SHIPPO

Shippo là API và bảng điều khiển hàng đầu dành cho vận chuyển cung cấp thành công các công cụ cần thiết cho trang thương mại điện tử, kho bãi và cửa hàng thương mại điện tử. Họ làm việc với hơn 35.000 khách hàng để vận chuyển hàng triệu kiện hàng nội địa và quốc tế mỗi tháng. Với khả năng truy cập ngay vào nhiều hãng vận chuyển để có biểu phí theo thời gian thực, tạo nhãn, theo dõi và chứng từ quốc tế tự động, các công ty trên toàn thế giới tin tưởng khi Shippo đảm nhận công việc vận chuyển cho họ.

 


Bạn đang tìm kiếm tích hợp vào kênh thương mại điện tử yêu thích của mình? Hãy xem thử các giải pháp tích hợp và giao diện hiện có với các dịch vụ của DHL eCommerce sẵn có và được cung cấp qua Shippo:

Các cửa hàng trực tuyến

 

 

 • Magento
 • WooCommerce
 • Shopify
 

Các sàn giao dịch thương mại điện tử

 • Amazon
 • eBay
 • Etsy

Các giao diện khác

 • Sellbrite
 • Mainfreight
 • Snapfulfill

Shippoundefined cung cấp các sản phẩm vận chuyển cho DHL eCommerce  như hiển thị trong danh sách dưới đây:

Sản phẩm Hỗ trợ

Nội địa (Mỹ)

 • DHL SmartMail BPM Expedited
 • DHL SmartMail BPM Ground
 • DHL SmartMail Flats Expedited
 • DHL SmartMail Flats Ground
 • DHL SmartMail Marketing Parcel Expedited
 • DHL SmartMail Marketing Parcel Ground
 • DHL SmartMail Parcel Ground
 • DHL SmartMail Parcel Expedited
 • DHL SmartMail Parcel Expedited Max
 • DHL SmartMail Parcel Plus Ground
 • DHL SmartMail Parcel Plus Expedited
 • DHL SmartMail Parcel Plus Expedited Max
 • DHL SmartMail Parcel Return Light
 • DHL SmartMail Parcel Return Plus
 • DHL SmartMail Parcel Return Ground

Quốc tế (ngoài Mỹ)

 • DHL Parcel International Expedited
 • DHL Parcel International Direct
 • DHL Parcel International Standard
 • DHL Packet Plus International
 • DHL GlobalMail Packet Priority
 • DHL GlobalMail Packet Standard
 • DHL GlobalMail Packet IPA
 • DHL GlobalMail Packet ISAL
 • DHL GlobalMail Business Priority
 • DHL GlobalMail Business Standard
 • DHL GlobalMail Business IPA
 • DHL GlobalMail Business ISAL