DESKTOPSHIPPER

Desktop Shipper là một hệ thống quản lý đơn hàng đám mây, tự động đồng bộ hóa các đơn hàng từ tất cả các sàn giao dịch thương mại điện tử vào một chế độ xem tập trung. Hệ thống đổi mới và dễ sử dụng của họ cung cấp cho bạn các công cụ để tìm kiếm và lọc đơn hàng, tạo các lô hàng, in phiếu đóng gói và danh sách chọn mặt hàng. Đánh giá theo thời gian thực đối với các dịch vụ của DHL eCommerce giúp bạn tận dụng các biểu phí theo thỏa thuận trước và đảm bảo chi phí thấp nhất trên mỗi kiện hàng.


Bạn đang tìm kiếm tích hợp vào kênh thương mại điện tử yêu thích của mình? Hãy xem thử các giải pháp tích hợp và giao diện hiện có với các dịch vụ của DHL eCommerce sẵn có và được cung cấp qua IBS:

Các cửa hàng trực tuyến

 • Magento
 • WooCommerce
 • Shopify
 • Volusion
 • BigCommerce
 • PrestaShop

Các sàn giao dịch thương mại điện tử

 • Amazon
 • eBay
 • Groupon
 • Jet.com
 • Top Hatter
 • Walmart

ERP, OMS, WMS, v.v.

 • SAP SE
 • Oracle Commerce

Các giao diện khác

 • SellerActive
 • GoECart
 • Stone Edge
 • Chain Drive
 • FieldStack
 • ChannelAdvisor
 • OsCommerce
 • Dynamics
 • Linnworks
 • SellerCloud
 • Infusionsoft

IBS DesktopShipper cung cấp các sản phẩm vận chuyển cho DHL eCommerce  như hiển thị trong danh sách dưới đây:

Sản phẩm hỗ trợ

Nội địa (Mỹ)

 • SmartMail BPM Expedited
 • SmartMail BPM Ground
 • SmartMail Flats Expedited
 • SmartMail Flats Ground
 • SmartMail Marketing Parcel Expedited
 • SmartMail Marketing Parcel Ground
 • SmartMail Parcel Expedited
 • SmartMail Parcel Expedited Max
 • SmartMail Parcel Ground
 • SmartMail Parcel Plus Expedited
 • SmartMail Parcel Plus Expedited Max
 • SmartMail Parcel Plus Ground

Quốc tế (ngoài Mỹ)

 • DHL Parcel International Expedited
 • DHL Parcel International Direct
 • DHL Parcel International Standard
 • DHL Parcel International Breakbulk
 • DHL Packet Plus International
 • DHL GlobalMail Packet Priority
 • DHL GlobalMail Packet Standard
 • DHL GlobalMail Packet IPA
 • DHL GlobalMail Packet ISAL
 • DHL GlobalMail Business Priority
 • DHL GlobalMail Business Standard
 • DHL GlobalMail Business IPA
 • DHL GlobalMail Business ISAL