TEAPPLIX

Teapplix là một ứng dụng phức tạp trên web để tự động hóa và quản lý vận chuyển, hàng lưu kho và tích hợp QuickBooks cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng trang thương mại điện tử eBay, Amazon và các nền tảng thương mại điện tử khác.  Ứng dụng web này giúp cho việc vận chuyển và công việc kế toán trở nên nhanh hơn, dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn, có thể giúp tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc cho doanh nghiệp nhỏ.


Bạn đang tìm kiếm tích hợp vào kênh thương mại điện tử yêu thích của mình? Hãy xem thử các giải pháp tích hợp và giao diện hiện có với các dịch vụ của DHL eCommerce sẵn có và được cung cấp qua Teapplix:

Các cửa hàng trực tuyến

 • Magento
 • WooCommerce
 • Shopify
 • Volusion
 • OpenCart
 • X-Cart

Các sàn giao dịch thương mại điện tử

 • Amazon
 • eBay
 • Rakuten
 • Walmart
 • Sears
 • Etsy
 • AliExpress

Teapplix cung cấp các sản phẩm vận chuyển DHL eCommerce như hiển thị trong danh sách dưới đây:

Sản phẩm Hỗ trợ

Nội địa (Mỹ)

 • SmartMail BPM Expedited
 • SmartMail BPM Ground
 • SmartMail Flats Expedited
 • SmartMail Flats Ground
 • SmartMail Marketing Parcel Expedited
 • SmartMail Marketing Parcel Ground
 • SmartMail Parcel Expedited
 • SmartMail Parcel Expedited Max
 • SmartMail Parcel Ground
 • SmartMail Parcel Plus Expedited
 • SmartMail Parcel Plus Expedited Max
 • SmartMail Parcel Plus Ground

Quốc tế (ngoài Mỹ)

 • DHL Parcel International Expedited
 • DHL Parcel International Direct
 • DHL Parcel International Standard
 • DHL Packet Plus International
 • DHL GlobalMail Packet Priority
 • DHL GlobalMail Packet Standard
 • DHL GlobalMail Packet IPA
 • DHL GlobalMail Packet ISAL
 • DHL GlobalMail Business Priority
 • DHL GlobalMail Business Standard
 • DHL GlobalMail Business IPA
 • DHL GlobalMail Business ISAL