TÍCH HỢP NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

Tùy chọn Tích hợp để phù hợp với Doanh nghiệp của bạn

Chúng tôi hợp tác với nhiều tổ chức hàng đầu trong ngành để giúp tạo điều kiện và đơn giản hóa các quy trình logistics và vận chuyển để bạn có thể dành nhiều thời gian hơn tập trung vào các lĩnh vực quan trọng khác trong doanh nghiệp. 

Dưới đây là hướng dẫn nhanh về các công cụ và nền tảng chúng tôi hiện đang tích hợp với:

Nền tảng Thương mại Điện tử

Tìm hiểu thêm vềMagento

Nền tảng đám mây nguồn mở linh hoạt cho các giải pháp B2B, B2C và hỗn hợp.

Tìm hiểu thêm vềShopify

Tạo giao diện bên ngoài và tương tác bên trong tùy chỉnh, bao gồm tiếp thị, hệ thống thanh toán và vận chuyển.

Tìm hiểu thêm vềWooCommerce

Nền tảng nội dung dựa trên WordPress miễn phí để tạo và bảo trì trang web Thương mại điện tử. 

Nền tảng khác của Chúng tôi

Các giải pháp bên thứ ba của chúng tôi bao gồm các hệ thống phần mềm vận chuyển, plugin Thương mại điện tử, tiện ích mở rộng và nhiều tính năng khác.

Xem giải pháp nào của chúng tôi có sẵn ở khu vực của bạn. 

Nền tảng khác

Các giải pháp bên thứ ba của chúng tôi đã bao gồm nhiều hệ thống CNTT thương mại điện tử quan trọng nhất và chúng tôi không ngừng phát triển danh sách này cho bạn.