Navigace a obsah
Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vybrat jinou zemi

Překonání krize nedostatku kontejnerů využitím námořní přepravy částečného nákladu

Výzvy současné kapacitní krize jsou skličující. Ale námořní přeprava částečného nákladu už poskytuje řešení pro mnoho organizací. Je vhodný čas zvážit zahrnutí LCL do vlastního dodavatelského řetězce.


Kapacitní krize v dohledné době nezmizí. Po celém světě dochází k chaotickým situacím, kdy jsou kontejnery uvízlé na nesprávných místech a jinde na moři nemohou plně naložená mořská plavidla vplout do přístavů. Od začátku pandemie Covid-19 je fyzická dostupnost kontejnerů nesmírně náročná. I když jste schopni zaplatit více, stále se můžete setkat s potížemi se zajištěním celého 20stopového nebo 40stopového kontejneru.

Tento článek popisuje, jak námořní přeprava částečného nákladu (LCL) poskytuje řešení mnoha organizacím:

Jak mohu překonat současný nedostatek kontejnerů?


Částečný náklad poskytuje reálné řešení problému. V praxi vám tato metoda umožňuje sdílet kontejner s jedním nebo více dalšími přepravci, což usnadňuje zajištění kapacity, i když s menšími objemy nákladu. 
 

Jaký to má pro mne přínos?

Ačkoli to může znít jako kompromis, mnoho společností nachází významnou výhodu v přepravě menších objemů nákladu.

Například jeden z našich maloobchodních zákazníků s výrobním závodem v Číně dosáhl úspor nákladů na držení zásob ve svém distribučním centru v Severní Americe přechodem od zásilek s plně vytíženým kontejnerem (FCL) jednou za dva měsíce na zásilky částečného nákladu LCL jednou za měsíc. Maloobchodník mohl vždy přesunout méně zásob, čímž snížil zbytečně vysoké zásoby poblíž svých hlavních trhů. Díky častějším zásilkám se také snížilo riziko spojené s neočekávaným zpožděním zásilky.

Další z našich zákazníků, výrobce v odvětví lehkého průmyslu, zjistil, že LCL může pomoci zlepšit hotovostní tok – něco, na co dnes každé společnosti záleží. U každé zásilky odeslané prostřednictvím přepravy LCL byly přepravní náklady a příslušné daně a cla nižší než u přepravy FCL. Častější placení menších částek je vítaným způsobem, jak rozložit výdaje na zásilky.
 

A co naložení mého kontejneru na loď?

Získání prostoru v kontejneru je jedna věc. Další věcí je zajistit, aby byl váš kontejner LCL umístěn na námořní lodi podle plánu.

V této náročné době mohou někteří speditéři a dopravci porušit své sliby týkající se přepravního plánu a zpozdit zásilku přesunutím na jinou plavbu, dokud kontejner LCL nedosáhne plné kapacity. Abychom vás před tím ochránili, má společnost DHL Global Forwarding pro veškerý váš náklad LCL zásadu „odesláno podle rezervace“.

Získejte novinky z logistiky e-mailem

Přihlaste se k odběru našich měsíčních aktualizací trhu a získejte pozvání na exkluzivní webináře, kde naši odborníci na přepravu zboží zodpoví všechny vaše otázky o globálním obchodu.

Co jiného by mohlo zpozdit mou zásilku?


Jakmile zadáte objednávku, existují dvě důležité věci, které můžete udělat, abyste zajistili, že váš kontejner LCL bude naložen na zamýšlené plavidlo. První je předvídat datum připravenosti nákladu a mít na paměti čas uzávěrky. Druhou je připravit veškerou dokumentaci a ujistit se, že zkontrolujete specifické požadavky na vaše zboží, zejména omezené, nebezpečné zboží (DG) a nadrozměrný náklad.
 

Co když loď vynechá přístav?

Pokud spolupracujete přímo s přepravcem nebo malým speditérem, může to, že nemáte k dispozici plavidlo v konkrétní týden, znamenat, že váš náklad LCL bude muset čekat celý týden, než se bude konat další plavba na vaší konkrétní trase.

Proto má smysl spolupracovat raději se zkušeným speditérem s přístupem ke všem hlavním dopravcům – pokud z nějakého důvodu loď nevypluje, přechod vaší zásilky na jinou plavbu může trvat jen hodiny. A v této nejisté době je výhodnější služba LCL door-to-door, protože můžete nechat speditéra, aby na obou koncích přeorganizoval plán přepravy pro vyzvednutí a doručení nákladu.

Jak naplánuji příchod zásilky?


V dobách před pandemií by plavba z Asie a Tichomoří do Los Angeles netrvala déle než 20 dní. Dnes je tento přepravní čas nedosažitelný, protože mnoho lodních linek není schopno dodržet své obvyklé jízdní řády.

Musíte proto upravit své plány tak, aby odrážely delší a méně jisté časy příjezdu. S pomocí analýzy uplynulých výkonů přepravce na konkrétních linkách by vám měl speditér poskytnout jasnou dobu trvání akce, včetně celkového přepravního času spolu s určitou rezervou, aby se zajistilo, že nebudete mít nedostatek zásob.
 

Mohu vidět stav přepravní zásilky?

Viditelnost zásilky je nezbytná k tomu, abyste byli informováni o aktuální situaci. Prostřednictvím online portálu myDHLi poskytuje DHL Global Forwarding přístup k údajům o standardních a přizpůsobených milnících přepravy. Kromě toho jsou kdykoli k dispozici výkazy o správě výjimek. Zjistěte více o myDHLi.

Existuje nějaký způsob, jak urychlit přepravu LCL?


Možná hledáte způsob, jak expedovat zásilku LCL za účelem podpory nových příležitostí typu e-commerce. Když potřebujete dosáhnout rychlejšího přepravního času LCL, existují dva klíčové způsoby, jak urychlit celkovou dobu trvání cesty.

Za prvé, ve výchozích i cílových skladech nebo kontejnerových nákladních stanicích (CFS) lze procesy LCL urychlit. Například v CFS Shanghai DHL Global Forwarding zkrátily zrychlené služby LCL typickou dobu setrvání ze 4 dnů na „ještě dnes“.

Za druhé, můžete urychlit ostatní druhy přepravy, které používáte. Zejména pokud se vaše zboží pohybuje na velkou vzdálenost před nebo po přeplutí moře, měl by váš přepravce nabízet leteckou přepravu nebo expresní přepravu. Kombinací více druhů přepravy můžete udržet náklady pod kontrolou a zároveň zkrátit přepravní čas door-to-door.
 

Mohu vidět stav přepravované zásilky?

Viditelnost zásilky je nezbytná k tomu, abyste byli informováni o aktuální situaci. Prostřednictvím online portálu myDHLi poskytuje DHL Global Forwarding přístup k údajům o standardních a přizpůsobených milnících přepravy. Kromě toho jsou kdykoli k dispozici výkazy o správě výjimek. Zjistěte více o myDHLi.

Mohlo by vás také zajímat


Chcete si přečíst další příběhy o přepravách?


Získejte nejnovější informace o letecké, námořní a železniční přepravě spolu s pravidelnými pozvánkami na naše webináře každý měsíc přímo do vašeho e-mailu.

Jaké jsou moje další kroky?


Domníváte se, že přeprava částečných nákladů (LCL) by mohla být užitečným rozšířením návrhu řešení vašeho dodavatelského řetězce? Rádi vám pomůžeme posoudit její potenciál.