YÊU CẦU TRUY CẬP API

Để yêu cầu quyền truy cập vào API, bạn sẽ cần Số Tài khoản Doanh nghiệp DHL. Nếu bạn có tài khoản với DHL Parcel, bạn có thể tự động tạo Mã API DHL Parcel trên DHL Parcel của tôi bằng cách vào menu cài đặt

Đối với các tài khoản DHL Express, DHL eCommerce và DHL Paket, vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây và mã API của bạn sẽ được gửi trong vòng 3 ngày làm việc. 

Các trường có dấu sao (*) là trường bắt buộc. 

Vui lòng nhập tên.

Vui lòng nhập họ.

Vui lòng nhập địa chỉ email.

Vui lòng cho chúng tôi biết bạn đã có tài khoản của Bộ phận DHL nào.

Vui lòng cho chúng tôi biết số tài khoản DHL của bạn

Vui lòng chọn quốc gia/khu vực của bạn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách DHL sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng đọc Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi