GIẢI PHÁP BÊN THỨ BA

Plugin, Tiện ích mở rộng và các phần khác sẵn sàng Tích hợp

Các giải pháp bên thứ ba của chúng tôi (3PV) bao gồm một số hệ thống CNTT quan trọng nhất, tập trung không ngừng vào việc gia tăng danh mục đầu tư của chúng tôi cho bạn. 

Tính khả dụng của 3PV phụ thuộc vào một số yếu tố bao gồm quốc gia xuất xứ của lô hàng,  quốc gia/ khu vực đến. Tìm bên dưới xem tùy chọn nào có ở khu vực của bạn hoặc liên hệ với đội ngũ kinh doanh của chúng tôi để tìm tùy chọn phù hợp nhất với bạn.