CONNECTSHIP | iSHIP

ConnectShip | iShip có hơn 35 năm kinh nghiệm & phát triển phần mềm vận chuyển và cung cấp các giải pháp vận chuyển nhiều hãng cho các công ty trên toàn thế giới. Họ làm việc với các đơn vị vận chuyển khu vực, quốc gia và quốc tế nhằm mang lại sự tuân thủ của đơn vị vận chuyển đối với mạng lưới đối tác và khách hàng.


Bạn đang tìm kiếm tích hợp vào kênh thương mại điện tử yêu thích của mình? Hãy xem thử các giải pháp tích hợp và giao diện hiện có với các dịch vụ của DHL eCommerce sẵn có và được cung cấp qua ConnectShip | iShip:

ERP, OMS, WMS, v.v.

 • Phiên bản tùy chỉnh
 • SAP SE
 • IBM Sterling
 • Salesforce.com
 • Oracle Commerce

Các giao diện khác

 • Accu Sort Systems
 • AgileElite
 • Ajillus
 • Catalyst
 • Creative Logistics Solutions

ConnectShipundefined cung cấp các sản phẩm vận chuyển cho DHL eCommerce  như hiển thị trong danh sách dưới đây:

Sản phẩm hỗ trợ

Nội địa (Mỹ)

 • SmartMail BPM Expedited
 • SmartMail BPM Ground
 • SmartMail Flats Expedited
 • SmartMail Flats Ground
 • SmartMail Marketing Parcel Expedited
 • SmartMail Marketing Parcel Ground
 • SmartMail Parcel Expedited
 • SmartMail Parcel Expedited Max
 • SmartMail Parcel Ground
 • SmartMail Parcel Plus Expedited
 • SmartMail Parcel Plus Expedited Max
 • SmartMail Parcel Plus Ground
 • SmartMail Parcel Return Ground
 • SmartMail Parcel Return Light
 • DHL SmartMail Parcel Return Plus

Quốc tế (ngoài Mỹ)

 • DHL Parcel International Expedited
 • DHL Parcel International Direct
 • DHL Parcel International Standard
 • DHL Parcel International Breakbulk
 • DHL Packet Plus International
 • DHL GlobalMail Packet Priority
 • DHL GlobalMail Packet Standard
 • DHL GlobalMail Packet IPA
 • DHL GlobalMail Packet ISAL
 • DHL GlobalMail Business Priority
 • DHL GlobalMail Business Standard
 • DHL GlobalMail Business IPA
 • DHL GlobalMail Business ISAL