การนำทางและเนื้อหา
คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกประเทศอื่น

โอกาสด้านตำแหน่งงานที่ DHL Supply Chain

โลกของเรานั้นเต็มไปด้วยความท้าทาย การเติมเต็ม และไม่เคยหยุดนิ่ง


เราภูมิใจกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ช่วยเหลือกันและกัน พนักงานจะได้รับความรู้และการฝึกอบรมที่จำเป็นต่อการเติบโต และการประสบความสำเร็จของพวกเขา

ตำแหน่งงานที่ DHL Supply Chain (2:22)


หลากหลาย ท้าทาย และช่วยเหลือกันและกัน

โอกาสของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาใน DHL Supply Chain


ไม่ว่าคุณต้องการเข้าร่วมในฐานะของนักศึกษา หรือเริ่มเส้นทางอาชีพของคุณก่อนหน้านั้น เราต้องการให้คุณอยู่ร่วมกันและเติบโตไปพร้อมกับเรา เพื่อเรียนรู้และสร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จในระยะยาว

เรียนรู้เกี่ยวกับ
  • โครงการฝึกงาน
  • การสรรหาในวิทยาลัย

สำรวจโอกาสที่เปิดกว้าง