LOGISTYX TECHNOLOGIES

Logistyx giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận chuyển, lỗi vận chuyển và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Phần mềm vận chuyển với nhiều đơn vị vận chuyển và đáp ứng đơn hàng linh hoạt có khả năng hỗ trợ cả các công ty nhỏ và lớn, giúp dễ dàng vận chuyển nhiều đơn hàng nhanh hơn với chi phí thấp nhất có thể trên toàn thế giới.


Bạn đang tìm kiếm tích hợp vào kênh thương mại điện tử yêu thích của mình? Hãy xem thử các giải pháp tích hợp và giao diện hiện có với các dịch vụ của DHL eCommerce sẵn có và được cung cấp qua Logistyx:

Các cửa hàng trực tuyến

 • Magento
 • Shopify
 • BigCommerce

Các sàn giao dịch thương mại điện tử

 • Amazon
 • eBay
 • JD.com

ERP, OMS, WMS, v.v.

 • SAP SE
 • Oracle Commerce
 • Sage

Các giao diện khác

 • ChannelAdvisor
 • 3PL Central
 • Accellos
 • Acomba
 • AdvantageCS
 • AS/400
 • Hệ thống Tự động
 • BlueCherry
 • BPICS

Logistyxundefined  cung cấp các sản phẩm vận chuyển cho DHL eCommerce  như hiển thị trong danh sách dưới đây:

Sản phẩm hỗ trợ

Nội địa (Mỹ)

 • SmartMail BPM Expedited
 • SmartMail BPM Ground
 • SmartMail Flats Ground
 • SmartMail Marketing Parcel Expedited
 • SmartMail Marketing Parcel Ground
 • SmartMail Parcel Expedited
 • SmartMail Parcel Expedited Max
 • SmartMail Parcel Plus Expedited
 • SmartMail Parcel Plus Expedited Max
 • SmartMail Parcel Plus Ground
 • SmartMail Parcel Return Ground
 • SmartMail Parcel Return Light
 • DHL SmartMail Parcel Return Plus

Quốc tế (ngoài Mỹ)

 • DHL Parcel International Expedited
 • DHL Parcel International Direct
 • DHL Parcel International Standard
 • DHL Parcel International Breakbulk
 • DHL Packet Plus International
 • DHL GlobalMail Packet Priority
 • DHL GlobalMail Packet Standard
 • DHL GlobalMail Packet IPA
 • DHL GlobalMail Packet ISAL
 • DHL GlobalMail Business Priority
 • DHL GlobalMail Business Standard
 • DHL GlobalMail Business IPA
 • DHL GlobalMail Business ISAL