DHL FOR MAGENTO

DHL là đối tác hàng đầu của nền tảng Magento. Chúng tôi cung cấp một số phương thức để tích hợp với nền tảng Magento 2 trong cả hai thiết lập Commerce và Open Source.

Tiện ích mở rộng DHL Shipping của chúng tôi (do các bộ phận DHL cung cấp) cho phép bạn: 

 • Truy xuất các sản phẩm vận chuyển
 • In nhãn
 • Cung cấp lại thông tin theo dõi khách hàng của bạn

Tiện ích mở rộng DHL Express Rates at Checkout cho phép bạn: 

 • Hiển thị biểu phí vận chuyển theo thời gian thực lúc thanh toán
 • Hiển thị ngày chuyển phát dự kiến lúc thanh toán (M2.2)
 • Tùy chỉnh giá vận chuyển hiển thị cho khách hàng 

Tiện ích mở rộng DHL Location Finder cho phép bạn: 

 • Giảm rủi ro chuyển phát không thành công do sai địa chỉ
 • Yêu cầu khách hàng cung cấp địa chỉ chuyển phát thay thế
 • Cung cấp chuyển phát đến Trạm bưu kiện, Bưu điện và Dịch vụ gửi hàng

DHL Express còn có thể là một phần của cài đặt gốc. 

Danh sách Kiểm tra Triển khai

Để bắt đầu tích hợp DHL Shipping với cửa hàng Magento của bạn, chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

 1. Kiểm tra xem có dịch vụ DHL ở quốc gia bạn gửi không (xem bên dưới)
 2. Nếu bạn chưa, hãy mở một tài khoản doanh nghiệpbằng cách liên hệ với chúng tôi về Dịch vụ DHL
 3. Yêu cầu truy cập APITừ DHL
 4. Cài đặt cửa hàng Magento của bạn
 5. Tải xuống và cài đặt tiện ích mở rộng DHL phù hợp với bạn (xem bên dưới)
 6. Cấu hình tiện ích mở rộng DHL trong Magento

Vùng phục vụ Bộ phận & Quốc gia

Khả năng vận chuyển quốc tế, nội địa hoặc cả hai theo từng quốc gia. Nếu bạn không có tài khoản DHL, Đại diện Khách hàng của chúng tôi có thể giúp bạn chuyển đến các dịch vụ ở quốc gia của bạn.