TRỢ GIÚP KỸ THUẬT

Vui lòng mô tả vấn đề của bạn càng cụ thể càng tốt, chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 3 ngày làm việc.

Giới thiệu về bạn

Các trường có dấu sao (*) là trường bắt buộc.

Vui lòng nhập tên.

Vui lòng nhập họ.

Vui lòng nhập địa chỉ email.

Vui lòng cho chúng tôi biết số tài khoản DHL của bạn

Vui lòng chọn quốc gia/khu vực của bạn.

Vui lòng nhập URL cửa hàng của bạn.

Về vấn đề của bạn

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang sử dụng nền tảng nào.

Vui lòng cho chúng tôi biết bạn đang sử dụng nền tảng phiên bản nào

Vui lòng cho chúng tôi biết bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng nào

Vui lòng chọn vấn đề bạn đang gặp phải.

Vui lòng mô tả vấn đề của bạn

Vui lòng đính kèm ảnh chụp màn hình về vấn đề của bạn:
Duyệt

Vui lòng đính kèm ảnh chụp màn hình về vấn đề của bạn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách DHL sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng đọc Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi