PACEJET

Pacejet  là một công ty phần mềm vận chuyển dựa trên đám mây được thiết kế để hợp lý hóa quy trình vận chuyển cũng như cắt giảm chi phí nhân công và lỗi vận chuyển. Họ được tích hợp với các hãng vận chuyển theo thời gian thực, có nghĩa là bạn có thể tìm thấy đơn vị chuyển phát nhanh phù hợp và cấu hình đóng gói của bạn nhanh hơn bao giờ hết. Pacejet giúp bạn có được lợi thế cạnh tranh khi vận chuyển, cho phép bạn tập trung vào việc phát triển kinh doanh và cải thiện dịch vụ khách hàng.


Bạn đang tìm kiếm tích hợp vào kênh thương mại điện tử yêu thích của mình? Hãy xem thử các giải pháp tích hợp và giao diện hiện có với các dịch vụ của DHL eCommerce sẵn có và được cung cấp qua Pacejet:

Các sàn giao dịch thương mại điện tử

 • API RESTful API cho mọi ứng dụng

ERP, OMS, WMS, v.v.

 • Oracle NetSuite (đối tác của năm trong năm 2017)
 • SAP Business ByDesign
 • SAP Business One
 • Microsoft Dynamics NAV
 • Microsoft Dynamics AX
 • Microsoft Dynamics 365
 • SAGE
 • Acumatica
 • Acumatica Fusion WMS
 • Plex Online
 • Infor SyteLine
 • Mọi ERP thông qua API RESTful

Pacejet cung cấp các sản phẩm vận chuyển cho DHL eCommerce  như hiển thị dưới đây:

Sản phẩm Hỗ trợ

Nội địa (Mỹ)

 • DHL SmartMail BPM Expedited
 • DHL SmartMail BPM Ground
 • DHL SmartMail Flats Expedited
 • DHL SmartMail Flats Ground
 • DHL SmartMail Marketing Parcel Expedited
 • DHL SmartMail Marketing Parcel Ground
 • DHL SmartMail Parcel Expedited
 • DHL SmartMail Parcel Expedited Max
 • DHL SmartMail Parcel Plus Expedited Max
 • DHL SmartMail Parcel Plus Ground
 • DHL SmartMail Parcel Ground
 • DHL SmartMail Parcel Plus Expedited

Quốc tế (ngoài Mỹ)

 • DHL Parcel International Expedited
 • DHL Parcel International Direct
 • DHL Parcel International Standard
 • DHL Packet Plus International
 • DHL GlobalMail Packet Priority
 • DHL GlobalMail Packet Standard
 • DHL GlobalMail Packet IPA
 • DHL GlobalMail Packet ISAL
 • DHL GlobalMail Business Priority
 • DHL GlobalMail Business Standard
 • DHL GlobalMail Business IPA
 • DHL GlobalMail Business ISAL