากต้องการสมัครรับ newsletter รายเดือน เกี่ยวกับ Supply Chain Insights โปรด: