SHIPRUSH

ShipRush cho phép các nhà bán lẻ thương mại điện tử nhập đơn hàng từ Ebay, Amazon, Shopify, v.v. và cho phép bạn tạo quy tắc tự động vận chuyển của riêng mình để hợp lý hóa quy trình vận chuyển của bạn. Khách hàng ngay lập tức có thể so sánh biểu phí vận chuyển và ngày giao hàng từ một bảng điều khiển trung tâm. ShipRush cũng cung cấp cho bạn các công cụ để in hàng loạt nhãn, chứng từ hải quan và theo dõi đơn hàng ngay lập tức.


Bạn đang tìm kiếm tích hợp vào kênh thương mại điện tử yêu thích của mình? Hãy xem thử các giải pháp tích hợp, giao diện hiện có với các dịch vụ DHL eCommerce có sẵn và được cung cấp qua ShipRush:

Các cửa hàng trực tuyến

 • Magento
 • Shopify
 • WooCommerce
 • Big Commerce
 • 3dCart
 • Big Cartel
 • Createjoy
 • Ecwid
 • Fishbowl
 • Stripe
 • Square

Các sàn giao dịch thương mại điện tử

 • Amazon
 • eBay
 • Rakuten
 • Etsy
 • Bonanza
 • Bandcamp
 • Groupon
 • Newegg
 • Jet
 • Walmart Marketplace

ERP, OMS, WMS, v.v.

 • SAGE
 • Salesforce
 • SAP
 • NetSuite

Các giao diện khác

 • Microsoft Dynamics CRM
 • Channel Advisor
 • Intuit
 • SkuVault
 • Stitch Labs
 • SureDone

Shiprush  undefinedcung cấp các sản phẩm vận chuyển cho DHL eCommerce  như hiển thị dưới đây:

Sản phẩm Hỗ trợ

Nội địa (Mỹ)

 • DHL SmartMail BPM Expedited
 • DHL SmartMail BPM Ground
 • DHL SmartMail Flats Expedited
 • DHL SmartMail Flats Ground
 • DHL SmartMail Marketing Parcel Expedited
 • DHL SmartMail Marketing Parcel Ground
 • DHL SmartMail Parcel Expedited Max
 • DHL SmartMail Parcel Plus Ground
 • DHL SmartMail Parcel Plus Expedited
 • DHL SmartMail Parcel Plus Expedited Max
 • DHL SmartMail Parcel Return Light
 • DHL SmartMail Parcel Return Plus
 • DHL SmartMail Parcel Return Ground

Quốc tế (ngoài Mỹ)

 • DHL Parcel International Expedited
 • DHL Parcel International Direct
 • DHL Parcel International Standard
 • DHL Packet Plus International
 • DHL GlobalMail Packet Priority
 • DHL GlobalMail Packet Standard
 • DHL GlobalMail Packet IPA
 • DHL GlobalMail Packet ISAL
 • DHL GlobalMail Business Priority
 • DHL GlobalMail Business Standard
 • DHL GlobalMail Business IPA
 • DHL GlobalMail Business ISAL