BEST MANIFESTING

Best Manifesting là Nhà cung cấp DHL eCommerce được chứng nhận cung cấp giải pháp hoàn chỉnh, thân thiện với người dùng bằng phần mềm Best Ship™. Họ cung cấp các tùy chọn vận chuyển nội địa và quốc tế cho các công ty từ 50 đến 250.000 món hàng tài liệu (thư/phong bì) và bưu kiện mỗi ngày. Phần mềm bao gồm nhiều tính năng và tùy chọn giúp họ khác biệt với các đối thủ cạnh tranh.


Bạn đang tìm kiếm tích hợp vào kênh thương mại điện tử yêu thích của mình? Hãy xem thử các giải pháp tích hợp và giao diện hiện có với các dịch vụ của DHL eCommerce sẵn có và được cung cấp qua Best Manifesting:

Các cửa hàng trực tuyến

 • Magento

Các sàn giao dịch thương mại điện tử

 • Amazon
 • eBay
 • Half.com
 • Groupon
 • Overstock.com
 • Sears
 • Kmart

Các giao diện khác

 • Fillz
 • Monsoon
 • Neatoscan
 • Basil
 • Indaba

Best Manifesting cung cấp các sản phẩm vận chuyển DHL eCommerce  như hiển thị trong danh sách dưới đây:

Sản phẩm hỗ trợ

Nội địa (Mỹ)

 • SmartMail BPM Expedited
 • SmartMail BPM Ground
 • SmartMail Flats Expedited
 • SmartMail Flats Ground
 • SmartMail Marketing Parcel Expedited
 • SmartMail Marketing Parcel Ground
 • SmartMail Parcel Expedited
 • SmartMail Parcel Expedited Max
 • SmartMail Parcel Ground
 • SmartMail Parcel Plus Expedited
 • SmartMail Parcel Plus Expedited Max
 • SmartMail Parcel Plus Ground
 • SmartMail Parcel Return Ground
 • SmartMail Parcel Return Light
 • DHL SmartMail Parcel Return Plus

Quốc tế (ngoài Mỹ)

 • DHL Parcel International Expedited
 • DHL Parcel International Direct
 • DHL Parcel International Standard
 • DHL Parcel International Breakbulk
 • DHL Packet Plus International
 • DHL GlobalMail Packet Priority
 • DHL GlobalMail Packet Standard
 • DHL GlobalMail Packet IPA
 • DHL GlobalMail Packet ISAL
 • DHL GlobalMail Business Priority
 • DHL GlobalMail Business Standard
 • DHL GlobalMail Business IPA
 • DHL GlobalMail Business ISAL