DHL FOR SHOPIFY

Với plugin DHL chính thức này, bạn sẽ được hưởng lợi từ quá trình vận chuyển nhanh chóng và dễ dàng; cho phép bạn dễ dàng tạo nhãn DHL và gửi ID theo dõi cho khách hàng của mình. Chúng tôi cung cấp hai plug-in bao gồm các dịch vụ vận chuyển nội địa và quốc tế. DHL được cung cấp cho các chủ tài khoản DHL Paket và DHL eCommerce và DHL Express Shipping được cung cấp cho các chủ tài khoản DHL Express. Cả hai tiện ích đều cho phép bạn kiểm soát tốt hơn việc quản lý lô hàng của mình thông qua một nhà cung cấp vận chuyển duy nhất bằng cách sử dụng DHL.

Các tiện ích mở rộng của chúng tôi cho phép bạn: 

  • Dễ dàng tạo nhãn vận chuyển
  • Thêm dịch vụ chuyển phát bổ sung để thuận tiện cho khách hàng của bạn 
  • Tạo ghi chú bàn giao một cách thuận tiện
  • Tạo mã theo dõi tự động

Câu hỏi thường gặp về tiện ích mở rộng Shopify của chúng tôi

Danh sách Kiểm tra Triển khai

Để bắt đầu tích hợp DHL và DHL Express Shipping với cửa hàng Shopify của bạn, chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

  1. Kiểm tra xem có dịch vụ DHL ở quốc gia bạn gửi không (xem bên dưới)
  2. Nếu bạn chưa, hãy mở một tài khoản doanh nghiệpbằng cách liên hệ với chúng tôi về Dịch vụ DHL
  3. Yêu cầu truy cập API
  4. Tải xuống và cài đặt tiện ích mở rộng DHL phù hợp với bạn (xem bên dưới)
  5. Cấu hình tiện ích mở rộng DHL của bạn trong Shopify 

Vùng phục vụ Sản phẩm & Quốc gia

Tính khả dụng của các dịch vụ của chúng tôi khác nhau tùy theo quốc gia, nếu bạn đã có tài khoản DHL với một trong các bộ phận dưới đây, vui lòng kiểm tra xem các tiện ích mở rộng của chúng tôi có ở quốc gia bạn gửi hay không. Nếu bạn không có tài khoản DHL thì đại diện khách hàng chuyên biệt của chúng tôi có thể giúp bạn chuyển đến các dịch vụ ở quốc gia của bạn.